Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in september, 2009

Dat is de titel van het boek dat aan de medewerkers van Hogeschool Domstad is uitgedeeld. Het is de weerslag van het onderzoek waar het lectoraat Kantelende Kennis mee bezig is. Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken:

 1. Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen
 2. Kennis en kennis creëren
 3. Vitale ruimte
 4. Vormgeving van collectief leren
 5. Een collectief leerproces in een basisschool
 6. Een collectief leerproces in een opleiding
 7. Een praktische aanpak van collectief leren

Hierbij vind je ook een uitleg van de onderzoekcyclus die we hanteren.

En de uitleg over de vitale ruimte

het boek is te bestellen op de website van Garant.

Vorige week woensdag hebben we de officiële opening gehad op Hogeschool Domstad. Deze stond in het teken van de leraar/docent als onderzoeker. De lectoraten Kantelende Kennis en Academische basisschool hebben deze dag verzorgd.

De opening van de dag werd gehouden door Jos Castelijns, een van de lectoren van Kantelende Kennis. Hij ging in op de bijzondere combinatie van het beroep leraar met die van onderzoeker. Een combinatie die in meer beroepen voor komt maar zeker niet in alle. Waarbij de vraag natuurlijk was: in wat voor soort beroepen kom je dit nu wel tegen en in welke niet?
Via deze weg leidde hij het doen van collectief praktijkonderzoek in. Waarbij leerkrachten gezamenlijk met leerlingen onderzoek doen naar de verbetering van de praktijk.

Na deze inleiding konden de aanwezigen (docenten van Domstad, leerkrachten van de Academische basisscholen en vertegenwoordigers van de KSU en KPOA) kiezen uit vier bijeenkomsten:

 • Leerbehoeften studenten feedback door mijzelf
 • Academische basisschool/opleidingsschool:Heel de school onderzoekt mee (onderzoeksorganisatiemodel) door Simone van Dijk en Willy van Dijk
 • Onderzoek in het curriculum: de onderneming in de minor door Helma de Rooij
 • Onderzoek basisschool De ark: Leerbehoeften kinderen door Pauline de Zwet-Kortekaas

In mijn bijeenkomst heb ik een klein onderzoekje gedaan naar een onderdeel van de cyclus van collectief praktijkonderzoek van Kantelende Kennis. De deelnemers kregen de resultaten voorgelegd van de vragenlijst die we bij eerstejaars studenten hebben afgenomen. De bedoeling was dat de deelnemers gezamenlijk drie belangrijke bespreekpunten zouden kiezen. Mijn onderzoeksvraag was hoe ik dit zo effectief mogelijk zou kunnen doen. Waarbij ik het ook belangrijk vond dat de deelnemers zo betrokken mogelijk zouden zijn.

Effectiviteit en betrokkenheid zijn twee aspecten van de vitale ruimte. De vitale ruimte is binnen het onderzoek van het lectoraat een belangrijk begrip. Het geeft aan welke aspecten belangrijk zijn bij het doen van collectief praktijkonderzoek. In de vitale ruimte kijk je naar het individu en het collectief. Er moet aan de basisbehoeften van het individu worden voldaan. Tegelijkertijd moet je als groep ook verder kunnen.

In mijn onderzoekje had ik drie condities opgesteld. Namelijk een open werkvorm, gedeeltelijk gestuurde werkvorm en een gesloten werkvorm. Mijn hypothese was dat de gedeeltelijk gestuurde werkvorm het meest effectief was en tegelijkertijd de grootste betrokkenheid zou genereren. Die hypothese kon ik na twee rondes verwerpen. De meest open werkvorm riep vooral onduidelijkheid onder deelnemers op waardoor het én niet effectief was én de betrokkenheid snel afnam. In de meest gesloten werkvorm was de effectiviteit voldoende en de betrokkenheid ook voldoende.

Het gaf tegelijkertijd meer inzicht in de voorgelegde vragenlijst. Negatief geformuleerde resultaten zorgden nog voor onduidelijkheid. Zodat ik nu weet hoe ik de vragenlijst aan studenten kan gaan voorleggen: een gesloten werkvorm met toelichting op onduidelijkheden. Tijdens de selectie van de top 3 ga ik dan voor effectiviteit. Bij het verbinden van consequenties en opstellen van actiepunten richt ik me dan weer meer op de betrokkenheid.

De deelnemers konden twee onderwerpen bezoeken. Na deze twee ronden hebben we plenair afgesloten. Tijdens de afsluiting werd aan een aantal mensen de nieuwste publicatie van het lectoraat Kantelende Kennis overhandigd. Ook kregen ze een boekje van het lectoraat Academische basisschool.

Tot slot werden de nieuwe lectoren van het lectoraat Academische basisschool voorgesteld: Ton Bruining en Marja van den Eijnden.

