Vanaf deze maand verschijnt er elke maand een artikel van mij over ICT en onderwijs in het blad JSW. JSW staat voor Jeugd in School en Wereld. Het blad verschijnt maandelijks, 10 keer per jaar. Ik verzorg daar de rubriek www.jsw. Deze heb ik overgenomen van Ronald Spruit die bezig is nu met het schrijven van een boek.
Elke maand probeer ik een aantal vaste onderwerpen te behandelen: professionalisering en ICT, werkvormen op internet, interessante websites, het digibord en de nieuwste ontwikkelingen. Deze maand heb ik dat ingevuld met: het edublog en RSS, de webwandeling, www.mediawijzer.net, www.smartopschool.nl en Google Wave.