Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged surfnet

Afgelopen jaar heb ik mee mogen werken aan het rapport over Location Based Services van Surfnet. Surfnet schrijft hier zelf over:

SURFnet heft in het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar Location Based Services (LBS). Het rapport over dit onderzoek is deze week verschenen.

De doelstelling van dit rapport is het in kaart brengen van trends op het gebied van (LBS) die nu, of in de nabije toekomst ingezet kunnen worden om het leren van studenten in het (hoger) onderwijs te verbeteren. Omdat sommige diensten – voor zover bekend – nog niet worden ingezet in het onderwijs maar wel educatieve waarde lijken te hebben, zijn ook voorbeelden opgenomen van buiten het onderwijs.

Er is ook een inventarisatie gedaan van mogelijke knelpunten op het gebied van privacy en veilig internetgebruik. In dit rapport worden geen oplossingen geboden voor deze knelpunten: het is uitsluitend de bedoeling om mogelijke belemmeringen voor het gebruik van LBS in kaart te brengen.

Hieronder is het rapport te lezen:

Location Based Services

Voor het septembernummer van SURF magazine mocht ik het artikel trendwatching schrijven. Hieronder zie je het artikel zoals opgenomen in het magazine. SURF magazine is trouwens gratis te bestellen op SURF Magazine.
Reacties op het artikel zijn natuurlijk van harte welkom.

SURF Magazine Trend Watching Dummer