Tijdens NightScience in Parijs hoorde ik mensen spreken over Educamp als een vorm van een conferentie waar ze aan deel hadden genomen. Ik kende dit fenomeen nog niet. Educamp of Edcamp is een vorm van een unconference waarbij de deelnemers zelf ook de presentatoren en organisatoren zijn. De Engelse Wikipedia schaart dit onder het fenomeen Barcamp.

BarCamp is an international network of user-generated unconferences primarily focused around technology and the Web. They are open, participatory workshop-events, the content of which is provided by participants. The first BarCamps focused on early-stage web applications, and were related to open source technologies, social software, and open data formats.

The format has also been used for a variety of other topics, including public transit, health care, education, and political organizing. The BarCamp format has also been adapted for specific industries like banking, real estate and social media.

Het gaat verder dan de Teachmeet die ik al een aantal keren heb bijgewoond waar het om korte presentaties gaat. Ik vond de opzet van de Teachmeet al interessant en denk dus dat deze uitgebreidere vorm nog interessanter kan zijn. In Nederland is dit echter (zo ver ik  kon zien) nog niet eerdere gedaan. Zie ook dit overzicht op edcampwiki.  Ook de BarCamp, het oorspronkelijke format is in Nederland volgens mij nog niet uitgevoerd.

In dezelfde lijn van conferenties ligt ook de Open-Space Technology. De Engelse Wikipedia omschrijft dat als volgt:

Open Space Technology (OST) is an approach for hosting meetings, conferences, corporate-style retreats, symposiums, and community summit events, focused on a specific and important purpose or task—but beginning without any formal agenda, beyond the overall purpose or theme.

Tot slot linkt het BarCamp artikel op Wikipedia naar het fenomeen: SuperHappyDevHouse. Dat eigenlijk een soort unconference is bij iemand thuis.

Wie gaat de eerste BarCamp of Educamp in Nederland organiseren? Ik wil best meedenken hierin!