Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in oktober, 2007

Vandaag gezien: WikiKids op Kidsweek. Lees het zelf ook maar eens.

De afgelopen week ben ik druk bezig geweest (en nog steeds) met het project Google Earth in de klas. Binnenkort zullen de eerste resultaten (lessen) daarvan op internet verschijnen. Ik heb hiervoor ook de hulp van studenten ingeschakeld. De studenten hebben earthquests gemaakt waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Zelf loop ik alle earthquests na om te kijken of ze voldoende van kwaliteit zijn. Daar waar nodig vul ik aan en verbeter het een en ander. Eén van de earthquests gaat over Nepal. Een mooie quests waarin verschillende elementen zitten. Binnenkort zal deze online komen te staan en zal ik hier verder op ingaan. Maar één onderdeel was een foto die leerlingen kunnen bekijken over Nepal zelf. Ik vond de foto nog niet echt mooi en zocht naar een vervanging. Daarvoor ging ik op zoek op Flickr. Genoeg foto’s te vinden natuurlijk daar.
Maar niet alle foto’s wil ik gebruiken. Via de zoektocht op Flickr naar geschikte foto’s kwam ik op de site van Field of View. Die zorgt er namelijk voor dat panoramische foto’s op Flickr worden weergegeven zoals je die normaal gesproken in een viewer zou bekijken. De foto’s zijn verzameld op de grouppagina.
De foto’s van Nepal die ik ga invoeren zijn hier te vinden. En in de viewer zien ze er zo uit. Zelf heb ik het ook direct geprobeerd met een panoramafoto die ik had geüpload bij Flickr. Die ziet er dan zo uit. Een heel mooi resultaat vond ik zelf.

Tot slot nog wat overige opmerkingen over de conferentie.

 • Wat leuk om zoveel (edu-)bloggers te ontmoeten.
 • Wat een gevarieerd publiek zeg
 • Nog geen idee wat ik met Liquid Threads zou kunnen maar wel interessant
 • Zou het geheim van het succes van Wikipedia voortkomen uit de naam?
 • Leuke site om te zoeken op “Creative Commons muziek”.

Op de Wikimedia Conferentie Nederland heb ik samen met Ronald de Moor een presentatie gehouden over WikiKids. Het was voor mij in meerdere opzichten een bijzondere presentatie.
Ten eerste spraken we voor een publiek dat al (redelijk) bekend was met wiki’s. In het onderwijs is me dat nog niet zoveel overkomen. Het publiek bestond voor een deel uit Wikipedianen. Die we op deze manier nog kennis lieten maken met WikiKids.
Ten tweede was dat de manier waarop de presentatie tot stand was gekomen en de vorm van de presentatie zelf. Ik was laat begonnen aan het daadwerkelijk maken van de presentatie zelf. In gedachten was ik hier natuurlijk al een tijd mee bezig en ik vroeg me af wat we het publiek (dat me nog niet echt goed voor ogen stond) zouden vertellen.
Tenslotte heb ik de presentatie vrijdag gemaakt. Toen vroeg ik me nog steeds af wat ik zou gaan vertellen precies. Ik was al even begonnen met het samenstellen van mijn presentatie toen ik bedacht dat ik nog beter op mijn eigen weblog kon gaan kijken. Daar heb ik regelmatig gepost over WikiKids. En met behulp van de label wikikids had ik eigenlijk in één keer mijn presentatie klaar. Ik moet zeggen dat ik op deze manier mijn weblog nog nooit gebruikt had. Misschien voor anderen al heel normaal. Voor mij een openbaring.
Dan over de presentatie zelf. Het lijkt me nog steeds heel leuk om zo’n presentatie te maken als Dick Hardt (http://identity20.com/media/ETECH_2006/) maar dat is me nog steeds niet gelukt. Dit was voor deze bijeenkomst eigenlijk ook niet de bedoeling. Maar ik merkte dat de klassieke opbouw van een presentatie zoals ik die meestal aanhoud, hier niet van toepassing was. De presentatie die ik gaf had (denk ik) bijna met elke slide kunnen beginnen. Het kende dus eigenlijk geen lineaire opbouw. Meer concentrisch.

Achteraf dacht ik daarom ook, had ik misschien het nog anders vorm kunnen geven. Starten vanuit een centrale dia en van daaruit doorklikken en weer terug naar de centrale dia.

Gisteren was ik op de Wikimedia Conferentie Nederland. Het was een interessante bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van wiki’s. Zeker wat betreft het gebruik van wiki’s in het onderwijs. Er was op deze dag drie tracks: Wiki’s en educatie, veelzijdig wikimedia en incore wikimedia. Daarnaast waren er nog een aantal workshops.

