Een nieuwe opdracht rondom Sketchup. In deze opdracht moeten de leerlingen een nieuw huis ontwerpen voor de familie Jansen. Hun oude huis is afgebrand. Voor het nieuwe huis mochten ze allemaal een wens opgeven. In sketchup werken de leerlingen de opdracht verder uit.
Ik zal op de thema (het nieuwe huis) nog even verder gaan in volgende opdrachten.

Deze opdracht is veel opener geformuleerd dan de vorige zodat leerlingen meer de kans krijgen actief aan de slag te gaan met het probleem. De bedoeling is ook dat leerlingen door overleg tot een oplossing komen.