Op dinsdag 4 juli hebben Janneke Marijs en Annette Koops, studenten van Hogeschool Domstad, samen met studenten van Hogeschool Edith Stein en de HAN, hun resultaten van het talentenproject gepresenteerd. Dit gebeurde op de iEARN wereldconferentie in Enschede. Iearn is een organisatie die ict, onderwijs en internationalisering wil integreren en stimuleren.

Tijdens het talentenproject hebben studenten een uitwisselingsproject via ict opgezet met buitenlandse scholen. Daarbij lag de nadruk op wat kinderen juist wel kunnen (talenten), in plaats van wat ze niet kunnen. Door samen te werken en uit te wisselen leren kinderen over elkaar en over andere landen en culturen. Het is een prachtig project waar ict op een goede manier geïntegreerd wordt in het onderwijs.

Link presentatie