Zelf ben ik bij de volgende bijeenkomsten geweest: de opening door Elly Waterman en de algemene lezing van Florence Devouard. Daarna in de sessie Wiki’s en educatie bij Wikiversity – learning the wiki way (Cormac Lawler), Creative Commons in de schoolbanken (Martijn Arnoldus) en een schoolwiki ,een praktische toepassingen (Dries Declercq). Na de middagpauze was ik aanwezig bij The Global Educators’ Open Course (Eliane Metni). Daarna mocht ik zelf een presentatie houden. Dit heb ik samen met Ronald de Moor gedaan. Dat ging natuurlijk over WikiKids.
Na de eigen presentatie was ik nog aanwezig bij de lezing van Delphine Ménard over Core values: “Free as in wiki
Tot slotwas ik nog aanwezig bij de slotdiscussie. Die ging voornamelijk over Wikiversity en Wikibooks.

Florence Devouard opende dus de dag. Ze ging in op de veranderingen zoals die op globaal niveau plaatsvinden en de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de 21ste eeuw. Ze liet daarbij het bekende filmpje zien van Shift Happens (of Did You Know). Leuk hieraan was dat ze vooral inging op de ontwikkelingen van het filmpje zelf. Hoe dit in de loop van de tijd steeds is aangepast. Ze verwees hierbij naar een wiki (geen mediawiki) waarop de geschiedenis staat beschreven.
Op deze wiki vind je de volgende onderwerpen: suggesties om de presentatie te gebruiken, de geschiedenis van de presentatie. Verschillende versies en bronmateriaal, bronnen, andere presentaties en een overzicht van edubloggers (uit Amerika voornamelijk). Erg de moeite waard.

Eerste versie

Versie van 22 juni 2007

Een ander sterk punt in de presentatie van Florence was een slide over Future Knowledge waarbij de volgende punten centraal staan: waarom wil ik iets leren en delen, wat is belangrijk om te weten, hoe kom ik het te weten, wie kan mij daar bij helpen en hoe help ik anderen, waar en wanneer leer ik, van welke bronnen maak ik gebruik, wat heb ik bereikt en wat komt daarna, hoe overtuig ik anderen?
http://www.futureknowledge.org/background/individual.jpg/image_view_fullscreen

In de sessie van Cormac Lawler ging het over Wikiveresity. Een nieuw project binnen Wikimedia. Een project dat ook nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Op de website van wikiversity is het als volgt omschreven.

“Wikiversity is a community for the creation and use of free learning materials and activities. Wikiversity is a multidimensional social organization dedicated to learning, teaching, research and service. Its primary goals are to:

Create and host free content, multimedia learning materials, resources, and curricula for all age groups in all languages
Develop collaborative learning projects and communities around these materials.”

Vragen waren vooral over het onderscheid tussen Wikiversity en WikiBooks. Wat zou in Wikiversity moeten komen te staan en wat in WikiBooks. Als een buitenstaander vond ik het onderscheid zelf niet zo moeilijk te maken moet ik zeggen. Ik zou Wikibooks gebruiken om het “wat” van het leren neer te zetten. En in Wikiversity het “hoe” uitleggen. Dus alles om een informatief boek heen, zeg maar (alle stappen die op de slide van de Florence stonden zeg maar). Maar als ik op WikiBooks kijk dan zie ik dat daar de zaken door elkaar lopen. Het wat en het hoe staan op één site. Zou niet mijn voorkeur hebben. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkeld. Ook als ik hoor dat er op dit gebied al andere alternatieven zijn. Die zich richten op content (wat) en de cursus (hoe). Zal er straks één toplevel zijn waarin alles samenkomt? Of is dit helemaal niet wenselijk?

In de afgelopen periode stond voor onze tweedejaars studenten het thema “signaleren en analyseren van verschillen” centraal. Vanuit verschillende invalshoeken zijn ze hier mee bezig geweest. Ook vanuit ICT. In een eerder bericht vermeldde ik al de presentatie die we hebben gegeven aan het begin van het thema. Dit moest de theoretische basis vormen voor de rest van het thema. Het was een flinke presentatie waar in één keer veel informatie werd uitgestort over de studenten. Misschien een beetje teveel.
Dit thema was voor ons sowieso een flinke leerperiode. Voor studenten waren verschillende zaken namelijk nog helemaal niet zo duidelijk. Hier hebben we ook aardig wat commentaar op gekregen. Zo was niet duidelijk wat voor soort bewijslast ze nu konden verzamelen voor hun portfolio. Ook was nog niet duidelijk welke literatuur nu precies belangrijk was. In de loop van de periode hebben we dit dus nog duidelijker moeten maken. In het onderstaande document staan alle zaken voor de studenten daarom (overzichtelijk) op een rijtje.

