Deze week zijn de studenten begonnen met thema 3 voor ICT. Dit thema heb ik gebruikt om aan mijn VELON zelfregistratietraject te werken. De eerste les heb ik besteed aan de manier waarop wij met ICT op de Pabo en daarmee op de basisschool omgaan. Door middel van verschillende casussen hebben de studenten dit onderwerp verkend. Naast een theoretische verkenning heb ik studenten ook kort Google Earth laten zien en aangegeven wat de kracht van dit programma is. Ik gebruik daarbij de tour zoals die op de Google Earth blog is te vinden. Daarbij vertel ik kort hoe je dit voor aardrijkskunde kunt inzetten. Bijvoorbeeld door geografische vragen te stellen: 1) waarnemen en beschrijven wat je ziet; 2) verklaren; 3) herkennen en toepassen; 4) waarderen.
Tenslotte ga ik in op de Pabotool die ze moeten invullen en nog een praktische afsluiting. Maar ik heb al gemerkt dat deze laatste twee onderdelen te veel zijn voor één uur.