Antarctica

 
 


Inleiding Opdracht Handelingen Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

Beoordeling


 

Onvoldoende
( 0 punten)

Gemiddeld
( 1 punt)
Goed
(2 punten)

Score

Dimensie 1
De leerling heeft de informatie niet in een goedlopende zin verwerkt. Hij heeft alleen steekwoorden neergezet. Plaatjes zijn vergeten.
De leerling is vergeten om plaatjes in de PowerPoint bij te voegen. De informatie is kloppend.
Alle informatie en beide plaatjes zijn aanwezig in het verslag en/of PowerPoint.
0, 1 of 2
Dimensie 2
De leerling heeft de afstand tussen nederland en Antarctica niet opgemeten in google Earth.
De leerling heeft de afstanden opgemeten alleen mist het plaatje erbij.
OF
het plaatje is wel aanwezig maar de afstand mist.
De leerling heeft beide afstanden gemeten en opgenomen in zijn verslag. Daarbij heeft hij ook het plaatje in zijn PowerPoint staan.
0, 1 of 2
Dimensie 3
De leerling heeft geen idee wat het verdrag van Antarctica inhoudt..
De leerling benoemd vijf landen die aangesloten zijn bij het verdrag maar hij/zij geeft gheen extra informatie over het  verdrag. De leerling heeft de 3 vragen op de juiste manier beantwoord. De antwoorden zijn correct.
0, 1 of 2
Dimensie 4
De leerling heeft geen informatie gevonden over de flora en fauna op Antarctica.
De juiste informatie is aanwezig alleen de plaatjes ontbreken.

 

De juiste informatie is aanwezig en ook de plaatjes staan netjes in PowerPoint.
0, 1 of 2
Dimensie 5
De leerling is heel vraag 5 vergeten!
De leerling heeft beschreven wat het broeikaseffect is alleen vergat de gevolgen voor Antarctica te beschrijven
De leerling heeft de juiste informatie in zijn verslag staan, met daarbij een plaatje over het broeikaseffect in zijn PowerPoint.
0, 1 of 2
      Totaal score: