Westland en kassen

 
 


Westland en de kassen

Voor deze opdracht gebruik je dit kmz-bestand.

Je kijkt nu naar het Westland. In het rode gebied liggen de kassen. Hoeveel kassen denk je dat het Westland telt?