Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in februari, 2009

Een nieuwe ontdekte optie binnen SketchUp bracht me ook weer op een nieuw idee: de opleiding tot detective (was eigenlijk topcrimineel maar leek met toch weer net te ver gaan).
De optie waar ik het over het is het toevoegen van Section Planes. Ik zag het in dit filmpje over SketchUp met de geavanceerde opties hier. Dit ziet er in het kort zo uit.De techniek werkt als volgt: neem een object, voeg hier een Section Plane aan toe, Maak daarvan een scène, voeg een nieuwe Section Plane toe en maak daarvan weer een scène. De overgang tussen de twee scènes zorgt voor een transitie tussen de twee Section Planes.

En waarop past dit bij een opleiding tot dectective? En hoe past dit in het rijtje van SketchUp en Rekenen waar ik mee bezig was? De mogelijkheid die je hier ziet biedt mogelijkheden om leerlingen met verschillende aanzichten te laten oefenen. Oefenen met verschillende aanzichten past binnen het onderwerp meetkunde in de bovenbouw. Dit onderwerp voorzie ik nu van een context. Deze context is de opleiding tot detective. Als detective moet je namelijk gespecialiseerd zijn in allerlei technieken waar criminelen zich ook van bedienen. Een van die technieken is het bedienen van een apparaat waarmee je huizen kunt scannen en zo de positie van een kluis kunt bepalen. In de opdracht moeten de leerlingen de doorsnede (zijaanzicht en bovenaanzicht) tekenen zodat duidelijk is waar de kluis staat. Dit is één van de opdrachten die de leerlingen krijgen. Andere opdrachten zijn:

  • Maken van een doolhof (ook in SketchUp)
  • Schat verstoppen in de oceaan (in Google Earth)
  • Cijfercodes kraken/ Computer kraken (in ander programma; weet nog niet welke))
  • Snelste route uitzoeken (in Google Earth)
  • Foto’s maken van afstand (ook in GE)

Ideeën voor andere opdrachten waarbij SketchUp of GE worden gebruikt en waarbij de rekenvaardigheden van leerlingen worden gestimuleerd in de context van de opleiding tot detective zijn van harte welkom.

Vandaag heb ik aan mijn collega, Sijmen Cozijnsen, laten zien wat ik met Augmented Reality in de les heb gedaan. Dit heeft hij weer gefilmd met de Flip. Vandaag kregen we de Flip om uit te proberen een paar dagen in bruikleen. Als het bevalt dan zullen we als Hogeschool meer aanschaffen om uit te lenen aan studenten.
Mijn eerste ervaring met de Flip: heel handig in gebruik, zeer snel om mee te werken. Het geluid zoals te horen op de video vind ik redelijk. Een hele sterke microfoon heeft ie volgens mij niet. Maar misschien als je direct op de persoon die spreekt richt dat het wel gaat. Volgens mij vooral goed te gebruiken om snel sfeerbeelden te maken en interviews te houden (wat ik op een paar plekken al heb gezien).
Over augmented Reality nog even: we hebben voorbeelden gebruikt die te vinden zijn op ARSights. Je sluit je webcam aan, print de marker en download de modellen en het programma en je kunt aan de slag. Tot nu toe alleen geschikt voor de Windows-computer.Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen.
ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo moeten studenten zelf lesdoelen kunnen formuleren voor eigen lessen. Daarom heb ik expliciet aangegeven aan welke doelen ik deze les aandacht besteed. Dat waren kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen heb ik (diagnostisch) getoetst met een meerkeuzetoets. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het programma Hot Potatoes.
Het was aardig om te zien hoe de studenten hier mee aan de slag gingen. Ook direct een voorbereiding op de echte kennistoets.
Om weer te bekomen van de schrik heb ik daarna iets luchtiger laten zien. Een voorbeeld van Augmented Reality van ARSight. Dit als toekomstbeeld (de vorige keer had ik alleen nog maar een video, nu met een webcam echt in de klas zelf).
Onderwerpen die naar aanleiding van de diagnostische toets voorbijkwamen waren licenties en de Cognitive Multimedia Learning Theory.

In deze les zijn we ook concreet aan de slag gegaan met WikiKids. Samen een artikeltje maken en daarna zelf hiermee aan de slag. WikiKids heb ik als voorbeeld laten zien van een middel dat je in kunt zetten om aan vakinhoudelijke doelen te werken voor Wereldoriëntatie, Nederlands en BVO. Ook een middel om aan vakoverstijgende doelen te werken zoals samenwerken.
Al met al een volle les waarin veel onderwerpen aan bod zijn gekomen.

Een nieuwe SketchUp-opdracht. Deze keer over schaduwen. Het is een wat klinische opdracht vind ik zelf. Ik bedoel: het is een vervolgopdracht vind ik. Het gaat over het omzetten van schaduwen in een grafiek. In het ene SketchUp-bestand heb ik alle schaduwen van een heel jaar gezet, gemeten op de 21ste van de maand om 12 uur bij een paal van 1 meter lengte en een paal van 50 centimeter lengte. In het andere SketchUp-bestand staan alle schaduwen van 1 dag: 21 juni. Gemeten van zonsopgang tot en met zonsondergang.

18-02-2009

Vandaag heb ik de vierde opdracht gemaakt rondom SketchUp en Rekenen. Deze keer gaat het om standpunten en schaduwen. In SketchUp is het mogelijk om animaties (scènes) te maken en hiermee kun je makkelijk verschillende standpunten innemen. Dit maakt het mogelijk om leerlingen van te voren te laten voorspellen of iemand vanuit een bepaald standpunt wel of niet iets kan zien.
Nog een mogelijkheid in SketchUp is het toevoegen van schaduwen. Dit kun je ook combineren met scènes. En daarmee kun je verschillende schaduwen in een zelfde model laten zien. Daardoor is het mogelijk om te voorspellen hoe een schaduw zal vallen en wat dus in de schaduw valt en wat niet.

Hieronder de hele opdracht nog een keer in een filmpje.17-02-2009

16-02-2009

Nog een opdracht rondom SketchUp en rekenen. De opdracht deze keer is om een slaapkamer (3D) in te richten met meubels uit het warenhuis. Daarna moeten de leerlingen hiervan weer een plattegrond maken.

15-02-2009