Kun je leerlingen echt zelfstandig in groepjes laten werken achter de computer zoals Sugata Mitra aangeeft? Zijn ze dan in staat om de moeilijkste vragen/ probleemstellingen op te lossen? Of zitten er addertjes onder het gras? Vragen die ik had willen beantwoorden binnen de profielminor Schoolontwikkeling en innovatie. De opdracht is jammer genoeg in het water gevallen (door te vol programma studenten) maar wil ik toch delen omdat misschien iemand anders kans ziet het uit te proberen met studenten of in zijn eigen klas. Voor een samenwerking hierin hou ik me ook van harte aanbevolen.

De voorbereiding voor de studenten

Lees het artikel The hole in the wall en beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

 • Hoe is het “hole in the wall”experiment ontstaan?
 • Hoe is het experiment opgezet?
 • Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?
 • Wat betekenen die voor het onderwijs?
 • Omschrijf minimale invasive education in je eigen woorden

Lees het artikel Limits to self-organising systems of learning – the Kalikuppam experiment en beantwoord de volgende vragen:

 • Wat houdt dit experiment in?
 • Hoe is het experiment opgezet?
 • Wat zijn de conclusies van dit experiment?
 • Wat is de rol van “Prerana”?
 • Wat zijn de vier randvoorwaarden van “SOLE”?

Bekijk de video (duur 20 minuten) en beantwoord de volgende vragen:

 • Welke projecten laat Sugata Mitra aan bod komen in de video?
 • Welke rol speelt de leraar bij de projecten?
 • Wat gebeurt er als leerlingen Google leren gebruiken?
 • Wat bedoelen kinderen als ze zeggen “we understood nothing”?
 • Wat is de “method of the grandmother”?
 • Wat wordt er gezegd over “deep learning”?

De presentatie met de opdracht
De onderstaande presentatie was vooral bedoeld als backup om de antwoorden verder toe te lichten.


De opdracht luidt:

 • Bedenk vragen die je leerlingen zou kunnen stellen
 • Hou rekening met de voorwaarden van SOLE
 • Geef de vragen in het Engels
 • Film hoe de leerlingen te werk gaan
 • Laat leerlingen de vragen presenteren in de klas

Waarom deze opdracht?
Voor de studenten was het de bedoeling om te ervaren hoe zelfstandig leerlingen kunnen zoeken of niet. Het was ook de bedoeling dat ze een experiment durfden aan te gaan in het onderwijs. Zelf was ik erg benieuwd wat hier uit zou komen. Zeker gezien het feit dat vanuit de theorie over informatievaardigheden blijkt dat kinderen het lastig vinden om goede zoekwoorden te formuleren, te lezen, informatie op betrouwbaarheid te controleren en informatie te verwerken. Dit lijkt dus met elkaar in tegenspraak. Of zouden de randvoorwaarden van SOLE dit kunnen omzeilen?