Van onze portal het volgende bericht:

In september 2009 starten we op Hogeschool Domstad met een nieuwe opleidingsvariant: de Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs. Speciaal voor vwo?ers.

Wat houdt dit in?

  • Een vierjarige bachelortraject op hbo-niveau;
  • inclusief een pre-master onderwijskunde/pedagogiek;
  • verdiepend ingericht op academisch werk- en denkniveau;
  • waarbij werkplekleren en onderzoeksmatig werken centraal staan.

Kortom: we halen het beste uit de beste studenten.

Welke studenten zoeken we?
Voor dit nieuwe traject zoeken wij studenten met een vwo werk- en denkniveau, die aantonen ondernemerszin te hebben. Je kunt zelfstandig studeren en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling. Daarnaast heb je een zelfbewuste, open en onderzoekende houding.


Wat betekent dit voor jou?

  • Leren in complexere beroepssituaties; je wordt uitgenodigd om theorie en praktijk te koppelen.
  • Sneller en zelfstandiger studeren; je wordt aangesproken op je cognitieve vermogen.
  • Meer tijd voor onderzoek en onderneming; je wordt uitgedaagd om je ondernemerszin te ontplooien.

Je kunt in dit traject sneller en met meer verdieping werken. Je leert handelen en denken op academisch niveau. Bovendien heeft de maatschappij en de basisscholen veel behoefte aan goed gekwalificeerde leerkrachten die een bijdrage kunenn leveren aan schoolontwikkeling. Voor kinderen en collega’s kun je een echte inspirator en teamspeler worden.


Het opleidingsprogramma

De academische lerarenopleiding basisonderwijs werkt binnen een major-minorstructuur met drie belangrijke pijlers:

  1. Werkplekleren
  2. Degelijke vaardigheden- en kennisbasis
  3. Ondernemerszin


Leren op de werkplek

Leren op je werkplek op de basisschool staat centraal in je opleiding.
Vanaf het eerste jaar ben je twee dagen in de werk op de werkplek. Dit breidt zich mogelijk uit tot drie dagen per week in de minorfase. Het leren op de werkplek heeft een bredere betekenis en gaat verder dan alleen het aansturen en begeleiden van het primaire onderwijsproces. Door het verzorgen van lessen, het werken met kinderen, het participeren in het schoolteam en deelname aan teamgerichte professionalisering en schoolontwikkeling, maak je kennis met de veelzijdigheid van het beroep. Binnen de academische basisschool krijg je een taak binnen de teamgerichte schoolontwikkelingsprocessen.

Het traject werkt vanuit het model ‘Opleiden in een (academische) school’. In nauwe samenwerking met schoolbesturen van basisscholen krijgen studenten de kans om te leren op de werkplek onder begeleiding van een opgeleide coach in de basisschool.

Interesse?
Kom naar de informatieavond op 20 januari 2009, van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via opendag@domstad.nl onder vermelding van ‘Academische lerarenopleiding basisonderwijs’.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe traject ben ik ook betrokken. Het is erg inspirerend om hierin mee te denken. Voor deze groep hebben we ook een hyvespagina aangemaakt. We houden hen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ze kunnen ook vragen stellen aan ons en aan elkaar over dit nieuwe traject.