Slavernij

 
 


Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Leerkracht

Afsluiting

In deze Earth-Quest heb je het volgende geleerd over slavernij:

* Wat slavernij is.
* Hoe de slaven vervoerd werden.
* Wat de driehoekhandel is.
* Dat slavenhandel nog steeds bestaat.
* Wat kinderarbeid is.
* Wat War Child doet en waar.
* Wat de rechten van het kind zijn.


* Hoe je een presentatie kunt maken van de informatie die je gevonden hebt.