Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in 2014

Het concept voor het competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders is vanmiddag gepresenteerd tijdens het symposium ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding op het VELON-congres. Het symposium bestond uit drie delen: stand van zaken ICT in het onderwijs in het algemeen (gehouden door Joke Voogt), de kennisbasis ICT van het ADEF (gepresenteerd door Jeroen Bottema) en dus het competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders.

Het competentieprofiel is een eerste opzet en behoeft nog de benodigde feedback. Die feedback kunnen jullie geven via deze vragenlijst. We zijn er erg mee geholpen als we hier feedback op krijgen dus schroom niet!

Het symposium werd voorgezeten door Simon Rozendal. Onze discussiant was Maurice Schols. Aan die discussie zijn we helaas niet meer toegekomen. De inbreng van de deelnemers tussen de drie sessies was al wel heel waardevol.

Uitleg van de ontwikkeling en opbouw van het competentieprofiel vind je in de onderstaande presentatie. Een eerste reactie mag je natuurlijk ook geven via deze blog of twitter.

Een korte toelichting op het model nog: Kern van het model zijn de ICT-bekwaamheden zoals geformuleerd door Kennisnet en de Kennisbasis ICT van ADEF. Daar om heen ligt een schil met die specifiek voor de lerarenopleider geldt. Hierbij hebben we de opbouw van de beroepsstandaard van VELON als uitgangspunt genomen. Dit hebben we om twee redenen gedaan:1) we sluiten hierdoor aan op een bestaand model en ICT kan daardoor gemakkelijker worden geïntegreerd. 2) De punten die we uit de bronnen hebben gevonden zijn ook goed te verdelen over de onderdelen van de beroepsstandaard van het VELON.


Na 5 jaar stop ik met het schrijven van artikelen voor JSW in de rubriek www.jsw. Dit omdat ik minder tijd kan besteden aan het schrijven hiervan. Er is daarom een opvolger nodig die in het nieuwe seizoen de artikelen gaat schrijven. Heb je affiniteit met ICT en Onderwijs voor het basisonderwijs en ben je in staat om maandelijks een artikel van twee pagina’s te schrijven dan is dit misschien een klus voor jou.

In de 5 jaar dat ik heb geschreven voor JSW heb ik zo’n 50 artikelen geschreven waarin ongeveer 250 onderwerpen zijn behandeld. Alle onderwerpen vind je terug in de onderstaande tabel die ik voor mijzelf heb bijgehouden om overzicht te houden op wat ik al geschreven had. Zo krijg je een beetje een idee waar www.jsw over gaat en of het je leuk lijkt om hier mee aan de slag te gaan.

Onderwerpen Behandeld in Www_jsw

Zo verlopen gesprekken natuurlijk niet bij jullie op school maar bij de Pabo-studenten die ik dan spreek dan weer wel. De presentatie is vooral luchtig bedoeld om studenten te wijzen op het belang van inperking van de onderzoeksvraag en de valkuilen die ze daarbij in de praktijk tegen kunnen komen. Verder worden er nog een paar zoektips gegeven voor het samenstellen van het theoretisch kader. Ben benieuwd of het voor andere opleiders herkenbaar is.


Eerstejaars studenten maken filmvoorstellingen “Klokhuis”

Hoe integreer je geschiedenis, taal, rekenen en kunstvakken in één lesaanbod op de basisschool? Studenten aan de PABO in Amersfoort demonstreren dit aan de hand van een zelfgemaakte “Klokhuis-special” op basis van het boek “een hele kunst” van Arend van Dam waarin hij op vertrouwde manier het begrip kunst toegankelijk maakt voor kinderen vanaf zes jaar. In het volgende filmpje kun je zien hoe studenten zich laten inspireren door schilder Jheronimus Bosch:

Voorleeswedstrijd

Bij PABO Amersfoort leren studenten goed voorlezen. Voorlezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude bij kinderen op jonge leeftijd. Op latere leeftijd groeien zij dan uit tot vaardige lezers.

