Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged google earth

Op dag twee van de onderwijsdagen (#owd2010) heb ik de volgende sessie bijgewoond: keynote van Christiaan Alberdingk Thijm, eigen sessie verzorgd over het programma SketchUp en de mogelijkheden voor rekenen, presentatie over verrijkte weblectures en de afsluitende keynote van Sugata Mitra.

Keynote van Christiaan Alberdingk Thijm
C.A. Thijm is gespecialiseerd in auteurs- en informatierecht aan de UvA. Hij is auteur van het boek “Het nieuwe informatierecht”, nieuwe regels voor het internet. Daar zo meer over. In zijn lezing ging hij vooral in op de sociale media waarbij hij de vraag stelde hoe sociaal de sociale media is. Hij gaf aan dat alle media waarmee je kunt communiceren sociale media is. Een mooie eenvoudige definitie vond ik.
Hij gaf aan dat er verschillende manieren zijn waarop mensen via sociale media met elkaar communiceren:

 • promotie
 • praten
 • pesten

Bedrijven gebruiken sociale media om zich te promoten (communicatie in een richting), maar ook bands en anderen doen dit. Praten (communicatie in twee richtingen) zie je daadwerkelijk steeds meer gebeuren. Thijm liet een slide zien waarin staat hoeveel er bijvoorbeeld geretweet en gereageerd (@) werd op berichten. In zo’n zeventig procent van de gevallen is het alleen nog maar zenden. Tot slot pesten (ook een vorm van eenrichtingscommunicatie, volgens mij) waaronder Thijm bijvoorbeeld spam schaarde en de actie van Youp van het hek tegen T-mobile.

Het nieuwe informatierecht
Is de titel van het boek dat Thijm geschreven heeft en waarin op heldere manier informatierecht wordt uitgelegd. Hij gaat in het boek in op de volgende onderwerpen:

 1. Inleiding op informatierecht
 2. Spam vs privacy
 3. Peer to peer vs auteursrecht
 4. Domeinnamen vs merkenrecht
 5. De vrijheid van meningsuiting op internet
 6. Aansprakelijkheid van informatietussenpersonen
 7. Conclusies: nieuwe regels op internet

Die nieuwe regels luiden:

 1. reguleer gedrag en niet techniek
 2. wees zuinig met wetgeving
 3. technologieneutrale wetgeving bestaat niet
 4. techniek reguleert
 5. wat offline geldt, geldt niet online
 6. rechters moeten terughoudend zijn in het toepassen van hun eigen recht
 7. het auteursrecht moet worden aangepast aan het internet
 8. tussenpersonen moeten gevrijwaard blijven van aansprakelijkheid
 9. democratiseer het internet
 10. houd de toegang tot internet open

SketchUp en de mogelijkheden voor rekenen
Vanaf half twaalf tot kwart over één mocht ik zelf een workshop houden op de beursvloer over SketchUp. Alle computers waren bezet en ik hoop dat iedereen een beetje de boel heeft kunnen volgen. De presentatie die ik hiervoor gebruikte ter introductie vind je hieronder. Alle voorbeelden zijn terug te vinden via de plaatjes in de presentatie.

Verrijkte weblectures
Een onderwerp dat tot voor kort nog zich ver buiten mijn gezichtsveld afspeelde omdat op Hogeschool Domstad we hier geen mogelijkheden voor hadden. Nu we gefuseerd zijn met de HU komt dit opeens een stuk dichter bij. Daar wordt gewerkt met Presentations2Go. Vandaar dat ik deze sessie van van de Special interest Group (SiG) Webstroom en SiG xs=use/ handicap + studie bijwoonde.
Ik vind weblectures an sich al verrijkend voor het onderwijs maar Chris Nieuwenhoven, Linda Nieuwenhuijsen en Sylvia Moes lieten zien dat behalve opgenomen video’s van de docent je nog meer kunt doen door digitale bronnen toe te voegen en door weblectures te ondertitelen (voor doven) en daarmee ook doorzoekbaar te maken.
Het lijkt me een goed idee als we binnen ons onderwijs ook gaan werken met verrijkte weblectures. Zo kun je studenten in de beperkte tijd die je hebt toch zoveel mogelijk op weg helpen.

