WikiKids heeft een subsidie gekregen van 3000 euro van OSS in het Onderwijs. OSS staat voor Open Source en Standaarden. We zijn hier natuurlijk erg blij mee. Het bericht waarin de aankondiging staat, is hier te vinden.

Het bericht over WikiKids luidt als volgt:

Wikikids is een project om een speciaal op kinderen gerichte Wiki te maken. Hiervoor is het uiterlijk van het OSS Wiki programma Wiki-media aangepast, met als doel dat kinderen vanaf groep 6 basisschool hiermee kunnen werken. Wikikids moet in de toekomst een plek gaan worden waar alle basisschoolkinderen terecht kunnen om informatie op te halen en/of te brengen die door de leeftijdsgroep zelf is geschreven. Hiervoor is een uitgebreid moderatorschap nodig, dat we hopen te recruteren uit de leerkrachten en leerlingen die meewerken. In principe is het dus een Wikipedia, maar dan voor basisschoolkinderen. Het project wordt getrokken door technici, docenten van pabo’s, alsmede pabostudenten, een illustratrice, basisschoolleerkrachten en leerlingen. De contactpersoon is Harry Spoelstra van de werkgroep WikiKids

Andere projecten die voor de subsidie in aanmerking zijn gekomen zijn: Effatha uit Zoetermeer voor het aanpassen van een ELO aan doven communicatief gehandicapte leeringen, het Galois-project (Geïntegreerd Algebraïsche Leer Omgeving In School) gericht op het integreren van het wiskunde programma in een bestaande leeromgeving, Richard Bos die op de Vrije School Michael in Bussum met het programma Gramps aan de slag gaat om een stamboom te maken en Gerton Cazimier van de Pleiadenschool uit IJmuiden die gaat podcasten met behulp van Audicity.

Iedereen van harte gefeliciteerd.