Alle studenten kunnen deelnemen aan de workshop voorlezen op 5 februari aanstaande en meedingen naar de voorronde van de landelijke PABO voorleeswedstrijd georganiseerd in samenwerking met Stichting Lezen op 26 februari aanstaande.

Bezoek Kamp Amersfoort 6 februari 2014

Tijdens de week “herdenken en vieren” leren studenten van het verleden over de toekomst.

Zij worden bewust van grondrechten en opvoeden tot actief burgerschap over o.a. tolerantie, respect, vrijheid, democratie, mensenrechten, discriminatie. Betekenisvolle verbinding wordt gelegd tussen de 2e wereldoorlog en maatschappelijke thema’s die nu een rol spelen. De studenten willen alle kinderen op de basisschool hier iets over mee kunnen geven.

Door het bezoek aan dit kamp ben ik meer gaan nadenken over hoe het er toen aan toe ging en hoe de gevangenen hebben moeten lijden. Ik zal 4 en 5 mei nu denk ik anders ervaren nu ik dit heb gezien en heb gehoord. Dit is echt een meerwaarde voor de ontwikkeling voor jou als leerkracht in opleiding. Ik neem dit dan ook zeker mee in mijn beroepsrol inspirator, cultuur- en kennis (over)drager en medeopvoeder. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken.

Peter van Wilik, student PABO Amersfoort

Kloosterdagen

Vierdejaars studenten starten hun afstudeerperiode. Om inspiratie op te doen vertrekken zij van 5 – 7 februari 2014 naar een klooster, waar zij dan stil staan bij de eigen kracht en de professionele identiteit.

 • Wie ben ik als leraar?
 • Wie wil ik zijn als leraar?
 • Op welke school kan ik de leraar zijn die ik wil zijn?

Deze aspirant-leerkrachten zijn straks als geen ander in staat om met leerlingen gesprekken te voeren over morele waarden, levensbeschouwing, diversiteit en burgerschap.

Open Dag
Wil jij je laten inspireren en die juf of meester worden die je nooit vergeet?
Wil je weten wat het beroep van leerkracht basisonderwijs inhoudt?
Kom naar de open dag op 8 maart 2014 van 10.00 – 15.00 uur
naar HU Amersfoort
Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Loop je een dagje mee?

 • 19 maart 2014
 • 23 april 2014

van 8.45 uur – 13.30 uur

Kijk mee in lessen onderwijskunde, pedagogiek, wereldoriёntatie, natuur, of geschiedenis van eerste- en tweedejaars studenten. Doe een workshop rekenen en taal waar je kunt oefenen en vragen stellen over de opleiding en het beroep van leraar basisonderwijs aan onze studenten en docenten.

Meld je aan via: Studiekeuze.hu.nl

Film over het beroep? Bezoek Mees Kees op kamp
Na je bezoek aan onze PABO kun je de film “Mees Kees op kamp” tegen gereduceerd tarief bezoeken als je de bon bij ons ophaalt en inlevert tussen 7 februari en 15 maart 2014

Waarom kiezen voor PABO Amersfoort? Volgens onze studenten:

 • ben je bij ons geen nummer, de docenten en studenten kennen elkaar en je wordt goed begeleid
 • kun je bij ons de landelijke toets taal en rekenen al middels een zomercursus halen
 • zijn de lessen in een mooi nieuw gebouw op vijf minuten lopen van het centrum en het station
 • kun je je uitstekend ontwikkelen en valt er wat te kiezen (excellentieprogramma, buitenlandse stage, Edukans, minoren)
 • is er een actieve studentenraad die allerlei leuke activiteiten organiseert (waaronder ook gericht op onderwijs).

Tot ziens op onze lerarenopleiding basisonderwijs!

De docenten van PABO Instituut Theo Thijssen HU Amersfoort

Welke mogelijkheden heb je om te excelleren binnen de Hogeschool Utrecht? Voor Instituut Theo Thijssen in Amersfoort (dé Pabo in Amersfoort) ben ik sinds kort honeurscoach. Dat betekent dat ik studenten informeer over honeursmogelijkheden en meehelp bij het formuleren van een honeursaanvraag. Om studenten te interesseren heb ik daarom een presentatie gemaakt. Die vind je hieronder.


Maak kennis met educatieve games en ontmoet game-ontwikkelaars!

Zo begint de uitnodiging voor leraren die mee willen denken over gaming in het basisonderwijs, gericht op het vakgebied Wetenschap en Techniek.

Hieronder zie je de verdere brief (en voel je zelf uitgenodigd als je denkt hier op een zinvolle manier aan bij te kunnen dragen):

Geachte heer/mevrouw,

Via een van onze partners in het project Gaming in het basisonderwijs, bent u uitgenodigd voor onze kick-off op 6 maart. Wat is nu precies de bedoeling?
Games worden niet alleen maar door kinderen en jongeren in hun vrije tijd gespeeld op een spelcomputer, maar worden ook ingezet als revalidatiemethode in de zorg, voor rampenoefeningen, of als trainingsmiddel voor piloten. Door de komst van smartphones en tablets heeft het spelen van games een enorme vlucht genomen. Ook voor lessen in het primair onderwijs zijn inmiddels vele spellen beschikbaar.

De vraag is daarbij uiteraard waar dergelijke games aan bijdragen. Vervangen zij bestaande lesmethodieken; zorgen ze voor verbeterde leerprestaties, of; zijn dergelijke games aanvullend, en waarop dan precies?

Om leerkrachten te helpen bij het maken van een keuze voor het inzetten van games in het onderwijs, is het noodzakelijk om te weten waar uw behoeften liggen, wat u goede of slechte games vindt, en moet een game op een inzichtelijke manier het bewijs leveren dat “ie doet wat ie moet doen”. Om die zogenaamde serious games een serieuze plek in het leren van kinderen te geven, willen we graag de handen ineenslaan: gamebedrijven, onderzoekers, de PABO en u als leerkracht.

Daarom willen u graag uitnodigen om bij Dutch Game Garden op 6 maart met een kleine groep leerkrachten en game-ontwikkelaars uit de omgeving Utrecht, kennis te maken met enkele games en ervaringen te delen. Het programma voor deze middag vindt u onderaan deze uitnodiging.

Als vervolg op deze bijeenkomst is gepland dat bij deze en misschien nog enkele andere games, een zogenaamde bijsluiter opgesteld gaat worden, zodat leerkrachten in één oogopslag kunnen zien wat de meerwaarde van een bepaalde game is. Dat doen we onder andere door die games met u en uw collega’s, en met uw leerlingen op uw school verder uit te proberen en te testen.

Ook willen we gaan onderzoeken wat de behoeften en mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een compleet nieuwe basisschool-game over Wetenschap & Technologie. Uw input is daarvoor van groot belang!
Maar eerst willen we gewoon maar eens, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar uitwisselen wat u vindt van enkele games. Die deelname verplicht u uiteraard verder nergens toe.

We hopen u dan ook te mogen verwelkomen 6 maart op onze inspirerende locatie, midden in het oude centrum van Utrecht.
Zou u voor 1 maart, in verband met de catering, willen laten weten of u komt? Dit kan simpel door een mailtje te sturen aan mir apenstaartje dutchgamegarden punt nl .

Met vriendelijke groet,
namens de projectpartners Dutch Game Garden, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en TNO,
Mir Wermuth

Het programma zie er als volgt uit:

Programma Kick-off Gaming in het basisonderwijs
Dutch Game Garden*
Neude 5
3512AD Utrecht
6 maart 2014

15.30: Inloop
16:00: Welkom
16:05: Kennismaking
16:30: Maarten Reichwein (UU) over de uitdagingen en problemen van Wetenschap & Techniek-onderwijs op basisscholen
16.40: Deelnemers wisselen met elkaar uit wat hen zou helpen bij het geven van W&T-onderwijs
16.50: Inventarisatie van de issues
17.00: Korte introductie over meerwaarde van games in onderwijs door DGG en HU
17.10: Filmpje van Eeuw van het medicijn-game
17.20: Met elkaar spelen van enkele games
18:00: Diner
18.30: Nabespreking:

 • Er zijn kerndoelen (wat) en leerdoelen (hoe). We zoeken een spel dat antwoord geeft op het hoe en een ervaring die daarop aansluit.
 • Wat hebben we ervaren in dit spel?
 • Is het herkenbaar als “leren en werken als een techneut” ?
 • Kunnen we hiermee de ervaring bieden die we willen overdragen?
 • Hoe moet het spel worden aangepast om een betere ervaring te bieden?
 • Zijn er andere spellen die beter geschikt zijn?