Maandag 21 september ben ik samen met twee studenten van onze Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs (ALBO) naar de Studium Generale bijeenkomst geweest in het kader van de sessies Plug In.
We willen de studenten van dit traject aan Hogeschool Domstad extra uitdaging bieden en het gezamenlijk bezoeken van Studium Generale is daar een onderdeel van.
Deze keer was Davied van Berlo de spreker die het had over Ambtenaar 2.0. Hij is gestart met de Ning-communitie over ambtenaar2.0.
Ik vond het aardig om te horen dat ook binen de ambtenarij nagedacht wordt over de mogelijke inzet van web 2.0 toepassingen. De beste uitspraak van deze avond vond ik dat Davied aangaf dat met het web 1.0 informatie online kwam en met web 2.0 dat mensen online kwamen. Het feit dat informatie beschikbaar is, is natuurlijk al een hele verandering. Het feit dat mensen online komen is misschien nog wel een grotere verandering.
Social media kan binnen de overheid op verschillende manieren worden ingezet. De overheid zelf kan het inzetten om de verschillende clubjes binnen de overheid met elkaar te verbinden (en dat zijn er nog al wat). En ambtenaren kunnen social media inzetten om ideeën van burgers te genereren waarmee de ambtenaar zelf verder kan gaan.
Van Berlo noemde ook een aantal interessante sites die ik nog niet kende: www.petities.nl als je iets op de kaart wilt krijgen bij de overheid en battleofconcepts.nl waarmee je het bedrijfsleven aan goede ideeën kunt helpen.

In de discussie na afloop was ik onder andere benieuwd hoe open je als overheid kunt zijn in het kader van web2.0. Ook was ik benieuwd of de overheid ook richtlijnen heeft opgesteld voor gedrag van ambtenaren online. Deze handreikingen geven daar antwoord op.

Al met al was een deel van wat Davied van Berlo vertelde mij al wel bekend. Vond het vooral interessant om te horen hoe het vanuit de ambtenarij bekeken werd.

Voor de ALBO-studenten is het hiermee nog niet afgelopen. Zij mogen over een paar weken hun ervaringen delen met de medestudenten. In de komende weken zullen die met andere collega’s de andere sessies bezoeken.

Voor iedereen die er niet bij kon zijn: de lezingen zijn opgenomen en hier te vinden.

Ik ben druk bezig met het voorbereiden van de derde les in het kader van thema 5 signaleren en analyseren van verschillen. Binnenkort komt ie online te staan. Maar dit wilde ik al vast graag delen. Studenten gaan met Google Earth werken ook deze les. Ik laat hen onder andere zien hoe je een toer kunt gebruiken en maken. Als voorbeeld heb ik een toer(tje) gemaakt van de stad Utrecht. De tour kun je hier downloaden. Het kmz-bestand sla je op je computer op en speel je af in Google Earth (vanaf versie 5). Het maken ervan was erg simpel. Ik ben op de volgende manier te werk gegaan:

 • Map aanmaken waarin alle onderdelen van de tour komen te staan
 • Placemarks geplaatst op de plekken waar ik iets over wilde vertellen (in de map)
 • Kaart toegevoegd van historisch centrum van Utrecht ((in de map)
 • Tour opnemen optie aangeklikt en zowel opname als audioknop (microfoontje) ingedrukt met de muis
 • De passende tekst uitgesproken en tegelijkertijd op de placemarks geklikt waar de tekst bij hoorde
 • De tour opgeslagen in de map
 • Alle vinkjes uitgezet van de placemarks en de kaart (behalve de tour)
 • De map op mijn computer opgeslagen als kmz-bestand
 • Het kmz-bestand op mijn server geplaatst


Vanaf deze maand verschijnt er elke maand een artikel van mij over ICT en onderwijs in het blad JSW. JSW staat voor Jeugd in School en Wereld. Het blad verschijnt maandelijks, 10 keer per jaar. Ik verzorg daar de rubriek www.jsw. Deze heb ik overgenomen van Ronald Spruit die bezig is nu met het schrijven van een boek.
Elke maand probeer ik een aantal vaste onderwerpen te behandelen: professionalisering en ICT, werkvormen op internet, interessante websites, het digibord en de nieuwste ontwikkelingen. Deze maand heb ik dat ingevuld met: het edublog en RSS, de webwandeling, www.mediawijzer.net, www.smartopschool.nl en Google Wave.

Maandag 7 september was de eerste Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Dit jaar probeer ik de sessies te volgen van Plug In. Plug In kijkt naar het gebruik van Social Media.

De eerste bijeenkomst werd gehouden door David B Nieborg die de rol van social media in kaart bracht binnen de campagne van Barack Husain Obama. Zijn presentatie was getiteld: tussen hoop en hype.
17-09-2009

Nieborg begon zijn presentatie met de stelling dat zonder nieuwe media Obama geen president geweest zou zijn. Een stelling, zoals hij zelf al aangaf, onmogelijk is om te onderzoeken natuurlijk. Maar het is niemand ontgaan hoe zeer social media een rol speelde in de campagne.

Het gebruik van media is binnen de politiek niets nieuws. Eerst via de radio en daarna via de televisie proberen presidentskandidaten het volk voor zich te winnen. De rol die internet en social media hierin speelt is belangrijk. Nieborg geeft aan dat de televisie het nog altijd wint van internet maar dat social media Obama hebben geholpen om groot te worden. Door via social media netwerken op te opbouwen die geld ophalen bijvoorbeeld zodat televisietijd gekocht kon worden. En social media geeft de mogelijkheid mensen te mobiliseren om anderen aan te sporen te gaan stemmen (op de juiste kandidaat).

