Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged hogeschool domstad

Een van de projecten die ik tegenkwam bij het nakijken van het werk van studenten was een project over het maken van kaas. Wat ik hier zo mooi aan vond was de manier waarop de student haar verslag heeft vormgegeven. Het proces van kaasmaken heeft ze bijvoorbeeld helemaal in beelden vastgelegd. Een mooie manier om het aan te pakken.

Deze week is het weer nakijkweek en krijg ik allerlei mooie voorbeelden van gebruik van ICT in het onderwijs te zien. Vierdejaars student Anieke Heemstra heeft haar leervraag uitgewerkt voor Nederlands en ICT. Ze heeft met de leerlingen gedichten gemaakt en deze in moviemaker verwerkt. Verder heeft ze aandacht besteed aan het schrijven van teksten voor de website van de school Mooi aan dit voorbeeld is dat ze goed geslaagd is om doelen van Nederlands met ICT te integreren.

Nederlands en ICT Nederlands en ICT gerarddummer Werkstuk van Anieke Heemstra, vierdejaars student van Hogeschool Domstad over hoe zij in groep 6 Nederlands en ICT heeft gecombineerd.

in haar conclusie schrijft ze onder andere:

Door een aantal kleine aanpassingen in je les kan een taalles zoveel betekenisvoller worden. De betrokkenheid was erg groot in de klas. Nog steeds zijn er leerlingen bezig met het schrijven van een limerick.

Hieronder nog een voorbeeld van een limerick zoals die door de leerlingen is gemaakt.Deze week heb ik de studenten les gegeven voor thema 4. Dit thema stond in het teken van het organiseren van een rijke leeromgeving. Binnen ICT besteden we in dit thema aandacht aan het gebruik van digitale schoolborden. Volgende week krijgen studenten ook nog informatie over digitaal pesten, netiquette en contentfiltering.

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest om me te oriënteren op het onderwerp digitale schoolborden. Om eerlijk te zijn was (en ben ik nog steeds wel een beetje) sceptisch over het vernieuwende gebruik van deze borden. Dit vooral omdat mijn beeld werd gevormd door substitutiegebruik van een gewoon bord door een digitaal schoolbord. Inmiddels ben ik op de hoogte van de fasen die Beauchamp onderscheidt en de gebieden waarop je vaardig kunt worden in het digibordgebruik.

Helemaal sceptisch ben ik dus niet meer. Het digibord is een heel handig hulpmiddel om je instructie inzichtelijker te maken. Dat vind ik het grote voordeel ten opzichte van het gewone schoolbord.
In de beste digibordles (-instructie) zijn leerlingen ook actief bij het bord betrokken. Heel mooi vind ik. Maar een leerkracht die leerlingen daarna aan het werk zet met klassieke offline opdrachten vind ik nog steeds niet echt vernieuwend moet ik zeggen.
Een leerkracht die er in slaagt om zowel in zijn instructie als in zijn verwerking (en afronding) ICT weet te gebruiken, is naar mijn idee in staat om ICT echt in zijn les te integreren.

De studenten hebben nu kennis gemaakt met het digitaal schoolbord. Volgend jaar zullenw er wel weer op terugkomen als we nog dieper ingaan op het didactisch gebruik in de klas.

Met dank trouwens aan André Manssen van wie ik een mooie digiles heb ontvangen die ik aan mijn studenten kon laten zien.

In een filmpje legt een van onze studenten uit waarom je op Hogeschool Domstad zou moeten komen studeren.
Leuk gemaakt moet ik zeggen.

Vorig jaar is Hogeschool Utrecht en de universiteit Utrecht begonnen met een universtaire Pabo. Het blijkt dat hiervan alweer een kwart is gestopt, las ik in de Trouw:

Theo Wubbels, initiatiefnemer van de universitaire pabo, zegt in de krant dat de strenge selectie van studenten niet afdoende is geweest. De meeste afvallers zijn overgestapt naar de reguliere pabo op hbo-niveau. “Blijkbaar staat het universitaire niveau hun niet aan”, zegt Wubbels. “Die mensen had ik er graag van tevoren uitgehaald.”

Wubbels denkt dat de studenten meer praktijkvakken hadden verwacht en erkent dat de eerste cursus ‘misschien ook wel te theoretisch’ was. Toch is hij niet ontevreden met het aantal afvallers. Hij wijst erop dat het bij universitaire studies ‘gebruikelijk’ is dat ongeveer 35 procent van de studenten na het eerste jaar stopt. “We zitten dus nog goed, met ‘maar’ 22 procent.”

Aangezien we op Hogeschool Domstad ook bezig zijn met een universitaire variant is het goed om te kijken waardoor zoveel studenten bij de Hogeschool Utrecht afhaken op deze variant. Stof tot nadenken weer.

