Na een aantal maanden hard werken staat de Pabotool nu online. Bedoeling van de Pabotool is dat Pabo-studenten hun ICT-competenties in beeld kunnen brengen. De Pabotool is hier te vinden.

Als je bent ingelogd op de Pabotool dan doe je als eerste een nulmeting van je eigen competenties. Je doorloopt alle ICT-competenties. Die ICT-competenties zijn afgeleid van de SBL-competenties: Interpersoonlijk, Pedagogisch, Vakinhoudelijk en didactisch, Organisatorisch, Samenwerken met collega’s, Samenwerken met de omgeving en Reflectie.

Op twee niveaus zijn de ICT-competenties geformuleerd: Propedeuseniveau en Startbekwaamniveau. Hiervoor is gekozen omdat dit de twee “wettelijke” niveaus zijn die zijn vastgelegd.
Aan het begin van het jaar leggen de studenten hun beginniveau vast. Studenten vullen het aan het eind van het jaar nog een keer in. Zo kunnen ze zien hoeveel ze vooruit zijn gegaan.

Bij ons op de opleiding zullen we het in de eerste twee fasen vooral inzetten om het kader van ICT in het onderwijs duidelijk te maken. In de laatste twee fasen gebruiken de studenten het als instrument om meer grip te krijgen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van ICT in het onderwijs.

Naast de ICT-competenties zijn er handreikingen opgenomen. Hier ben ik zelf de laatste maand druk mee bezig geweest. Het was erg leuk om te doen. Elke handreiking geeft een nadere uitleg over de behandelde ICT-competentie. Elke handreiking is opgebouwd uit een korte inleiding, uitgebreidere uitleg en tenslotte theoretische onderbouwing en verwijzingen.

Ik ben erg benieuwd hoe de studenten hier zelf tegenaan kijken. Binnenkort heb ik de ervaring en kan ik er over berichten.