Didactiek - doelen

Deze didactiekpagina is onderverdeeld in 5 pagina's:

Inleiding

Google Earth is een fraaie applicatie. Maar het alleen bekijken en inzoomen op verschillende plaatsen draagt niet direct bij tot leren. Net zoals andere ICT-toepassingen is Google Earth een middel dat bijdraagt tot een bepaald doel. Google Earth is geschikt om verschillende doelen te bereiken. Welke doelen dat zijn en hoe je die kunt bereiken, zie je op deze pagina. We kijken ook welke werkvormen je toe kunt passen om deze doelen te bereiken. Tenslotte staan we stil bij het onderwerp GIS.

Doelen

Je kunt doelen op verschillende manieren indelen. Bijvoorbeeld:

  • vaardigheidsdoelen, kennisdoelen en attitudedoelen;
  • cognitieve doelen, affectieve doelen en motorische doelen.

De hoofdindeling de we hier aanhouden bestaat uit:

  • vakinhoudelijke doelen en
  • vakoverstijgende doelen.

Bij de vakinhoudelijke doelen staan we stil bij aardrijkskunde en geschiedenis. Bij vakoverstijgende doelen behandelen we zelfstandig werken.

Vakinhoudelijke doelen

Bij de vakinhoudelijke doelen staan we stil bij de vakken die het meest geschikt zijn om te gebruiken met Google Earth: aardrijkskunde en geschiedenis. Bij het selecteren van de doelen maken we gebruik van de website Tussendoelen en leerlijnen van de SLO het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is op de TULE-website te vinden onder het kopje Ruimte. De kerndoelen die hier bij horen zijn: kerndoel 47 tot en met 50. Google Earth biedt de mogelijkheid om aan de meeste kerndoelen aandacht te besteden. Kerndoel 50 (De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld) biedt directe duidelijke linken met Google Earth.

Bij het opstellen van opdrachten in het kader van aardrijkskunde moet je de volgende richtlijnen in je achterhoofd houden:

  • zorg er voor dat leerlingen zelf actief gebieden en processen beschrijven waarbij ze gebruik maken van beelden, teksten en de kaart.
  • Zorg er als leerkracht voor dat je verklaringen kunt geven verbanden kunt leggen voor de leerlingen.
  • Laat leerlingen de wereld vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Geschiedenis

Geschiedenis is op de TULE-website te vinden onder het kopje Tijd. De kerndoelen die hier bij horen zijn: kerndoel 51 tot en met 53. In het kader van geschiedenis biedt Google Earth mogelijkheden om ontwikkelingen en gebeurtenissen in kaart te brengen. Binnen kerndoel 51 komen de onderwerpen oude atlassen en historische kaarten aan de orde. Google Earth biedt op dit gebied ook mogelijkheden. In kerndoel 52 gaat het over de verschillende perioden in de geschiedenis. GE biedt de mogelijkheid om de historische plaatsen en gebieden in beeld te brengen. Dit geldt ook voor kerndoel 53.

Vakoverstijgende doelen

Zelfstandig werken

Bij het bespreken van de verschillende werkvormen komt ook de webquest aan de orde. In combinatie met GE noemen we dit de earthquest. De earthquest is een middel dat je kunt inzetten om leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. Bernie Dodge (de bedenker van de webquest) omschrijft het als volgt:

A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the internet, optionally supplemented with videoconferencing. are at least two levels of WebQuests that should be distinguished from one another.

Short Term WebQuests
The instructional goal of a short term WebQuest is knowledge acquisition and integration, described as Dimension 2 in Marzano's (1992) Dimensions of Thinking model. At the end of a short term WebQuest, a learner will have grappled with a significant amount of new information and made sense of it. A short-term WebQuest is designed to be completed in one to three class periods.

Longer Term WebQuest
The instructional goal of a longer term WebQuest is what Marzano calls Dimension 3: extending and refining knowledge. After completing a longer term WebQuest, a learner would have analyzed a body of knowledge deeply, transformed it in some way, and demonstrated an understanding of the material by creating something that others can respond to, on-line or off-. A longer term WebQuest will typically take between one week and a month in a classroom setting.

Meer informatie over webquests vind je op webquest.kennisnet.nl.