18.50: Actielijst opstellen. Hoe gaan we nu verder?
19.00: Afsluiting

Met een kleinere groep dan de vorige Edcamp maar net zo inspirerend was EdcampUtrecht van afgelopen vrijdag 24 januari 2014. Deze keer op Hogeschool Utrecht op de Faculteit Educatie. Samen met Martijn Koops en Don Zuiderman hebben we de organisatie op poten gezet. Het was weer een gevarieerd programma. Of zoals Martijn Koops schrijft:

The Big History project, Normatieve professionalisering, Gamification, iPad’s op school, Flip the classroom, en vele andere onderwerpen passeerden de revue. Allemaal in sessie van 30 minuten.
Gepresenteerd door leraren uit PO, onderzoekers en opleiders van de HU, VO en MBO docenten.
Heel verschillende onderwerpen, maar wat ze bindt is dat ze met enorm enthousiasme gepresenteerd werden door hele gepassioneerde professionals die uit hun eigen praktijk putten.
Ik heb op deze dag meer inspiratie opgedaan dan op veel andere seminars die wel een thema kenden. De energie die loskomt in een EdCamp is echt opvallend.
Daarbij komt dat we terugkijkend concludeerden dat we alles met elkaar, met zijn drieën, Gerard Dummer, Don Zuiderman en ondergetekende, aan de organisatie 6 uur kwijt waren!
Het is echt waar dat de deelnemers helemaal zelf een EdCamp maken. Alleen de lokalen en wifi hebben wij geregeld.
Ik hoop van harte dat we binnen de FE ook eens een studiedag naar dit model mogen inrichten. Geen programma, geen doelstellingen, enkel “samen de passie voor onderwijs delen”; dat is toch eigenlijk het hoogste doel?
Ik meld me bij deze aan als organisator

Ook van de andere deelnemers vooraf, tijdens en achteraf alleen maar positieve geluiden gehoord. Zo schrijft Hartger Wassink vooraf:

En laat ie achteraf weten zo enthousiast te zijn dat hij ook een Edcamp wil organiseren voor leidinggevenden zodat ze ervaren dat ook op deze manier professionalisering vorm gegeven kan worden.

Natuurlijk ontbreekt het inschrijfbord ook niet op deze dag:

Een poll voor het beste tijdstip voor een Edcamp
Jammer is natuurlijk dat niet iedereen kon op het tijdstip dat we hebben gekozen. Wel hoorde ik van de aanwezigen dat ook het weekend niet altijd even handig is (verplichtingen thuis). Wat een handig tijdstip is? Ik zou het niet durven zeggen. Daarom een poll om erachter te komen wat nu het beste tijdstip is voor het houden van een Edcamp. Vul het in zodat de volgende organisatoren er achter komen wat het beste tijdstip is.

Naar aanleiding van de blogpost die Apoo heeft geschreven over zijn ervaringen als moderator op WikiKids, vroegen een aantal andere gebruikers of ze ook een blogpost mochten schrijven over hun ervaringen. Dat vond ik een mooi aanbod en daarom volgt in deze post het verhaal van Vviktori!!

Het is 1 juli 2011. Ik zit op de computer. Ik zit te zoeken naar informatie voor een spreekbeurt en vanzelfsprekend doe ik dat op Wikipedia. Ik typ ‘wiki’ in en dan maak ik een typefout. Geen p maar een k tik in in de zoekbalk. De computer maakt er WikiKids van en ik wordt nieuwsgierig. Ik kijk wat het is en ik meld me aan. En dan begint het.

