Oftwel: DDD. Een mooie website met veel informatie. In de verantwoording schrijven de makers over de website:

Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig gedigitaliseerde leereenheden waarvan docenten, die hun didactiek willen digitaliseren, gebruik kunnen maken. Docenten kunnen de DDD-eenheden zelfstandig of met ondersteuning en/of in samenwerking met collega’s gebruiken. Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig digitale lessen voor docenten die hun didactiek willen digitaliseren. Ze zijn zowel zelfstandig als samenwerkend te gebruiken, met of zonder ondersteuning.

De website is onderverdeeld in Kennis opnemen, Integreren en Toepassen. Onder Kennis opnemen valt onder andere doceren. Daar staan voorbeelden zoals het werken met een digitaal schoolbord. Elk onderdeel bestaat weer uit een aantal onderdelen: toepassing, introductie, wat kun je er mee, aan de slag, ondersteuning.
Daarmee wordt ook gekeken naar de educatieve mogelijkheden. En dat is goed.

Onder het kopje Integreren (Informatie uitwisselen) hebben ze ook een stuk over Google Earth opgenomen. Ze verwijzen hierbij nog naar mijn oude website. Dat is jammer omdat de nieuwe site inmiddels veel uitgebreider is.