Sugata Mitra
De onderwijsdagen werden in stijl afgesloten door Sugata Mitra. Vond het bijzonder om hem nu ook live mee te maken na hem verschillende keren gezien te hebben via TED-filmpjes. Hij is bekend van de “the hole in the wall” onderzoek. Kern van zijn verhaal was dat het gebruik van netwerken veranderingen in het onderwijs tot stand kan brengen (als ik het in mijn eigen woorden weer geef). Samenwerkend leren zorgen kinderen ervoor dat ze elkaar verder helpen met onderwerpen waar ze in hun eentje niet uitkomen.
In zijn onderzoek stelde hij zich de vraag of kinderen iets kunnen leren als de leraar het hen niet verteld. Het blijkt dat leerlingen met de problemen die ze voorgeschoteld krijgen enthousiast aan de slag gaan. Ze komen dan tot een bepaald niveau. Om hen verder te helpen/ uit te dagen gebruikte hij de grootmoeder methode. Iemand die zegt: wat knap dat je dat kan, dat kon ik toen ik zou oud was als jou nog niet. Dat werkt blijkbaar zo succesvol dat hij nu online oma’s heeft (grannies in the cloud).
In die Self Organizing Learning Environment (SOLE) zou ik me nog wel eens verder willen verdiepen. Is het echt mogelijk om leerlingen zo te laten werken en goede resultaten te halen? Misschien dat ik me in de komende tijd hier nog eens verder in verdiep.

Op de website digibordopschool.nl heb ik op de Google Earth pagina een nieuw kmz-bestand gezet. Met dit kmz-bestand kun je naar mijn idee goed een project rondom het wereldkampioenschap voetbal starten. In het bestand vind je de landen die meedoen aan het WK en meer informatie over Zuid-Afrika. Zo zijn duidelijk aangegeven wat de provincies zijn en in welke steden gevoetbald wordt. In het bestand zit ook een map met informatie over de klimaten van Zuid-Afrika: de gebieden zijn aangegeven en je kunt direct 360-graden foto’s openen die een beeld geven over het betreffende klimaat. Tot slot zijn er nog een paar video’s in opgenomen met muziek van het WK.

Gisteren heb ik een nieuw Google Earth bestand geüpload op Digibordopschool.nl. Deze keer over de Vulkaanuitbarsting op IJsland. Met filmpjes en extra lagen wordt duidelijk wat er precies aan de hand is. Direct toepasbaar voor het digibord, lijkt mij.

Van Google Earth

Komende week gaan de eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad verder met thema 3. Ze hebben nu een modelles gehad en een les waarin ze een weblog hebben aangemaakt. Les 3 staat in het teken van het maken van een inleiding voor je les. We gaan hier op twee manieren aandacht aan besteden: Mindmappen en een tour in Google Earth. Voor beide onderdelen heb ik een screencast gemaakt zodat de studenten zelfstandig aan de slag kunnen gaan met deze onderwerpen. De screencast van de Google Earth tour zal ik ook toevoegen aan de website www.werkenmetgoogleearth.nl.

Het maken van de screencast heb ik gedaan in Camtasia.

De opdracht is simpel. Waar stond de fotograaf toen hij deze foto nam? Zet je pion in Google Earth en stuur het naar me op. Leg uit waarom precies daar!

17-12-2009

Sinds een paar weken maak ik voor het digibord KMZ-bestanden voor Google Earth. Deze bestanden zijn te gebruiken in de instructie van de aardrijkskunde- en geschiedenisles. De bestanden komen op digibordopschool op de Google Earth-pagina te staan.
Sipke Kloosterman, van oa digibordopschool, vroeg of ik een stukje wilde schrijven op zijn blog hierover. Dat heb ik gedaan.

Hieronder zie je dit bericht ook nog een keer zoals het daar is opgenomen. Met helemaal onder aan de vraag naar specifieke wensen.

Gerard Dummer doet mee met Digibord op School en maakt KMZ-bestanden voor Google Earth voor het digibord.
Ik ben sinds 2001 opleidingsdocent ICT-educatie aan de Hogeschool Domstad te Utrecht. Hogeschool Domstad is een katholieke lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Als opleidingsdocent ICT-educatie geef ik les aan studenten en vertel hen hoe ze ICT binnen hun onderwijs een zinvolle plek kunnen geven. Dit betekent dat ze in aanraking komen met het gebruik van ICT binnen een les maar het betekent ook dat ze na moeten denken over hoe ICT de wereld van kinderen verandert en op welke manier ze daar op school aandacht aan moeten besteden. ICT is een veelzijdig onderwerp en ontzettend boeiend. Het is ook een gebied dat constant in beweging is en steeds nieuwe mogelijkheden biedt om het onderwijs te verrijken. Dat vraagt van studenten een open en onderzoekende houding om steeds te kijken hoe ICT hun onderwijs kan verrijken.

Naast opleidingsdocent ben ik ook actief betrokken bij de internetencyclopedie WikiKids een omgeving waarin leerlingen van het basisonderwijs gezamenlijk een encyclopedie maken. WikiKids is een voorbeeld bij uitstek waarin naar voren komt hoe je ICT kunt integreren in het onderwijs. Leerlingen werken aan doelen op het gebied van taal en wereldoriëntatie en werken tegelijkertijd aan mediawijsheiddoelen.

Tot slot houdt ik me al een aantal jaren bezig met het gebruik van het programma Google Earth in het onderwijs. Hierbij richt ik me vooral op de mogelijkheden van aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook rekenen en taal zijn vakken die met dit programma gecombineerd kunnen worden. Op de website www.werkenmetgoogleearth.nl. Op deze website staan handleidingen, achtergronden en opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen maken.

