WEBQUEST TITEL

 
 


Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Leerkracht

Afsluiting

Je bent nu van alles te weten gekomen over de hoogste bergen van de wereld. Je maakt hiervan een presentatie. In de presentatie komt het volgende aan de orde:

  • Dia met overzichtskaart van de wereld. Hierop zijn de plekken van de hoogste bergen aangegeven.
  • Elke berg krijgt minimaal één dia met informatie over de berg
  • Uitleg over het ontstaan van bergen en vulkanen