Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged google earth

Vandaag heb ik aan www.werkenmetgoogleearth.nl 20 nieuwe handleidingen toegevoegd over het werken met Sketchup, het tekenprogramma waarmee je op een eenvoudige manier modellen aan Google Earth kunt toevoegen.
Ik ben bezig met het maken van opdrachten voor Twentelab. De handleidingen heb ik gemaakt voor een opdracht waarbij leerlingen een stationsgebouw bouwen zoals dat er in de negentiende eeuw uitgezien heeft in Hengelo.

Het zijn zeventien videohandleidingen en drie vertaalde lessen in Sketchup zelf. vetaalde lessen (uit het Engels) bestonden al en zijn hier te vinden.

Vandaag de studiedag verzorgd in Hengelo op basisschool De Bron. De studiedag was voor ICT-coördinatoren. De presentatie die ik heb gegeven vind je hieronder. Niet alle onderwerpen zijn aan bod kunnen komen. Daarvoor was te weinig tijd.

Waar ik vooral bij stil heb gestaan is het digitaal werkstukkenonderwijs. Hoe je dit zou kunnen doen heb ik uitgelegd aan de taxonomie van Bloom (cognitief): kennis, begrip, toepassen, analyse, synthese en evaluatie. In de presentatie zie je ook een link naar een heel inzichtelijk filmpje hierover (twee keer zelfs).

Waar ik heel kort aandacht aan heb besteed is te vinden op dia 4. Het gaat hierbij eigenlijk om de vraag: hoe implementeer ik ICT bij mij op school? Kapstok hiervoor is het onderzoeksmodel zoals dat binnen het lectoraat Kantelende Kennis (waar ik sinds september bij betrokken ben) wordt gebruikt. Ik ben wel benieuwd op hoeveel scholen het formuleren van een gezamenlijke ambitie het uitgangspunt is voor het invoeren van ICT. Misschien kunnen anderen daar op reageren? Hoe komt een agendapunt rondom ICT nu meestal op de agenda van een school? En hoe staat het daarbij met de vitale ruimte waarbij er een balans gevonden moet worden tussen massaliteit en individualiteit en tussen interne en externe sturing? Oftewel (in mijn eigen woorden vertaald): hoeveel moet er gestandaardiseerd worden (massaliteit) en hoeveel ruimte blijft er voor individuele voorkeuren (een Mac bijvoorbeeld in een Windows-omgeving, om maar iets te noemen). En hoe zeer wordt er bij de wensen van een leerkracht in de klas aangesloten (interne sturing) en hoeveel wordt van bovenaf door het bestuur bepaald?
Ik weet niet of het model hier echt van op toepassing kan zijn maar vind het wel aardig om hier eens naar te kijken.

Verder had ik in de presentatie nog wat cartoons gestopt (ter ontspanning) van Glasbergen. De cartoonist heeft een mooie collectie over onder ander het computergebruik gemaakt.

Tot slot heb ik ook nog laten zien hoe je je mobiele telefoon (mijn Nokia N95 8GB in dit geval) kunt gebruiken om een beeldverhaal te maken. De foto’s heb ik onderweg gemaakt en direct doorgestuurd naar Flickr. Aan het begin van de dag had ik zo al een kleine minipresentatie. Thuis heb ik ze verder bewerkt (in de goede volgorde gezet en tekst aan de foto’s toegevoegd). Omdat de slideshow op dit moment niet werkt bij Flickr even op deze manier een link naar deze set. Krijg je een beetje een beeld hoe mijn dag eruit zag.

07-10-2008

Morgen mag ik in Hengelo op basisschool De Bron een studiedag verzorgen over het gebruik van ICT in het onderwijs.

Doel van deze dag is de vraag: Hoe zet je ICT in binnen je onderwijs? Die vraag komt steeds weer terug. Het uitgangspunt hierbij is steeds: Hoe kan ICT een bijdrage leveren aan het leren van kinderen? Naast een theoretisch kader over leren (o.a. taxonomie van Bloom) en de plek die ICT daarin kan nemen, gaan we deze dag praktisch aan de slag met het gebruik van ICT in het onderwijs. We gaan specifiek in op de mogelijkheden van Google Earth en WikiKids.

09.00 uur-10.00 uur Theoretische inleiding
10.00 uur-11.30 uur Werken met Wikikids. Hiervoor moet wat voorwerk verricht worden. Dat voorwerk bestaat uit: bedenken van een thema , uit het zaakvakkenonderwijs, dat bij jullie op school binnenkort aan de orde komt Neem voor dat thema materiaal mee in de vorm van informatie en foto’s (digitaal)
11.30 uur-12.00 uur Hoe kun je Wikikids in de klas inzetten?
12.00 uur-13.00 uur Lunch (wordt verzorgd)
13.00 uur- 13.45 uur Uitleg mogelijkheden Google Earth
13.45 uur- 14.30 uur Opdracht in Google Earth, gekoppeld aan het thema van het zaakvakkenonderwijs in het ochtendprogramma
14.30 uur- 15.45 uur Uitwisseling
15.45 uur- 16.00 uur Afsluiting en Rondvraag

Ik heb er zin in. Moet wel vroeg uit mijn bedje maar dat heb ik er graag voor over.