Ik ben heel blij dat ik WikiKids heb ontdekt. Je leert in een veilige omgeving om 1: Goed te leren schrijven. 2: Om goed met andere kinderen om te gaan. Dat kon ik in het begin nog niet. Ik vulde als ik afbeeldingen oploadde alleen maar in hoe hij heette wat niet de bedoeling was. Diverse gebruikers hebben mij hierop gewezen maar ik luisterde niet en ging gewoon vrolijk verder met uploaden van plaatjes zonder in te vullen waar ze vandaan kwamen. Toen de gebruikers me ongeveer 6 keer hadden gewaarschuwd werd ik geblokkeerd. Voor 15 minuten, dat wel. De (oud) moderator Apoo had mij geblokkeerd en had gezegd om m’n overlegpagina door te lezen. Toen kwam ik tot de ontdekking dat ik eigenlijk wel heel vervelend was geweest door niet op die gebruikers te reageren maar gewoon verder te gaan. Ik had meteen spijt en sindsdien deed ik extra m’n best om bij te dragen aan een goede wiki.

Al schrijvend leerde ik steeds meer. Hoe je een tabel maakte. Hoe je goed informatie kon opzoeken en hoe je met andere gebruikers moest omgaan. En toen werd ik inactief. Ik dacht niet meer aan WikiKids en langzaam vergat ik het ook. Toen ik in september 2013 weer een kijkje kwam nemen werd ik meteen hartelijk verwelkomd door de gebruikers Beem en Southparkfan (nog bedankt daar voor Beem en Southparkfan). Ik wilde meteen weer artikelen gaan aanmaken door dit steuntje in de rug. Ik begon weer te bewerken en ik voelde me meteen weer helemaal thuis. Samen met een aantal goede gebruikers en moderators werkte ik verder en al snel was ik weer erg actief.

Natuurlijk waren er ook minder leuke momenten, met als dieptepunt een discussie met een gebruiker in de Boomhut. Deze gebruiker vroeg telkens om informatie en toen ik probeerde te helpen beledigde die gebruiker me. Van die discussie heb ik wel geleerd. Ik weet nu veel beter hoe om te gaan met gebruikers. Al ben ik nog lang niet zo goed en ervaren als Apoo en Beem, ik heb toch het idee dat ik echt vooruit ga.

Waar dieptepunten zijn zijn ook hoogtepunten. In m’n tijd dat ik gebruiker ben (tot nu toe) is dat hoogtepunt het moment dat ik een ster kreeg voor tweeduizend bewerkingen.

Ik ga de laatste tijd ook heel anders kijken naar de wiki. Als ik nu kijk naar berichten die ik plaatste een of twee jaar geleden dan denk ik: “Dat kan beter” of “Kon ik dat niet wat netter zeggen?”. Ook ben ik de laatste tijd meer bezig met vandalisme bestrijden en dat soort dingen. Nieuwe gebruikers verwelkomen, waarschuwen en bewerkingen terugdraaien horen daar bij.

Ik vind het leuk om te zien dat bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker meteen goede pagina’s maakt maar als ik een nieuwe gebruiker zie die gaat vandaliseren dan denk ik: “Waarom doet hij dat nou? Wat is er nou leuk aan om pagina’s kapot te maken waaraan hard gewerkt is?” Dat hoort ook bij het anders kijken naar de wiki. Vroeger vond ik vandalen (op WikiKids) vervelend maar zoang ze niet aan mijn pagina’s zaten dan dacht ik: “Dat doet een moderator wel.” Dat denk ik nu niet meer.

Ook een voorbeeld is dat ik het vroeger erg belangrijk vond dat mijn werk gezien werd. Nu vind ik het nog steeds fijn als mijn pagina bijv. Artikel van de Week wordt maar nog belangrijker vind ik het dat kinderen er wat aan hebben. Wikipedia is altijd zo droog, saai en ingewikkeld (vind ik). WikiKids is interessant, duidelijk en leuk. Toen ik iets van 8 was wilde ik graag veel over geschiedenis weten en toen ik er een heel leuk boek over las nog meer. Toen ging ik kijken op Wikipedia en ik vond het erg saai en ik was teleurgesteld dat het niet leuk werd verteld op internet. Ik wil dat er naast Wikipedia ook gewoon zoiets als WikiKids moét bestaan omdat anders Wikipedia gewoon zo’n beetje de enige internet-encyclopedie wordt die door iedereen kan worden bewerkt.