Cijfers zeggen in dit geval misschien nog weer meer. Op mybarackobama.com zijn zo’n 400.000 blogposts verschenen en zijn 30.000 subgroepjes geformeerd. Obama haalde 500 miljoen dollar op. drievierde daarvan haalde hij via e-mail binnen.
Nieborg raadde het boek Convergence culture aan van Henty Jenkins. Belangrijke kenmerken van deze tijd:

 • Informatie is beschikbaar via verschillende dragers
 • Kennis wordt makkelijk gedeeld (collective intelligence)
 • Mensen willen graag een bijdrage leveren: participatiecultuur (communities)
 • De fancultuur is van invloed op de politieke cultuur
 • Online en offline gaan steeds meer samen en vullen elkaar aan
 • Prive en publiek gaan samen

De hele sessie werd ook live gestreamd en opgenomen. Als je er dus niet bij kunt zijn dan kun je het altijd nog gemakkelijk terugkijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Mediasite.

Volgende week gaan ook een paar studenten van onze Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs (ALBO) mee naar de sessie van Plug In. Lijkt me leuk om met hen na afloop te praten over de invloed van social media op zichzelf en het onderwijs. Wordt vervolgd.

Ik heb mij ingeschreven voor de open track van de OWD2009. 36 anderen hebben dat samen met mij gedaan. Van de 37 voorgestelde sessies mogen er uiteindelijk 16 daadwerkelijk een sessie verzorgen.
De tekst die ik voor mijn sessie heb aangeleverd luidt als volgt:

Leraren van de toekomst voorbereiden op de toekomst

In deze sessie onderzoeken we hoe studenten van de Pabo het beste voorbereid kunnen worden op het educatief gebruik van ICT in het basisonderwijs. De dialoog zal gaan over doelen voor de toekomstige leerkrachten, de manier waarop deze doelen behaald kunnen worden en de relatie met het werkveld. Doel van de sessie is te komen tot verschillende opleidingsmodellen.

Tot 27 september kan er gestemd worden. Ik ben benieuwd hoe dat verloopt. In de sessie wil ik kijken naar de ICT-competenties voor studenten zoals die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld (en te vinden op www.pabotool.nl). Ik vergelijk die met de ADEF. Ook wil ik stilstaan bij wat nu al een paar keer ook bij Wilfred Rubens langs is gekomen: TPACK. En ik wil kijken of we iets kunnen leren van de Vlamingen op dit gebied.
Doel is om te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar aanbod/structuren voor de opleiding.

Ik vind dit een leuke manier om interessante sessies te selecteren. Zo krijg je de keuze van het publiek. En nu maar hopen dat ze de juiste keuze maken:-)

Sinds vandaag staat mijn appartement in Amersfoort te koop op funda.nl. Ik ga verhuizen naar Utrecht en samenwonen met mijn vriendin. De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met de makelaar en zijn de foto’s van mijn appartement genomen. De tekst die er bij staat:

Zeer aantrekkelijk gelegen twee kamerappartement op de derde verdieping met een berging onder het appartementencomplex. Het appartement kijkt uit op enkele karakteristieke torens van de historische Amersfoortse binnenstad. Op loopafstand liggen de winkels, de sfeervolle terrassen, cafés en restaurantjes en diverse voorzieningen.

Dus zoek je nog iemand die op een mooie plek in Amersfoort wil wonen dan weet je nu waar die terecht kan:-)

“Wil je video-opnames maken in de klas? Een beeldverslag maken voor je portfolio? Een filmpje opnemen voor gebruik tijdens de les? Bij de balie van het Studielandschap kun je terecht voor het lenen van een simpel te bedienen digitale videocamera, de Flip Mino.”

Dit bericht staat nu voor studenten bij ons op de portal. Er is een flinke doos aangschaft die studenten kunnen lenen. Studenten betalen een borg (50 euro) waarmee ze onbeperkt gebruik kunnen maken de flips. Studenten krijgen hierbij ook nog de tip om eens te kijken op www.surfspot.nl waar ze voor zo’n 160 euro de flip zelf aan kunnen schaffen.

Op de portal vinden onze studenten ook een kleine handleiding voor het verwerken van de videobeelden. Hierbij houden we als richtlijn aan dat filmpjes maximaal 3 minuten moet duren en zo’n 10 MB aan ruimte mogen innemen.

Ben benieuwd hoe het uitlenen en/of gebruiken en verwerken van video op andere opleidingen in zijn werk gaat.

Swinxs is een buitenspelcomputer. Ons studielandschap heeft er sinds kort eentje in huis. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van studenten hiermee.

In het bericht hierover op onze portal verwijst het studielandschap naar de onderstaande videorecentieIk moest gelijk denken aan de NOT van afgelopen jaar waar ik systemen had gezien waarin de computer als onderdeel van het spel van kinderen is geïntergreerd. Zoals Nyoyn playing bijvoorbeeld en de Smart-US.