Onder de titel ‘Online kaarten in de klas’ organiseren de redactie van de website Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken een wedstrijd voor iedereen die werkzaam is in het basis- en voortgezet onderwijs én voor studenten aan de lerarenopleidingen. Deelnemers aan de wedstrijd maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search.

Vaak wordt er bij toepassingen voor online kaarten en virtuele globes uitsluitend gedacht aan het vak aardrijkskunde. Maar ook bij andere schoolvakken kan er op een leuke, motiverende en leerzame manier met deze programma’s gewerkt worden. De organisatie van ‘Online kaarten in de klas!’ daagt deelnemers uit hun creativiteit aan te spreken: “Ga met de leerlingen naar buiten, laat ze zelf ontdekken en ontwerpen, experimenteer met verschillende technologieën, kijk naar de eigen omgeving of bezoek juist exotische oorden en bedenk vooral een ludieke toepassing van online kaarten en virtuele globes voor jouw vak.” Voor docenten die mee willen doen aan de wedstrijd, maar niet precies weten hoe je met online kaarten en virtuele globes aan de slag kunt, verzorgt de organisatie in oktober een workshop/lezing.

Prijzen en een wiki
Met de wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een training, hardware, een abonnement op COS en luchtfoto’s van www.kaartenenatlassen.nl. De jury bestaat uit Jeroen Bottema (aardrijkskundeleerkracht en opleider bij Hogeschool InHolland), Erno Mijland (journalist, onder andere werkzaam voor COS en mede-auteur op het weblog Online Kaarten) en Gerard Dummer (onderwijskundige en docent bij Pabo Domstad, deskundige op het gebied van Google Earth in het onderwijs). Alle bruikbare inzendingen komen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van de lessen. Op maandag 15 september 2008 gaat de wedstrijd van start. Insturen van de inzendingen kan tot en met zondag 30 november 2008. Bekendmaking van de winnaar is op 10 december 2008. De wiki zal dan ook online gaan.

Alle informatie over de wedstrijd en de wedstrijdvoorwaarden is te vinden op de website Online Kaarten.

Vandaag heb ik de earthquest Geheim agent bijgewerkt. Alle wachtwoorden heb ik nu op een andere manier in de opdracht ingevoegd. Tot nu toe kreeg je een promptscherm in beeld waarin je het wachtwoord van een missie moest invullen. Dat leverde bij sommigen problemen op omdat pop-ups geblokkeerd werden. Nu heb ik met behulp van het programma HTML-password Lock nieuwe pagina’s met wachtwoorden aangemaakt. Voordeel bovendien van dit programma is dat ik meerdere varianten van een wachtwoord kan opgeven. Dus als iemand een schrijffout maakt (geen hoofddletter of trema’s) dan kun je toch verder.
Zelf heb ik het al getest maar ik ben benieuwd of anderen ook zonder problemen door de opdrachten rollen. Dus: wie de uitdaging aan wil…Ik hoor graag of er nog problemen zijn. En anders hoor ik graag of je de puzzels hebt kunnen oplossen.



Vandaag heb ik mijn eerste opdracht gemaakt rondom Rekenen en Google Earth. Ik wil de komende tijd gaan kijken welke mogelijkheden GE biedt om met Rekenen aan de slag te gaan. De eerste opdracht gaat over de kilometer en is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5/6. Bedoeling is dat leerlingen een beeld krijgen wat ze zich kunnen voorstellen bij een kilometer. De kilometer is een standaardmaat.
De opdracht is hier te vinden. Het is ook opgenomen in het rij opdrachten op de website www.werkenmetgoogleearth.nl.

Na de vakantie ga ik opdrachten maken voor het project Twentelab. Twentelab is gericht op het verkennen van de geschiedenis van Twente. Ik ga opdrachten maken binnen Google Earth. Een insteek hierbij is ook Meervoudige intelligentie. Ik ga daarom ook kijken of het mogelijk is binnen dit project rekenopdrachten te ontwerpen.

Bij het ontwerpen van de opdrachten ga ik trouwens uit van de TULE-website van de SLO. Hier staat een handig overzicht op van wat belangrijk is binnen het rekenen en wiskunde. Vooral kerndoel 33 lijkt me veel mogelijkheden te bieden.

Als je mee wilt denken over de mogelijkheden dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd dit te doen.

