Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in maart, 2014

In onderstaand filmpje wordt kort weergegeven wat de Hogeschool Utrecht met blended learning van plan is.

Binnenkort zullen vast nog meer berichten volgen over dit onderwerp!

Vandaag kon ik de hele dag presentaties bijwonen en daar heb ik dan ook uitgebreid gebruik van gemaakt.

ICT in beeld
De dag begon met een symposium van drie onderzoeken waarin video werd gebruikt om het gebruik van ICT door leraren in beeld te brengen. In het onderzoek dat Joke Voogt presenteerde kwam een analysemodel aan bod waarin onder andere werd gekeken naar het professioneel redeneren van de leraar. Dat vond ik een mooie insteek omdat je dat eigenlijk wilt: een leraar die weloverwogen keuzes maakt voor de inzet van ICT. In het onderzoeksrapport (2014) wordt Meijer (1999) hiervoor aangehaald die 8 punten hiervoor aanhaalt:

 1. vakkennis
 2. kennis van leerlingen (opgesplitst in gedachten over de individuele leerling en gedachten over leerlingen in het algemeen)
 3. kennis van leerprocessen en begripsvorming bijleerlingen
 4. kennis van doelen
 5. kennis van het curriculum
 6. kennis van instructietechnieken
 7. gedachten over interactie tussen docenten en leerlingen
 8. gedachten over regulering van de les (e.g. tijdbewaking, omgaan met ordeverstoringen

Deze vragen zouden ook gebruikt kunnen worden in de verantwoording van de inzet van ICT in het onderwijs door de studenten. Een mooie kapstok om te kijken of ze ook goed doordacht ICT inzetten.

Conclusies uit het onderzoek zijn in de volgende foto vermeld:

Alfons ten Brummelhuis was bij deze sessie discussiant. Hij reageerde op de onderzoeken door onder ander de kennispiramide te belichten. Ik zag dat deze inmiddels drie lagen heeft gekregen in plaats van vier: idee, praktijk, bewijs.

Digitale geletterdheid
In de tweede sessie van vandaag ging het over digitale geletterdheid. Dit werd van drie kan benaderd: vanuit het pabo-onderwijs, vanuit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Een mooie uitspraak kwam langs van Gilster die aangeeft dat digital literacy gaat om “mastering ideas” en “not keystrokes”.

De term digital literacy laat zich moeilijk vertalen. Dat liet Jeroen Clemens wel zien in zijn presentatie over de voortgang van zijn promotietraject over digitale geletterdheid, ik bedoel online tekstbegrip of toch online geletterdheid. Er zijn veel termen die langs komen. Dat maakt helderheid over het onderwerp er niet gemakkelijker op.

Uit het onderzoek naar digitale geletterdheid in het basisonderwijs werd mooi duidelijk gemaakt wat het belang is van het aanleren van digitale geletterdheid:

De conclusie uit het onderzoek vond ik wel zorgwekkend:

Het kritisch beoordelen van bronnen lijken leerlingen niet belangrijk te vinden. Ik denk echter wel dat hierin verschillen zijn tussen leerlingen die online ook producenten zijn en leerlingen die in een andere categorie vallen.

Nieuwe media en technologie
In de laatste sessie die ik heb bijgewoond ging Tammy Schellens verschillende onderzoeken bij langs waarin de vraag centraal stond hoe je ICT zou kunnen inzetten in het onderwijs. Een meta-analyse vond zij zinvol omdat de onderwerpen zo verschillend waren dat die moeilijk met elkaar te vergelijken vielen. Ze presenteerde onder andere een onderzoek over inzet van ipads in de klas. Daarbij kwam ze tot de conclusie dat leerlingen toch liever een docentgestuurd programma kregen in plaats van een leerlinggestuurd. Kanttekening daarbij was wel dat de ipad ingevoerd werd in het oude bestaande lessysteem en dat dit ook mede een rol gespeeld kan hebben hierbij.

Verder liet ze zien dat het inzetten van een forum alleen zinvol is als er ook structureringstools worden ingezet die zorgen voor verdieping van de discussie.

Een nieuw begrip voor mij was leerkracht-orchestration. Er wordt een nog groter beroep gedaan op de organisatorische vaardigheden van de leerkracht op het moment dat hij met tabletklassen gaat werken. Daar kan ik me wel het een en ander bij voorstellen.

Twitter
Wil je meer van de tweets zien die ik heb gemaakt en door anderen zijn gemaakt? Zoek dan op de hashtag velon2014.

Naast de weergave van onze eigen sessie nog een korte terugblik op de eerste dag van het VELON.

Congreslocatie
Het congres wordt gehouden in de ruimtes om het Pec Zwolle stadion. Een verfrissende omgeving om een congres in te geven. Leuk dat de organisatie naar andere mogelijkheden heeft gekeken. De zalen zelf voldeden prima (naar mijn idee), de wifi was op orde, de catering goed, de akoestiek redelijk (in de grote zaal). Met het openbaar vervoer was het gemakkelijk om er te komen. Alhoewel de beschrijving vanaf de bushalte naar het stadion niet helemaal klopte. Die klopt alleen als je weet dat als je op het parkeerterrein staat je helemaal links een sluipdoorgang weet te vinden die je direct naar het stadion brengt. Werd me op de teruggang pas duidelijk.

Keynote
De presentatie door Peter-Paul Verbeek was goed. Hij zette, zoals dat hoort, de toon voor de rest van het congres. Hij maakte duidelijk dat techniek en mensen geen twee aparte entiteiten zijn maar dat ze elkaar wederzijds beĂŻnvloeden. Goed om dat verhaal te houden voor een zaal vol lerarenopleiders. Ook goed om aan te geven dat je niet moet duiken (niet durven om te experimenteren) maar ook niet hoogmoedig moet worden (ondoordacht gebruik maken) maar de middenweg kunt kiezen.

Overleg bestuur
Tijdens de lunch hadden alle themagroepen overleg met het bestuur van het VELON. Zinvol om dat te doen. Mag van mij er worden ingehouden. Zo krijg je als bestuur snel in de gaten waar de concerns van de leden liggen en kunnen er actie worden ondernomen.

Parallelsessies
Er zijn dit jaar veel sessies ingepland rondom ICT en Onderwijs. Daar ben ik erg blij mee. Minder blij was ik er mee dat veel van die sessies tegelijkertijd zijn ingepland. Vooral in de eerste ronde was het bijna onmogelijk om te kiezen, vond ik. Onhandig ook omdat ik zelf wel bij een paar andere sessies had willen zijn die nu tegelijkertijd gepland waren. Jammer dat hier in de organisatie geen rekening mee is gehouden. Ook niet nadat we dit hadden aangegeven.

Special invited sessies
De special invited sessies waren sessies ingepland door de organisatie zelf. Interessante verhalen. En goed om ook vanuit een ander perspectief een verhaal te horen. Wel denk ik dat de sessie waar ik bij zat (over mobile technology) ook door onszelf gehouden had kunnen worden. Vooral het verhaal over ICT-gebruik en onderzoek van (virtual reality) immersive technology. Toegegeven: hier hebben we geen miljoenenbudget om het te ontwikkelen.

Morgen dag 2. Ben benieuwd of ik dan weer kan kiezen.

O ja: wil je de tweets volgen van het congres? Zoek dan op velon2014.

Het concept voor het competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders is vanmiddag gepresenteerd tijdens het symposium ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding op het VELON-congres. Het symposium bestond uit drie delen: stand van zaken ICT in het onderwijs in het algemeen (gehouden door Joke Voogt), de kennisbasis ICT van het ADEF (gepresenteerd door Jeroen Bottema) en dus het competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders.

Het competentieprofiel is een eerste opzet en behoeft nog de benodigde feedback. Die feedback kunnen jullie geven via deze vragenlijst. We zijn er erg mee geholpen als we hier feedback op krijgen dus schroom niet!

Het symposium werd voorgezeten door Simon Rozendal. Onze discussiant was Maurice Schols. Aan die discussie zijn we helaas niet meer toegekomen. De inbreng van de deelnemers tussen de drie sessies was al wel heel waardevol.

Uitleg van de ontwikkeling en opbouw van het competentieprofiel vind je in de onderstaande presentatie. Een eerste reactie mag je natuurlijk ook geven via deze blog of twitter.

Een korte toelichting op het model nog: Kern van het model zijn de ICT-bekwaamheden zoals geformuleerd door Kennisnet en de Kennisbasis ICT van ADEF. Daar om heen ligt een schil met die specifiek voor de lerarenopleider geldt. Hierbij hebben we de opbouw van de beroepsstandaard van VELON als uitgangspunt genomen. Dit hebben we om twee redenen gedaan:1) we sluiten hierdoor aan op een bestaand model en ICT kan daardoor gemakkelijker worden geĂŻntegreerd. 2) De punten die we uit de bronnen hebben gevonden zijn ook goed te verdelen over de onderdelen van de beroepsstandaard van het VELON.


Na 5 jaar stop ik met het schrijven van artikelen voor JSW in de rubriek www.jsw. Dit omdat ik minder tijd kan besteden aan het schrijven hiervan. Er is daarom een opvolger nodig die in het nieuwe seizoen de artikelen gaat schrijven. Heb je affiniteit met ICT en Onderwijs voor het basisonderwijs en ben je in staat om maandelijks een artikel van twee pagina’s te schrijven dan is dit misschien een klus voor jou.

In de 5 jaar dat ik heb geschreven voor JSW heb ik zo’n 50 artikelen geschreven waarin ongeveer 250 onderwerpen zijn behandeld. Alle onderwerpen vind je terug in de onderstaande tabel die ik voor mijzelf heb bijgehouden om overzicht te houden op wat ik al geschreven had. Zo krijg je een beetje een idee waar www.jsw over gaat en of het je leuk lijkt om hier mee aan de slag te gaan.