Het is leuk om hard aan een artikel te werken en dan mooi resultaat te zien. Zo’n artikel maken doe ik ongeveer zo: Ik kies een onderwerp. Ik zoek informatie op op verschillende sites en soms in boeken. Ik begin de pagina en verdeel hem in kleine hoofdstukjes. Telkens als ik de pagina bewerk vul ik een of twee van die hoofdstukjes in. Ik kijk ook nog of er een plaatje bij kan. Plaatjes maken (vind ik) een artikel duidelijk en leuk. Als dat alles is gedaan is het artikel klaar en dan zoek ik een nieuwe pagina en begint het weer opnieuw.

Ook heb ik bijvoorbeeld m’n werkstuk op WikiKids gezet. Het lijkt me heel leuk om ooit moderator te worden. Eerst wilde ik het nog veel liever maar ik vind gewoon artikelen maken ook erg leuk. Als er ooit weer een moderator nodig is meld ik me zeker aan maar ik gun het iedereen. Ik ben dus nog geen moderator maar ik kom wel al in de groep van ervaren gebruikers. En als laatste over onder andere dat moderatorschap: Wat niet is, kan nog komen.

Vorige week heb ik een presentatie gehouden bij SURF over de ontwikkelingen rondom kaders voor ICT-competenties/ ICT-bekwaamheden/Kennisbasis ICT. De presentatie was bedoeld voor de groep om een overzicht te krijgen op de ontwikkelingen op dit gebied. Doel van het overleg is om te komen tot een set ICT-competenties die voor alle leraren in Nederland gaan gelden. Een set is handig omdat je dan gericht ook kunt gaan professionaliseren. Zolang niet duidelijk is wat leraren zouden moeten kunnen, kun je ook nooit aangeven of leraren bekwaam zijn. Per onderwijssector zullen natuurlijk varianten gemaakt moeten worden. Maar daarbij is het naar mijn idee wel handig om uit te gaan van één set. Dat vergroot namelijk de transparantie.Tijdens oud en nieuw hebben we behoorlijk wat Dominion gespeeld. Jammer genoeg was er maar één doos tot onze beschikking op dat moment. Jammer, omdat er zeven dozen zijn met heel veel kaarten. Toch lukte het ons om steeds weer nieuwe sets te maken met die ene doos. Op een gegeven moment vroegen we ons af hoeveel sets je eigenlijk zou kunnen maken van die ene doos. Op de terugweg hebben we dat uitgerekend en hebben we daar een wiskundige formule voor gemaakt. Met dank aan mijn lieve vrouw, die veel beter in wiskunde is dan ik.

Korte antwoord
Het korte antwoord op deze puzzel is: je kunt 376 unieke sets maken vanuit het basispakket van Dominion.

De formule
De formule die leidt tot dit antwoord is: (A-B + 1) + (A-1)((A-B)

A = het totaal aantal dat je tot je beschikking hebt
B = het aantal kaarten dat je per set (of spel) nodig hebt.

In de basisset van Dominion zitten 25 koninkrijkskaarten waarmee je sets kunt maken. Per set heb je 10 kaarten nodig.

Vul je deze getallen in de formule in dan krijg je het volgende:

(25 – 10 + 1) + (25 -1)(25-10) = 16 + (24)(15) = 16 + 360 = 376

Speel je met 7 dozen Dominion en stel je je eigen sets samen dan heb je de beschikking over (ongeveer) 175 unieke kaarten en leidt deze formule tot maar liefst 28.876 unieke combinaties.

Uitleg van de formule
Welke wiskundige kan onze formule ook uitleggen? Of onze werkwijze herleiden? We horen het graag.

Foutje? Bedankt!
Of wie wijst ons op eventuele fouten in de formule? We horen het graag. Ondertussen spelen wij nog een potje Dominion.