De assessmenttool van ICT op school is bedoeld om de ICT-competenties voor leerkrachten in beeld te brengen. De assessmenttool richt zich op vier onderdelen: didactisch ICT-gebruik, ICT-gebruik voor lesvoorbereidingen, organisatorisch ICT-gebruik, ICT-gebruik rondom het onderwijs.

De vier onderdelen richten zich daarmee op het gebruik van ICT in de klas en buiten de klas. Op het primair proces en het secundair proces.

Op welke manieren kan dit model op de SBL-competenties gelegd worden? De SBL-competenties zijn:

 • interpersoonlijk;
 • pedagogisch;
 • vakinhoudelijk en didactisch;
 • organisatorisch;
 • samenwerken met collega’s;
 • samenwerken met de omgeving;
 • reflectie en ontwikkeling.

Het onderwerp didactiek komt in beide modellen voor. Het onderwerp samenwerken met collega’s en samenwerking met collega’s lijkt overeenkomsten te hebben met het secundair proces rondom het onderwijs.

Eerst maar eens kijken naar de vakinhoudelijke en didactische competentie en de didactische ICT-competenties.
Als je de twee met elkaar vergelijkt dan zijn er een aantal directe overeenkomsten:

 • Zorgen dat leerlingen gemotiveerd worden
 • Rekening houden met verschillen in niveau, interesse en tempo
 • Inspelen op leerproblemen.
 • Evalueren/ feedback van de activiteit

De overige onderwerpen uit de assessmenttool (begeleiden en uitzoeken educatieve programma’s, begeleiden e-mail en ELO, internet gebruiken om informatie te vinden en te beoordelen, meerwaarde benoemen ICT) worden niet in de SBL-competenties benoemd.

Bij de SBL-competenties komen de volgende punten nog aan bod: leren leren, leren van elkaar, zelfstandigheid bevorderen, kennis over leerstijlen, leerproblemen signaleren, kennis van de leerinhouden van de vak en vormingsgebieden, leerlijnen, kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict, kent leer- en onderwijstheorieën en bekend met onderwijsarrangementen voor jongere en oudere kind.

De meeste van deze punten zouden een goede aanvulling zijn in de ICT-assessmenttool. Een volgende keer meer over dit onderwerp.