Didactiek - afronding

In de afronding van een les wil je kijken of leerlingen de doelen die je hebt gesteld ook hebben bereikt. Je kunt dit op verschillende manieren vaststellen. Dit hangt samen met de doelen die je hebt gesteld. Bij de webwandeling en de webquest is het beantwoorden van de vragen of het maken van het eindproduct al de toetsing.

Het voert te ver voor deze website om alle vormen van methode afhankelijk en onafhankelijk toetsen te bespreken. Of alle vormen van digitaal toetsen, competentiegericht toetsen of authentiek toetsen aan bod te laten komen. We verwijzen graag naar de toetswijzer waar je een overzicht van allerlei toetsen. Ook het boek Meer dan Onderwijs behandelt toetsen op een overzichtelijke manier.

We staan bij de afronding alleen stil bij de mogelijkheden die Google Earth biedt om te toetsen. We maken daarbij gebruik van de technische mogelijkheden van het programma. Bedenk bij het gebruik van deze mogelijkheden altijd of het de doelen toets die je aan het begin hebt gesteld.

Punaises

 

Punaises (of Placemarks) zijn de eenvoudigste manier om informatie aan Google Earth toe te voegen. In de punaise kan tekst, beelden en video's worden opgenomen. De informatie in de punaise geeft in ieder geval een beeld van hetgene dat geleerd moest worden. Een voorbeeld over de Hondsbosse Zeewering. Dit is één punaise. De opdracht kan ook zijn om in een aantal punaises de informatie weer te geven.

Gebieden aftekenen

Je kunt een gebied in Google Earth afbakenen met de optie Polygoon toevoegen. Zo kun je duidelijk maken welk gebied bij een bepaald begrip hoort. In het voorbeeld de afbakening van de binnenstad van Amersfoort.

Paden toevoegen

Om een route duidelijk te maken kun je paden toevoegen. Een voorbeeld van een route is die tussen het huis van een leerling naar school: route van huis naar school.

Beelden toevoegen

Je kunt op verschillende manieren beelden toevoegen in Google Earth. In het voorbeeldbestand laten we zien dat je: een nieuwe laag kunt aanbrengen, een bestaande laag kunt aanpassen, een oude plattegrond kunt toevoegen, foto's kunt geocoderen en een megapixelfoto in Google Earth kunt opnemen.

Open hier het voorbeeldbestand.

Andersom kan ook. Beelden uit Google Earth toevoegen aan een ander bestand. Bijvoorbeeld een WORD of PowerPoint-document.

 

Opdracht maken voor medeleerlingen

Zelf een opdracht maken voor medeleerlingen kan ook een manier zijn om te laten zien dat geplande doelen bereikt zijn. De opdracht kan in de vorm zoals die hierboven besproken zijn.

Gebouw toevoegen

Van een heel andere orde is de combinatie van Google Earth met Sketchup. Sketchup is het programma waar je op eenvoudige manier een 3D-gebouw kunt maken. Het maken van een 3D-gebouw is een mooie manier om met ruimtelijk inzicht te oefenen. Je kunt uitgaan van een plattegrond of vanaf een foto.

Een heel eenvoudig voorbeeld vind je hier. Veel voorbeelden van 3D-gebouwen vind je in het 3D-Warehouse.