Onder de titel ‘Online kaarten in de klas’ organiseren de redactie van de website Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken een wedstrijd voor iedereen die werkzaam is in het basis- en voortgezet onderwijs én voor studenten aan de lerarenopleidingen. Deelnemers aan de wedstrijd maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search.

Vaak wordt er bij toepassingen voor online kaarten en virtuele globes uitsluitend gedacht aan het vak aardrijkskunde. Maar ook bij andere schoolvakken kan er op een leuke, motiverende en leerzame manier met deze programma’s gewerkt worden. De organisatie van ‘Online kaarten in de klas!’ daagt deelnemers uit hun creativiteit aan te spreken: “Ga met de leerlingen naar buiten, laat ze zelf ontdekken en ontwerpen, experimenteer met verschillende technologieën, kijk naar de eigen omgeving of bezoek juist exotische oorden en bedenk vooral een ludieke toepassing van online kaarten en virtuele globes voor jouw vak.” Voor docenten die mee willen doen aan de wedstrijd, maar niet precies weten hoe je met online kaarten en virtuele globes aan de slag kunt, verzorgt de organisatie in oktober een workshop/lezing.

Prijzen en een wiki
Met de wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een training, hardware, een abonnement op COS en luchtfoto’s van www.kaartenenatlassen.nl. De jury bestaat uit Jeroen Bottema (aardrijkskundeleerkracht en opleider bij Hogeschool InHolland), Erno Mijland (journalist, onder andere werkzaam voor COS en mede-auteur op het weblog Online Kaarten) en Gerard Dummer (onderwijskundige en docent bij Pabo Domstad, deskundige op het gebied van Google Earth in het onderwijs). Alle bruikbare inzendingen komen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van de lessen. Op maandag 15 september 2008 gaat de wedstrijd van start. Insturen van de inzendingen kan tot en met zondag 30 november 2008. Bekendmaking van de winnaar is op 10 december 2008. De wiki zal dan ook online gaan.

Alle informatie over de wedstrijd en de wedstrijdvoorwaarden is te vinden op de website Online Kaarten.