de VOC

 
 


Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Beoordeling

 

 

Onvoldoende
( 0 punten)

Gemiddeld
( 1 punt)
Goed
(2 punten)

Score

Missie 1
Je weet niet waar VOC voor staat, en hoe de oprichting tot stand is gekomen.
Je weet wanneer de VOC is opgericht, en hoe dat zo is gekomen. Ook weet je waar VOC voor staat.
Je kan duidelijk beschrijven hoe de VOC is opgericht. Verder kan je ook iets vertellen over de verschillende kamers.
0, 1 of 2
Missie 2
Je weet alleen iets te vertellen over de route naar de Kaap-verdische eilanden.
Je hebt de kaart van de route naar de KV eilanden, en je hebt ook de afstand opgemeten.
Je hebt de kaart, de afstand, en je bent veilig op Kaap de Goede hoop aangekomen. Je kan vertellen in welke richting KdgH is.
0, 1 of 2
Missie 3
Je weet niet de hoe Batavia tegenwoordig heet.
Je weet hoe Batavia tegenwoordig heet, en hoeveel kilometer een boot ongeveer vaart op een dag.
Naast de voorgaande punten, kan je ook laten zien hoe je hebt berekend hoeveel een boot ongeveer op 1 dag vaarde. 
0, 1 of 2
Missie 4
Je weet waar de schat ligt, maar kan dit niet laten zien.
Je weet waar de schat ligt, en laat dit zien met een punaise
Je weet waar de schat ligt, en laat dit zien door de route, en een punaise.
0, 1 of 2
      Totaal score: