Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in maart, 2008

Al op verschillende blogs berichten gelezen over de weblog van dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing & ICT. Vandaag ook maar eens gekeken. Het is een prachtige inhoudelijke weblog met gebruik van veel verschillende media. Een compliment aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt. Zeer de moeite waard.
Misschien dat zo’n opzet ook voor de Onderwijsdagen 2008 voor Surf denkbaar is?

Vandaag kwam op de Foundationlist het bericht langs dat Wikimania van 2009 in Buenos Airos gehouden werd. De keuze hiervoor werd als volgt toegelicht:

The jury was particularly excited by a few parts of the Buenos Aires bid:
* A strong, organized team, with division of labor already underway
and support from Wikimedia Argentina. Many people contributed to the
bid, with obvious enthusiasm for organizing the conference and quick
responses to inquiries.
* A detailed budget proposal and planning schedule. Many major
expenses are being covered by the provider. The total budget is
similar to Wikimania 2007’s, including a larger travel scholarship
fund, and they have provided detailed charts ahead of time.
* A significant number of sponsors already lined up, with some already
confirmed. They hope to cover half the accommodation and $60k in
travel scholarships, which will help to ease travel costs for
participants from far away.
* A solid venue : as with Toronto, this was situated within a
well-maintained cultural center in a major international city, near an
airline hub; culturally open, and an international melting pot.
* Relaxed visa rules, and easy entry from South American countries.
* Good Spanish-language media contacts, with the promise of outreach
to and the opportunity to work with the Spanish-language Wikimedia
communities.

Toronto, the runner up, also provided a great bid. The jury was
especially excited by:
* Strong English-language press in the area, and media experience
among the bid team
* A very accessible venue, especially for US/European attendees.
* An excellent venue : a university campus, with dorms directly at the
venue. As with Buenos Aires, it was situated within a well-maintained
cultural center in a major international city, near an airline hub;
culturally open, and an international melting pot.
* Extensive budget accommodation in the dorms; with many options for
casual social space.
* A dedicated bid team, with the hope of Wikimedia Canada being formed
in time to help coordinate.

However, the jury felt that Buenos Aires’ bid showed stronger
organization overall. Additionally, much of the information in the
Toronto bid was carried over from previous bids, and it was unclear
how much of a commitment for the University of Toronto facilities
there was specifically for 2009.

Brisbane and Karlsruhe also provided good bids. Brisbane in particular
had an enthusiastic bid team and a strong proposal, with particularly
good local sponsorship opportunities; though this was offset by the
high travel costs for out-of-country attendees. The jury felt both
bids needed more detail (including specifics about accommodation
options, and more detailed budget information) to be compelling.

As in previous years, the relative accessibility of locations was
extensively discussed. The jury believes that it’s important for
Wikimania to be accessible to as wide an audience as possible,
particularly to members of the Wikimedia community; the relatively
high cost of travel to South America from Europe and North America was
one of the most significant drawbacks we identified in the Buenos
Aires bid—especially coming on the heels of Taipei and Alexandria.
Having said that, the jury believes that the Buenos Aires bid overcame
this drawback with its numerous advantages, among those the
opportunity to hold the conference in a Spanish-speaking locale, on a
new continent. We hope to receive strong bids from easily accessible
locations for 2010.

De voorbereidingen voor Wikimania in 2008 in Alexandrië zijn nog in volle gang.

Vandaag kreeg ik een mail van Kenniset waarin werd aangegeven dat ze bezig zijn om de website van Kennisnet te vernieuwen. Dit lijkt me prima aangezien Kennisnet en ICT op school straks te vinden zullen zijn op één website. De vorderingen kun je hier volgen.

Mijn collega’s Elleke Verwaijen en Esther van Schaik hebben een video-impressie gemaakt van de docentendag van Beeld en Geluid op 12 maart. De video is ook te vinden op de weblog van Hogeschool Domstad.Het leukste van de impressie vind ik dat je ziet hoe leerlingen bezig zijn in ActiveWorlds en later hoe de studenten de video’s die gemaakt zijn door de eerstejaars beoordelen.