Zo staat het bericht op de website van Beeld en Geluid aangekondigd. Een project waarbij mijn collega van Hogeschool Domstad, Sijmen Cozijnsen, nauw betrokken is. Een stukje van hun post:

Donderdag 23 april bezocht een team van zeven kinderen uit groep 7 van de Daltonschool Rijnsweerd, samen met hun expert Sijmen Cozijnsen van de Hogeschool Domstad, Beeld en Geluid. Hier werd de aftrap gegeven voor het project Geluidenbox van de Basisuniversiteit: een organisatie die slimme kinderen de mogelijkheid geeft om onderzoek te doen op uiteenlopende technische onderwerpen. Dat doen ze samen mèt en onder begeleiding vàn experts uit de wetenschap of het bedrijfsleven.

Deze klus is Sijmen op het lijf geschreven, moet ik zeggen. En ik ben dan ook erg benieuwd wat hier uitkomt.

Volgend jaar start Hogeschool Domstad met een Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs. In dat kader maken we volgende week een promotietour langs middelbare scholen.

Aankomende studenten ontvangen deze folder

090415 VWOnly Brochure 090415 VWOnly Brochure gerarddummer Brochure van de Academische lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Domstad.

Meer informatie voor hen is te vinden op deze website.

Vandaag was de sponsorloop voor Atjeh. 70 studenten en docenten hebben zich in het zweet gewerkt om het mooie bedrag van ruim 2700 euro op te halen. Dit bedrag wordt door het CvB verdubbeld en daarna nog een keer door De Wilde Ganzen. De sponsorloop was opgezet door Sjoerd Verkerk en Sonja van Aart. Het was echt een klasseactie.De kenniskring Kantelende Kennis (waar ik ook deel van uit maak), onderdeel van het lectoraat Kantelende Kennis, van Hogeschool Domstad voert deze periode onderzoek uit naar het onderwerp leerbehoefte en feedback.
We doen dit onderzoek bij de eerstejaars studenten en de studenten van het derde jaar. Binnen het competentiegericht opleiden is feedback een belangrijk middel maar komt nog niet altijd goed uit de verf. Vandaar dat we hier onderzoek naar willen doen. Dit onderzoek voeren we uit middels het onderzoeksmodel van collectief kennis creëren zoals dat door het lectoraat Kantelende Kennis is ontworpen en nog steeds in ontwikkeling is.

Concreet geven we maandag een korte introductie op het onderzoek aan de eerstejaars. Daarvoor gebruiken we onderstaande presentatie

Tijdens de SLB-bijeenkomsten wordt een vragenlijst afgenomen. Dit is de standaardvragenlijst naar leerbehoeften zoals die door alle kenniskringen van het lectoraat wordt gebruikt. Deze lijst is aangevuld met vragen over feedback. Over de verantwoording van deze vragen zal ik een volgende keer een post schrijven.

Vragenlijst studenten versie 20081030 Vragenlijst studenten versie 20081030 gerarddummer Vragenlijst voor eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad die meedoen aan het onderzoek van het lectoraat van Kantelende Kennis naar het onderwerp leerbehoefte en feedback.

Na de vragenlijst houden we nog gesprekken met groepjes studenten. In dit gesprek doorlopen we een aantal stappen:

Stap 1: Vragen of iedereen weet wat leerbehoefte is (leeromgeving, curriculum, organisatie)
Stap 2: Schrijf je eigen leerbehoefte op
Stap 3: Schrijf bij de leerbehoefte van de anderen je reactie op
Stap 4: Kies van de mindmap één onderwerp dat je verder uit wilt werken. Je schrijft dit voor jezelf op
Stap 5: Vertel wat je hebt opgeschreven. De interviewer vraagt door.
Stap 6: Nav doorvragen schrijf de student de aanvullingen op
Stap 7: Vaststellen of er zaken zijn blijven liggen
Stap 8: Samen belangrijkste conclusies formuleren

Deze gegevens (vragenlijst en gesprek) zetten we op een rij en is weer input voor een volgend gesprek.

Mijn oudcollega is op de Kees Boekeschool (in Bilthoven) begonnen met de basisuniversiteit. Op hun website schrijven ze hierover:

De Basisuniversiteit is een organisatie die slimme kinderen de mogelijkheid geeft om onderzoek te doen op uiteenlopende onderwerpen. Dat doen ze samen mèt en onder begeleiding vàn experts uit de wetenschap of het bedrijfsleven. Zowel kinderen als experts worden daar wijzer van.

Onze studenten zijn in een leeftijd waarop hun hersenen nog zeer flexibel zijn, ze zijn weethongerig en staan nog volledig open voor alles wat er te leren en te onderzoeken is. Hun verwondering werkt aanstekelijk, elke participerende expert zal dat beamen.

Ze richten zich nu op ICT (oa. robotica, 3D wereld, programmeren voor de iPhone), natuurkunde (oa sterrenkunde), scheikunde en wiskunde.

Mijn collega, van Hogeschool Domstad, Sijmen Cozijnsen is nu ook bij een project betrokken. De zogenaamde geluidenbox.

Een project om in de gaten te houden, denk ik.