Onderwerpen Behandeld in Www_jsw

Zo verlopen gesprekken natuurlijk niet bij jullie op school maar bij de Pabo-studenten die ik dan spreek dan weer wel. De presentatie is vooral luchtig bedoeld om studenten te wijzen op het belang van inperking van de onderzoeksvraag en de valkuilen die ze daarbij in de praktijk tegen kunnen komen. Verder worden er nog een paar zoektips gegeven voor het samenstellen van het theoretisch kader. Ben benieuwd of het voor andere opleiders herkenbaar is.


Eerstejaars studenten maken filmvoorstellingen “Klokhuis”

Hoe integreer je geschiedenis, taal, rekenen en kunstvakken in Ă©Ă©n lesaanbod op de basisschool? Studenten aan de PABO in Amersfoort demonstreren dit aan de hand van een zelfgemaakte “Klokhuis-special” op basis van het boek “een hele kunst” van Arend van Dam waarin hij op vertrouwde manier het begrip kunst toegankelijk maakt voor kinderen vanaf zes jaar. In het volgende filmpje kun je zien hoe studenten zich laten inspireren door schilder Jheronimus Bosch:

Voorleeswedstrijd

Bij PABO Amersfoort leren studenten goed voorlezen. Voorlezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude bij kinderen op jonge leeftijd. Op latere leeftijd groeien zij dan uit tot vaardige lezers.

Alle studenten kunnen deelnemen aan de workshop voorlezen op 5 februari aanstaande en meedingen naar de voorronde van de landelijke PABO voorleeswedstrijd georganiseerd in samenwerking met Stichting Lezen op 26 februari aanstaande.

Bezoek Kamp Amersfoort 6 februari 2014

Tijdens de week “herdenken en vieren” leren studenten van het verleden over de toekomst.

Zij worden bewust van grondrechten en opvoeden tot actief burgerschap over o.a. tolerantie, respect, vrijheid, democratie, mensenrechten, discriminatie. Betekenisvolle verbinding wordt gelegd tussen de 2e wereldoorlog en maatschappelijke thema’s die nu een rol spelen. De studenten willen alle kinderen op de basisschool hier iets over mee kunnen geven.

Door het bezoek aan dit kamp ben ik meer gaan nadenken over hoe het er toen aan toe ging en hoe de gevangenen hebben moeten lijden. Ik zal 4 en 5 mei nu denk ik anders ervaren nu ik dit heb gezien en heb gehoord. Dit is echt een meerwaarde voor de ontwikkeling voor jou als leerkracht in opleiding. Ik neem dit dan ook zeker mee in mijn beroepsrol inspirator, cultuur- en kennis (over)drager en medeopvoeder. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken.

Peter van Wilik, student PABO Amersfoort

Kloosterdagen

Vierdejaars studenten starten hun afstudeerperiode. Om inspiratie op te doen vertrekken zij van 5 – 7 februari 2014 naar een klooster, waar zij dan stil staan bij de eigen kracht en de professionele identiteit.

 • Wie ben ik als leraar?
 • Wie wil ik zijn als leraar?
 • Op welke school kan ik de leraar zijn die ik wil zijn?

Deze aspirant-leerkrachten zijn straks als geen ander in staat om met leerlingen gesprekken te voeren over morele waarden, levensbeschouwing, diversiteit en burgerschap.

Open Dag
Wil jij je laten inspireren en die juf of meester worden die je nooit vergeet?
Wil je weten wat het beroep van leerkracht basisonderwijs inhoudt?
Kom naar de open dag op 8 maart 2014 van 10.00 – 15.00 uur
naar HU Amersfoort
Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Loop je een dagje mee?

 • 19 maart 2014
 • 23 april 2014

van 8.45 uur – 13.30 uur

Kijk mee in lessen onderwijskunde, pedagogiek, wereldoriёntatie, natuur, of geschiedenis van eerste- en tweedejaars studenten. Doe een workshop rekenen en taal waar je kunt oefenen en vragen stellen over de opleiding en het beroep van leraar basisonderwijs aan onze studenten en docenten.

Meld je aan via: Studiekeuze.hu.nl

Film over het beroep? Bezoek Mees Kees op kamp
Na je bezoek aan onze PABO kun je de film “Mees Kees op kamp” tegen gereduceerd tarief bezoeken als je de bon bij ons ophaalt en inlevert tussen 7 februari en 15 maart 2014

Waarom kiezen voor PABO Amersfoort? Volgens onze studenten:

 • ben je bij ons geen nummer, de docenten en studenten kennen elkaar en je wordt goed begeleid
 • kun je bij ons de landelijke toets taal en rekenen al middels een zomercursus halen
 • zijn de lessen in een mooi nieuw gebouw op vijf minuten lopen van het centrum en het station
 • kun je je uitstekend ontwikkelen en valt er wat te kiezen (excellentieprogramma, buitenlandse stage, Edukans, minoren)
 • is er een actieve studentenraad die allerlei leuke activiteiten organiseert (waaronder ook gericht op onderwijs).

Tot ziens op onze lerarenopleiding basisonderwijs!

De docenten van PABO Instituut Theo Thijssen HU Amersfoort