De reis om de wereld in 80 dagen

 
 


Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting

Leerkracht

Typ hier de tekst van de leerkracht

Samenvatting

Deze Earthquest heeft als titel: Reis om de wereld in 80 dagen. De leerlingen leggen de reis af die Phileas Fogg ook aflegt in het boek De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.

Een Earthquest is een variant op de webquest (zie www.webquest.nl, www.webkwestie.nl  en http://webquest.sdsu.edu/) en maakt gebruik van de applicatie Google Earth (http://earth.google.com/). Deze applicatie wordt gebruikt als doel op zich en als middel. Door middel van de applicatie maken leerlingen namelijk kennis met verschillende aardrijkskundige/ geografische/ topografische aspecten. De applicatie is daarnaast geschikt als middel om andere onderwerpen aan de orde te stellen.

De Earthquest: Reis om de wereld in 80 dagen, leidt de leerlingen langs de volgende plaatsen: Londen, Suez, Mombay, Calcutta, Yokohama, Hong Kong, San Francisco, Omaha, Chicago, New York en Liverpool.

 
Diversen
Vakgebied: Wereldoriëntatie en Taal
   
Leerdoel en Aardrijkskunde:
 • De leerling leert kaartvaardigheden: toepassen van schaal, opzoeken straten, gebouwen.
 • Leerlingen maken kennis met bijzondere verschijnselen op aarde: White Cliffs of Dover, Suezkanaal, aanslagen 11 september 2001 in New York, werelderfgoedlijst.
 • De leerlingen weten waar oceanen op aarde zijn.
 • De leerlingen weten welke continenten er op aarde zijn.
 • De leerlingen maken kennis met het begrip tijdzones, tijdverschillen en verschillende tussen dag en nacht op aarde.
 • De leerlingen weten welke soorten olifanten er zijn en kunnen kenmerken hier van noemen.
 • De leerlingen weten wat een haven is en wat de tien grootste havens zijn.
 • De leerlingen weten uit welke regio's Japan bestaat.
 • De leerlingen maken kennis met typisch Japanse onderwerpen.
 • Leerlingen maken kennis met het verschijnsel cowboys.
 • Leerlingen kennen de namen van de Grote Meren in Amerika.
   
Leerdoelen ICT:
 • De leerling leert kennis maken met de applicatie Google Earth.
 • De leerlingen kunnen werken met een digitale routeplanner.
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van de verschillende mogelijkheden van Google Earth zoals Layers (straten en 3D-gebouwen) en Controlpanel (om over gebieden te kunnen vliegen).
 • Leerlingen kunnen plaatjes downloaden van internet en verwerken in een werkblad.
 • Leerlingen maken kennis met webcams.
   
Overige leerdoelen

Rekenen

 • De leerling weet dat er verschillende meeteenheden worden gebruikt voor lengte: feet/ foot en meters.

Taal

 • De leerling maakt kennis met het boek Reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne
 • De leerlingen leren woordjes en zinnetjes Japans

Geschiedenis

 • De leerlingen weten welke vervoersmiddelen gebruikt konden worden in de negentiende eeuw.

Muziek

 • Leerlingen leren zichzelf een Engelstalig liedje aan.

 

   
Type WebQuest: Lang
   
Tijdsduur: 3 uur
 
 
Aandachtspunten voor de beoordeling

Voor het maken van een Earthquest moet je werken met Google Earth. Deze kan gedownload worden via: http://earth.google.com/. Voor het draaien va Google Earth zijn een aantal minimum configuratie-eisen nodig. Kijk dit na op de website.

Voor het maken van deze Earthquest zijn de volgende onderdelen nodig:

 
 
 
 
Alternatieve verwerkingsopdrachten

Technische voorbereiding.

Kijk of voor het maken van de Earthquest alle benodigde materialen/ software is geïnstalleerd op de computer. Er worden nogal wat technische eisen gesteld. Controleer of de computer waarop deze earthquest wordt gemaakt, hieraan voldoet. Het makkelijkste kunt u dit controleren door de earthquest zelf een kort door te lopen. Zijn er onderdelen die niet werken dan vind u hierboven een lijst van programma's die u gratis kunt installeren op de computer. Werkt u in een netwerk op school dan is het handig de ICT-coördinator hierover te raadplegen.

Instructie voor de leerlingen

 • De grootste kracht van Google Earth is het in beeld brengen van de aarde in 3D. Laat de kinderen hier ook vooral mee experimenteren. Dit kunnen ze doen door met het controlpanel in een uit te zoomen, rond te draaien en te tilten.
 • Om de Earthquest te maken hebben de leerlingen een werkblad nodig. Dit moet van te voren worden uitgeprint (PDF-document) of worden gedownload en geopend in WORD.

inhoudelijke suggesties bij de verschillende onderdelen

Deze Earthquest, Reis rond de wereld in 80 dagen, stipt veel onderdelen kort aan. Elk onderdeel zou weer een eigen uitwerking kunnen krijgen. Soms meer gericht op topografische elementen, soms meer op inhoudelijke elementen.

Voorbeelden hiervan:

 • Vervoer door de jaren heen. Dit zou uitgebreid kunnen worden naar uitvindingen in het algemeen.
 • Werken met een digtiale routeplanner. Meer rekenactiviteiten zijn hiermee mogelijk, bijvoorbeeld snelste en kortste route berekenen.
 • Landen. Er worden verschillende landen aangedaan. Elk land leent zich om goed om verder te worden uitgewerkt.
 • Dag en nacht/ tijdzones. Via de website www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p wordt duidelijk in beeld gebracht waar het op aarde dag en nacht is. Dit zou verder uitgewerkt kunnen worden door dit te combineren met de webcams die als bestand bij deze Earthquest is toegevoegd. Een mooie uitwerking is mogelijk in Noord-Amerika waar diverse camera's zijn te vinden en waar in één land het dag en nacht kan zijn.
 • Habitat van dieren over de wereld.
 • Natuurlijk omstandigheden en economie.
 • Mogelijkheden van Google Earth verder verkennen.
 • Actualiteit betrekken.

inlevereisen / verslaglegging

De leerling vult het werkblad in en maakt de eindopdracht. Voor de eindopdracht kan de leerling de bijgevoegde wereldkaart gebruiken. Het is misschien leuker om de wereldkaart op een groot formaat (bijvoorbeeld A3) te kopiëren en te laten invullen.

groepssamenstelling / coöperatief leren

Deze earthquest kan door één leerling of twee leerlingen samen worden gemaakt.

wijze van begeleiden, motiveren

Als in de klas nog niet eerder is gewerkt met Google Earth kan een klassikale introductie geen kwaad. Een korte uitleg van de mogelijkkheden is handig. Laat kinderen verder zelf ontdekken hoe het programma in elkaar zit.

 
Tot slot
Deze Earthquest is gemaakt door Gerard Dümmer. Suggesties ter verbetering zijn zeer welkom. Suggesties kunnen worden gestuurd naar: G.Dummer@domstad.nl of worden gepost op de de mailinglist van de Scholenlijst. Deze is te bereiken via: http://groups.yahoo.com/group/scholenlijst/