Leerkracht

A) ALGEMEEN

Samenvatting

Deze earthquest bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel maken de leerlingen kennis met verschillende mysteries: Paaseiland, Atlantis, Loch Ness, Piramiden, Stonehenge, Machu Picchu en de Bermudadriehoek.
In het tweede deel maken de leerlingen hun eigen mysterie.

Diversen

Vakgebied: Wereldoriëntatie, Beeldende vorming

Doelgroep: 7 en/of 8

De leerlingen leren verschillende mysteries kennen

De leerlingen leren om een eigen mysterie vorm te geven door middel van verschillende opdrachten: vlag maken, plattegrond maken, fantasiewezens maken, gebouwen ontwerpen en spel maken.

Type Earthquest: naar aanleiding van de vervolgopdracht die gekozen wordt kort of lang.

Tijdsduur: afhankelijk van de vervolgopdracht

Aandachtspunten beoordeling Earthquest

De opdracht wordt beoordeeld op de gekozen eindopdracht.

Benodigde materialen

Afhankelijk van de gekozen vervolgopdracht. BIj de meeste opdrachten wordt gebruikt gemaakt van websites. Er zijn ook een paar alternatieven.

Voor het maken van een plattegrond kan ook het programma Autorealm gebruikt worden. Dit programma is speciaal bedoeld om plattegronden te maken en gratis te downloaden via http://www.gryc.ws/autorealm.htm. Handleidingen voor dit programma zijn te vinden op: http://autorealm.interface1.net/

De opdracht om een plek te zoeken op aarde kan worden uitgebreid met het zoeken van een plek in ons zonnestelsel. Daarvoor kan het programma Celestia gebruikt worden. Dit programma is gratis te downloaden van http://www.shatters.net/celestia/.

Heel kort een paar tips hierover:

Kies in het menu voor Navigation >> Solar System Browser. Kies een planeet uit en klik op Go To. Je surft zo langs alle planeten van ons zonnestelsel.

Of

Kies in het menu voor Navigation >> Star Browser. Kies een ster uit en klik op Go To. Je bezoekt nu de sterren uit ons heelal.

Meer informatie over het werken met Gamemaker (het programma om computerspellen te maken) en over games in het algemeen is te vinden op:

B) TOELICHTING BIJ DE Earthquest-ONDERDELEN

Bij deze earthquest staat vooral de creativiteit en samenwerking centraal. Hierop worden de leerlingen ook beoordeeld.

C) SUGGESTIES VOOR VERVOLGACTIVITEITEN

Bij het maken van een gebouw kan ook goed een link worden gemaakt naar Techniek in het basisonderwijs.

Bij het maken van een mysterie kan een link worden gelegd naar Nederlands, het onderdeel stellen.

Het maken van een computerspel is een van de grotere activiteiten. Hier kan ook met de hele klas aandacht aan worden besteed en uitgebreid mee worden gewerkt.

D) TOT BESLUIT

Deze earthquest is gemaakt door Gerard Dümmer (g.dummer@domstad.nl). Tips te verbetering zijn van harte welkom. 

De opbouw van deze leerkrachtpagina is overgenomen van de website www.webquests.nl van de Verversfoundation. Met dank aan Peter Blijleven.