Antarctica

 
 


Inleiding Opdracht Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Handelingen

Landschap

Opdracht 1a:
Antarctica is één van de zeven continenten (werelddelen) op aarde. Ga in Google Earth eens kijken waar Antarctica precies ligt.

Zoek daarna via deze link een plaatje op internet van dit continent. Op het plaatje moet duidelijk te zien zijn waar het continent op de aardbol ligt.

Plak je gevonden plaatje in de 2e dia van je PowerPoint. In de 1e dia laat het onderwerp van je spreekbeurt zien.

Opdracht 1b:
In je verslag ga je de tekst schrijven die hoort bij het plaatje uit opdracht 1a. Vertel hierin waar het continent op de aardbol ligt. Die informatie kun je, als je het goed hebt gedaan, van het plaatje halen die je in je PowerPoint hebt gezet. 

Opdracht 1c:
Het landschap van Antarctica ziet er een stuk anders uit dan wij hier in Nederland kennen. In je verslag ga jij de volgende vragen beantwoorden:

* Hoe koud is het in de wintermaanden op Antarctica?
* Hoe dik is het ijs? En voor hoeveel procent is het continent gedekt met ijs?
*  Wat is een tafelijsberg?
* Wat kun je vertellen over bergen op Antarctica?

Tip: klik hier voor de juiste informatie

Opdracht 1d:
In je PowerPoint plaats je (3e dia) een plaatje van een tafelijsberg. De kinderen hebben zo een beeld bij de informatie die jij vertelt tijdens je spreekbeurt.

Van Nederland naar Antarctica

Opdracht 2a:
Nederland ligt een heel stuk boven de evenaar. Antarctica ligt een heel stuk onder de evenaar. Op een wereldbol kun je dit duidelijk laten zien in de klas. Maar hoe ver liggen deze twee uit elkaar? Via Google Earth kun jij dit gaan opmeten.

Als eerste ga je de afstand hemelsbreed opmeten. Dit doe je zo:

Boven in de balk klik je op het volgende icoontje >> kies dan lijn en zorg ervoor dat de afstand van je lijn gemeten wordt in kilometers >>  zet je muis op de Nederland en breng de lijn naar Antarctica (je zou de aarde wat bij moeten draaien) >> Je ziet hoeveel kilometer Nederland en Antarctica hemelsbreed uit elkaar liggen. Schrijf je antwoord in je verslag. Maak er een goed lopende zin van.
(Laat Google Earth open staan)

Nu ga je meten wat de afstand is van Nederland naar Antarctica wanneer je er met de boot heen zou varen. Dit doe je zo:

Opdracht 2b:
Boven in de balk klik je op het volgende icoontje >> kies dan pad en zorg ervoor dat de afstand van je pad gemeten wordt in kilometers >> zet je muis op de Nederland en klik beetje bij beetje de vaarroute die je zou moeten afleggen (je zou de aarde wat bij moeten draaien) >> Je ziet hoeveel kilometer een boot zou moeten afleggen tussen Nederland en Antarctica. Schrijf je antwoord in je verslag. Maak er een goed lopende zin van.
(Laat Google Earth open staan)

Opdracht 2c:
Als het goed is heb je nu twee lijnen op de wereldbol staan. Eén is hemelsbreed, de ander is de vaarroute. 
Wanneer je in je spreekbeurt gaat vertellen over deze afstanden, is het voor de andere kinderen fijn als ze er een plaatje bij zien. Dus je gaat dit beeld opslaan en plaatsen in je PowerPoint (dia 4).
Zo doe je dit: bestand >> opslaan >> beeld opslaan.

Verdrag van Antarctica?

Opdracht 3a:
Antarctica is van niemand. Dat betekent dat het geen zelfstandig land is met een eigen regering. Maar er zijn wel een aantal landen die zich hebben aangesloten bij het verdrag van Antarctica. Deze landen hebben een stukje van Antarctica.

Lees hier meer over Antarctica.

Noem minstens 5 landen die aangesloten zijn bij het Verdrag van Antarctica.

Opdracht 3b:

Deze vlaggen zijn geplant op Antarctica. Kan je bedenken waarom deze er staan?

Opdracht 3c:
Schrijf in je verslag een kort stukje over het verdrag van Antarctica. Wat houdt dit verdrag precies in? Maak ook gebruik van deze site.

Opdracht 3d:
Plaats het volgende plaatje in je PowerPoint, dia 5. Hier op kun je laten zien welk deel van welk land is.


Fauna en Flora

Opdracht 4a:
Welke dieren (fauna) leven er op Antarctica? Schrijf hier kort iets over in je verslag. Sla ook een aantal plaatjes op, deze heb je later nodig.

Opdracht 4b:
Wat voor planten (flora) groeien er op Antarctica? Schrijf hier iets over in je verslag. Sla ook weer de plaatjes op, deze heb je later nodig.

Opdracht 4c:
In dia 6 ga je laten zien welke dieren er op Antarctica leven. En op dia 7 laat je zien welke planten er op Antarctica groeien. De opgeslagen plaatjes plaats je dus in je PowerPo
int.

Gebruik deze site voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen.



Het broeikaseffect

Opdracht 5a:
Wat is het broeikaseffect? Via een plaatje die je in dia 7 plaatst, kun je de kinderen het ook laten zien.

Opdracht 5b:
Welke gevolgen heeft dit voor Antarctica?


Tot slot

Oké, als het goed is heb je alle 5 de onderwerpen in je verslag staan en heb je er genoeg informatie over gevonden en opgeschreven. Ook staan de juiste plaatjes op de juiste dia. Laat je spreekbeurt dus maar komen!