De volgende onderwerpen komen in dit document aan bod:

 • Welke competenties staan centraal
 • Welke ICT-competenties worden behandeld
 • Hoe is het thema opgebouwd vanuit ICT
 • De theoretische achtergronden
 • Vragen
 • Een overzicht van mogelijke bewijslast
 • Bronnen
 • Bijlagen

In de theoretische achtergronden gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Waarom besteden we aandacht aan verschillen?
 • Welke verschillen zijn er tussen de generaties?
 • Welke visies op scholen zijn er en welke invloed heeft dit op omgaan met verschillen?
 • Hoe kun je verschillen op school managen?
 • Welke educatieve hulpmiddelen kun je gebruiken om in te spelen op de verschillen?

In de bijlagevind je een overzicht van de materialen die we tijdens de lessen hebben gebruikt:

Bijlage les 1: Opdracht Woordkasteel
Bijlage les 1: Omgaan met verschillen’ en wensen met betrekking tot educatieve software
Bijlage les 1: Beschrijvingsmodel voor evaluatie educatieve software
Bijlage les 3: Circuit

In het circuit zijn we ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Werken met Somplextra
 • Werken met de dansmat
 • ICT voor leerlingen uit het speciaal onderwijs
 • Werken met meervoudige intelligenties
 • Goede bronnen vinden en lessen samenstellen

Het verzameldocument wilde ik neerzetten bij Scribd maar daar geeft het converteren problemen. Daarom heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen SURFgroep en daar het bestand neergezet. Je kunt het hier downloaden. Ik heb het ook nog een keer geplaatst op mijn eigen website.

Voor de studenten is het beschikbaar in de ELO die we gebruiken (N@tschool). Het onderwerp leent zich naar mijn idee ook verder voor een kennisobject. In Interactumverband zijn we hier ook mee bezig. Er is een marktplaats waar alle kennisobjecten op moeten komen te staan.

Aanstaande zaterdag is de WikiMedia Conferentie Nederland. Citaat van de website:

Het thema dit jaar is wiki’s en educatie. Tijdens de conferentie worden presentaties gehouden door deskundigen uit de educatieve sector en vanuit de Wikimediagemeenschap die een breed beeld geven van de mogelijkheden van wiki’s in het onderwijs. Er zijn eveneens lezingen over de technische innovaties in wiki’s en over wiki’s in een bredere sociale en technische context.

Wij, van WikiKids, zijn ook aanwezig. We mogen ook vertellen wat we precies aan het doen zijn. Ik ben erg benieuwd. Het zal een inspirerende dag worden als ik al die namen zie.

Vorige week viel deze mail op mijn digitale deurmat over IPON2008. Lijkt me interessant om naar toe te gaan.

BIJ DE LES!
E-learning neemt een hoge vlucht in alle richtingen. Uitgevers digitaliseren razendsnel hun lesmateriaal. Het fenomeen “afstandsleren’ en ‘multimedia educatie’ wordt alom geïntroduceerd. De modernste technologieën dringen zich op aan de verschillende manieren van lesgeven. De ontwikkelingen gaan snel. Scholen en instellingen maken zich op voor een indrukwekkende inhaalslag. Meer dan ooit is het van belang om zeer goed geïnformeerd te zijn.

IPON 2008.
Wilt u bij de les blijven? Dan is IPON2008 uw onmisbare informatieplatform en inspiratiebron. IPON2008 richt zich met name op interactiviteit en een heldere, praktische overdracht van kennis en informatie. De basis wordt gevormd door een omvangrijk programma met activiteiten, presentaties, demonstraties, panelsessies, workshops, testlabs en seminars die gericht zijn op schoolvakken en het curriculum. Behandelde onderwerpen zullen u vast en zeker aanspreken en het denken en doen ten aanzien van ‘digitaal onderwijs’ zullen ongetwijfeld definitief veranderen! Een bezoek aan het congres geeft recht op een bijscholingscertificaat.

Overtuigd dat u dit evenement niet mag missen?

IPON2008 vindt plaats op woensdag 23 en donderdag 24 januari 2008 in Hal 5 en het Mediaplaza van de Jaarbeurs Utrecht. De openingstijden zijn dagelijks van 9.30 uur tot 17.30 uur. Toegang is gratis bij voorinschrijving! Kijk voor meer informatie of inschrijving op: www.IPONONLINE.nl

Met vriendelijke groet,

Martin P. Smelt
Namens het ICT platform Onderwijs Nederland IPON

Vorige week kreeg ik een mailtje van een van de mailinglisten van Wikimedia. Dat ging over het bereiken van 2 miljoen bestanden op WikiMediaCommons. Hieronder citeer ik de hele mail over dit feit:

I am happy to relay that Wikimedia Commons now has over two million
files. This is around 11 months after we reached one million. Since
March 2007 we routinely have over 100,000 files uploaded every single
month. It is becoming more and more common to have over 5,000 files in
a single day.

Persbericht

This is not much of a traditional press release but will be
interesting for Wikimedians who are not closely involved with Commons
(and maybe those who are, too). It lists some recent innovations and
tools that we have introduced to improve the quality and ease of
access of the Commons collection.

I expect most people here are aware of the Picture of the Year
competition, and Quality Images, and the Mayflower search engine (Mayflower), and the improved Ogg video/audio playback thanks to Tim Starling.

A couple of features people may not be aware of:
– geocoding – every picture that is geotagged gets a little “Earth”
icon and clicking on it launches a map that shows the image located on
the map, as well as other geotagged images nearby. It’s really cool.
The geocoding folk are very innovative and welcoming so if you are
interested in helping them out or just finding out other cool ways
this can be used, please talk to them.

Geotagging

– category RSS feeds – thanks to Magnus Manske each category now has a
RSS feed for new files that get added to that category. If you are
interested in some topic X and it has a category, you can keep tabs on
what new files get added to it without having to go to Commons to
check all the time. Just add the RSS feed link (it’s on the category
page under the toolbox) to your favourite feed reader.
A full list of types of feeds available is here:

Feeds

The 2M mark draws some comparison with English Wikipedia which
recently passed the same milestone. However the comparison is not
really valid. Where Wikipedia may expect basically one topic == one
article (give or take section expension such as ‘History of X’ having
its own article instead of just ‘X’), Commons would hope to have one
topic == dozens of files.

Commons is still a very young project and it is both exciting and
scary to imagine what it will be like with 10M files.

By #files we are the largest project. 😉
By #users we are the 8th largest project.
By #edits we are the 9th largest project.

It is a very interesting time to be involved with Commons. We face
many social and technical problems that are yet to be resolved. Are
our current processes for dealing with things (eg: uploading, tagging
as copyvio, deletion discussion, deletion, adminship) scaling well –
will they continue to cope or will they get overloaded? How can we
face the joint challenges of welcoming new users on one hand and yet
tackling the never-ending stream of copyvios on the other? How can we
provide equal opportunity for our users to participate regardless of
the languages they do or don’t speak?

The social problems are ours to ponder, yet I can’t help feeling that
our work is made more difficult by using inappropriate tools.
MediaWiki is a great tool for writing an encyclopedia in a single
language, but it has some significant shortcomings when used in a
multilingual media-based environment that only become more problematic
as Commons gets larger. Therefore I sincerely hope that the Foundation
will consider hiring or contracting developers specifically for
problems that affect Commons, within the next couple of years.

regards,
Brianna

Tot zover het citaat.

Gisteren en vandaag ben ik bezig geweest om mijn website en weblog een nieuw uiterlijk te geven. Vooral de website is sterk aangepast. Grootste verbetering vind ik zelf is dat je nu makkelijker kunt switchen tussen de verschillende onderdelen. Ik heb daarvoor een menu in boven in beeld gezet waarin de belangrijkste links zijn opgenomen. Helemaal nieuw is het zakelijke gedeelte. Sinds 1 augustus ben ik naast mijn werk op Hogeschool Domstad ook nog zelfstandig ondernemer geworden. En als zelfstandig ondernemer moet je je bedrijfsgegevens ook op je website vermelden. Bij deze dus.

Toen ik bezig was met het herinrichten van de website en weblog kwam ik ook nog oude ontwerpen tegen. Uit nostalgische overwegingen hieronder de layouts van de voorgaande sites.

Layout 1

Layout 2

Layout 3

Als ik het nu terugzie dan denk ik: brrr. Dat ik het zolang met deze websites heb uitgehouden. Maar destijds was ik er best tevreden mee.

Nog iets wat me opviel was dat ik in de loop van de tijd steeds meer gebruik ben gaan maken van web 2.0 toepassingen. Veel foto’s bijvoorbeeld zette ik eerst op mijn eigen server. Nu zet ik ze het liefst op Flickr.com. Dat zal natuurlijk te maken hebben met de ontwikkelingen zoals ze zich op het internet voltrokken. Maar natuurlijk ook met mijn eigen ontwikkeling.

Ik ben trouwens nog niet klaar met het verbouwen van mijn sites. De grootste klus wacht nog. Dat is de website over Google Earth. Die wil ik eindelijk eens aanpassen aan versie 4. Misschien dat het in de komende tijd echt van gaat komen.