Voor digibord op school ontwikkel ik bestanden die de leerkracht direct kan gebruiken tijdens de instructie van zijn aardrijkskundelessen en geschiedenislessen. De bedoeling is dat de leerkracht de bestanden als illustratiemateriaal kan inzetten voor het gebruik op het digibord in combinatie met Google Earth. Tot nu toe heb ik al verschillende bestanden op digibord op school gezet: de Benelux, het voormalig oostblok, kustsoorten, de landen van de Europese Unie, Scandinavië en de provincies van Nederland met de hoofdsteden. Ideeën voor het ontwikkelen van bestanden voor Google Earth op het digibord zijn van harte welkom. Ik zal dan kijken of ik ze uit kan werken.

Ik ben begonnen om voor het digibord Google Earth materiaal te ontwikkelen. Deze plaats ik op de Google Earth-pagina van digibord op school. Toen ik een aantal jaren geleden begon met het ontwikkelen van materialen voor Google Earth was mijn insteek vooral dat leerlingen actief met Google Earth zouden kunnen werken. Daarvoor heb ik allerlei earthquests ontwikkeld die leerlingen zelfstandig kunnen maken. De earthquests vergen nogal wat onderwijstijd. Tijd die overigens nuttig besteed wordt aangezien de earthquests aardig wat kerndoelen dekken.

Tijdens workshops ontdekte ik dat er eigenlijk nog heel weinig materiaal is dat een leerkracht tijdens zijn instructie zo kan inzetten op het digibord voor Google Earth. Google Earth is an sich al een heel mooi visueel medium om informatie over te dragen maar het heeft toch nog wel een aantal accenten nodig zodat je als leerkracht leerlingen gericht kunt laten kijken naar iets. Dat probeer ik nu te maken op digibordopschool.nl.

Ik heb gekozen voor deze manier van verspreiden omdat de content die ik hier neerzet direct te vinden is via Edurep. En dat vind ik belangrijk omdat zo zoveel mogelijk leerkrachten er gebruik van kunnen maken. En omdat ik zie dat de producten van Pols heel goed aansluiten bij de wensen van het onderwijs.

Tot slot nog het volgende. Er zijn al heel veel materialen online te vinden maar die zijn niet altijd bruikbaar. Zo vond ik het filmpje ,dat ik op de blog van Jeroen Bottema vond, wel heel passend. Er is veel data op internet te vinden voor Google Earth. Maar dat betekent nog niet dat het direct informatie is die een leraar kan gebruiken. En ook dan moet de leraar over de kennis beschikken om deze toe te passen.Ik kreeg een linkje doorgestuurd van een collega dat nu ook Utrecht van Streetview was voorzien. Grappig omdat we de streetviewauto ook hadden zien rijden. Reed met een behoorlijke vaart door de straat. Vroeg me toen af of hij ook opnamen maakte. Blijkt zo geweest te zijn!

Vandaag heb ik aan een groep van zo’n 20 KNAG-ers een workshop mogen verzorgen over de mogelijkheden van Google Earth in het onderwijs. Ik moet zeggen dat ik dat erg leuk vond om te doen. Ik had jammer genoeg maar anderhalf uur maar heb toch de verschillende mogelijkheden in vogelvlucht kunnen laten zien en hen ook nog actief aan het werk kunnen zetten met het maken van een eigen tour.

Bij het samenstellen van mijn workshop heb ik deze keer uitgebreid gebruik gemaakt van mijn delicious-links over google earth. Ik zat voor mezelf zo te bedenken dat ik daarmee ook werk volgens een aantal niveaus van de digitale taxonomie van Bloom (zoals ik die hier in een les beschrijf). Grappig om dat bij mijzelf te herkennen.

Morgen mag ik een workshop verzorgen voor het KNAG: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. De workshop zal gaan over de mogelijkheden van Google Earth voor het aardrijkskundeonderwijs. Ik heb hiervoor maar anderhalf uur dus ik moet behoorlijk wat keuzes maken. Volgens mij zou ik namelijk met hen wel een hele dag kunnen vullen over alle mogelijkheden die er zijn.
Ik zal morgen eerst kort iets vertellen over de vele mogelijkheden en de manieren waarop Google Earth in het nieuws komt. Daarna gaan we aan de slag om een eigen tour te maken. In een aantal eerdere blogposts was ik hier al mee aan het experimenteren. Vandaag heb ik de spacenavigtor nog een keer weer aangesloten op mijn computer. En daarmee deze tour door de Alpen gemaakt (om precies te zijn de Mont Blanc). Daarna heb ik tekst ingesproken terwijl de tour afspeelde. Vind het resultaat zelf wel aardig moet ik zeggen.
Ik ben erg benieuwd hoe het morgen zal verlopen.