Vandaag had ik een overleg met Ronald Keijzer en Rob van Tricht van het Freudenthalinstituut. We hebben gekeken naar de mogelijkheden van Google Earth en rekenen. Het was een interessant overleg waarin we ideeën over dit onderwerp met elkaar hebben uitgewisseld. Ronald heeft een tijdje geleden een artikel geschreven in de JSW over het gebruik van Google Earth bij rekenen. Bij toeval (via een student) kwam ik hier achter. Het artikel ging over de plaatsbepaling van de fotograaf. Om antwoord hier op te geven moesten leerlingen gegevens combineren van luchtfoto’s (de foto’s van Google Earth zelf dus) met foto’s die via de Panoramio-link te bekijken zijn. Leerlingen leren in deze situatie een probleem op te lossen door te redeneren. Dit is een vaardigheid die leerlingen ook nodig hebben in het dagelijks leven. Je staat voor een allerdaags probleem en je probeert hier een oplossing voor te vinden. En bij het oplossen maak je gebruik van wiskunde. Om leerlingen uit te dagen stel je open vragen waardoor ze ruimte krijgen om hun eigen oplossingen te formuleren. Een voorbeeld van zo’n opdracht is bijvoorbeeld dat een leerling de route voor de vierdaagse moet uitstippelen in Google Earth. En hierbij rekening houdt met zaken zoals: de afstand en het groen waardoor het een aantrekkelijke route wordt.
Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarbij leerlingen allerdaagse problemen moeten oplossen. Ik ga me hier de komende tijd nog meer in verdiepen. We hebben afgesproken dat ik op de Nationale Rekendagen een workshop ga verzorgen over dit onderwerp. In de tussentijd hoop ik met studenten en collega’s hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Vandaag heb ik een extra videohandleiding gemaakt voor Google Earth. Met het verschijnen van versie 4.3 is de navigatie weer aangepast. De nieuwste navigatie vind ik niet heel fijn moet ik zeggen. De vorige was iets gebruiksvriendelijker vond ikzelf. De handleidingen zijn te vinden op www.werkenmetgoogleearth.nl. Kies dan voor Handleidingen en scroll dan helemaal naar beneden.

Ik zit er trouwens al een tijdje aan te denken om nieuwe opdrachten te maken rondom Google Earth. Nu in combinatie met Rekenen. Ik weet niet op wat voor termijn ik er aan toekom maar ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn. Ik heb links en rechts ook al wat voorbij zien komen. Binnenkort hier meer over.

Oftwel: DDD. Een mooie website met veel informatie. In de verantwoording schrijven de makers over de website:

Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig gedigitaliseerde leereenheden waarvan docenten, die hun didactiek willen digitaliseren, gebruik kunnen maken. Docenten kunnen de DDD-eenheden zelfstandig of met ondersteuning en/of in samenwerking met collega’s gebruiken. Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig digitale lessen voor docenten die hun didactiek willen digitaliseren. Ze zijn zowel zelfstandig als samenwerkend te gebruiken, met of zonder ondersteuning.

De website is onderverdeeld in Kennis opnemen, Integreren en Toepassen. Onder Kennis opnemen valt onder andere doceren. Daar staan voorbeelden zoals het werken met een digitaal schoolbord. Elk onderdeel bestaat weer uit een aantal onderdelen: toepassing, introductie, wat kun je er mee, aan de slag, ondersteuning.
Daarmee wordt ook gekeken naar de educatieve mogelijkheden. En dat is goed.

Onder het kopje Integreren (Informatie uitwisselen) hebben ze ook een stuk over Google Earth opgenomen. Ze verwijzen hierbij nog naar mijn oude website. Dat is jammer omdat de nieuwe site inmiddels veel uitgebreider is.

Dit jaar was ik voor het eerst op het innovatium aanwezig. Het innovatium werd dit jaar verzorgd door SURF en INHOLLAND. Het thema was dit jaar Dwarsbalken en zichtlijnen. Op de dag was ook een redactie aanwezig die van verschillende sessies een stukje hebben geschreven.
Zelf heb ik op het Innovatium ook een bijeenkomst verzorgd. Dit deed ik samen met twee studenten van Hogeschool Domstad: Dennis de Vries en Miryam van Beaumont. De presentatie ging over het project Google Earth in de klas. Een project in het kader van de Kennisrotonde van ICT op school. Dennis en Miryam hebben hierbij lessen ontworpen en daarnaast nog onderzocht hoe dit op school ingezet zou kunnen worden. De presentatie staat hieronder.


Verder was nog de vraag of de studenten een bijdrage wilden leveren voor het e-zine. Het was mij niet precies duidelijk wanneer dit ingeleverd moest worden en daarom is het e-zine zonder hun recensies afgemaakt. Ik neem ze hier wel op omdat ze een indruk geven hoe zij de sessies (onze eigen en die van Active Audience) hebben ervaren.

Zou de recensies liefst op Scribd zetten maar dat duurt zo lang en geeft steeds problemen bij het uploaden dat ik kies voor Surfgroepen.