Vorige week hebben we (Elleke Verwaijen en ik) op basisschool De Klimop een scholingsdag gegeven. Dat was erg leuk om te doen. Een verslag is te vinden op de weblog van De Kleine Klimop. Op deze manier komen ze steeds iets verder. Ook leuk om te vermelden is dat de kinderen uit groep 7/8 ook meedoen aan de jeugdkrakerscompetitie. Ze doen het daar goed (zie ook de mooie cirkeldiagram). Misschien gaan ze straks ook nog wel meedoen aan de Z@pp Superspreekbeurtenwedstrijd. Daar kunnen ze ook vast hoge ogen mee gooien.Ik ben al een tijdje lid van de Foundationlist van Wikimedia. Daar komen veel discussies langs. Veel volg ik niet. Maar af en toe zie ik iets waarvan ik denk: handig of leuk. In deze laatste categorie valt ook het voorbeeld: Wikimedia Projects Growth Animated. Het is te bekijken in Firefox en als opgenomen flashfilmpje ook in Internet Explorer. Het laden duurt even maar ik vind dit soort grafieken wel de moeite waard.

Erik Zachte die het bericht op de Foundationlist postte verwees hierbij ook nog naar Gapminder en Hans Rosling. Hieronder zie je een video van hem op de TED.Oftwel: DDD. Een mooie website met veel informatie. In de verantwoording schrijven de makers over de website:

Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig gedigitaliseerde leereenheden waarvan docenten, die hun didactiek willen digitaliseren, gebruik kunnen maken. Docenten kunnen de DDD-eenheden zelfstandig of met ondersteuning en/of in samenwerking met collega’s gebruiken. Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig digitale lessen voor docenten die hun didactiek willen digitaliseren. Ze zijn zowel zelfstandig als samenwerkend te gebruiken, met of zonder ondersteuning.

De website is onderverdeeld in Kennis opnemen, Integreren en Toepassen. Onder Kennis opnemen valt onder andere doceren. Daar staan voorbeelden zoals het werken met een digitaal schoolbord. Elk onderdeel bestaat weer uit een aantal onderdelen: toepassing, introductie, wat kun je er mee, aan de slag, ondersteuning.
Daarmee wordt ook gekeken naar de educatieve mogelijkheden. En dat is goed.

Onder het kopje Integreren (Informatie uitwisselen) hebben ze ook een stuk over Google Earth opgenomen. Ze verwijzen hierbij nog naar mijn oude website. Dat is jammer omdat de nieuwe site inmiddels veel uitgebreider is.

De eerstejaar studenten hebben vorige week in het kader van het eerstejaars thema Lesgeven en begeleiden in één uur tijd een videofilmpje gemaakt. Deze week hebben de derde en vierdejaars studenten van de profielminor Kunst en Cultuur de juryrapporten hiervoor opgesteld en zijn de uiteindelijke winnaars bekend.

De eerstejaars hadden een paar voorbeelden gekregen van te voren waar ze aan konden denken bij het maken van een videofilm in één uur:

De derdejaars hebben een juryrapport opgesteld. Uit de juryrapporten zijnde plaatsen 1, 2 en 3 voortkomen. Ook voor het beste juryrapport hebben we trouwens een beloning.

En de winnaars zijn:


Plek 1: De Lift

Plek 2: Jane Blond 007

Plek 3: De achtervolging

Het winnende juryrapport

Read this doc on Scribd: Beoordeling 1e jaars

Collega’s van Beeldende Vorming van de Hogeschool Domstad hebben samen met collega’s van de IPabo een prachtige website gemaakt over beeldend onderwijs. Deze is te vinden op www.beeldendonderwijs.nl. Er is veel achtergrondinformatie te vinden maar vooral mooi uitgewerkte lessen die zo zijn te gebruiken in de klas. Als je een abonnement neemt heb je toegang tot een mooie schatkamer met lessen. Voor de Domstadstudenten is het abonnement zelfs gratis.

Ik kan er zelf ook mooi gebruik van maken. Morgen zal ik samen met mijn collega Elleke Verwaijen een training on the job geven op De Klimop in Nieuwegein. De resultaten zetten we waarschijnlijk op de weblog van de leerlingen. En de groepen 1/2 en 3/4/5/6 willen graag met beeldende vorming aan de slag. We zullen kijken naar de mogelijkheden van Paint. Maar misschien kan ik ze ook verleiden tot CinekidStudio. Daar kunnen we ook leuk mee experimenteren.

Lesgeven en begeleiden was het thema van de afgelopen periode voor de eerste jaars. Vanuit ICT hebben we ook aangegeven wat de mogelijkheden hiervoor zijn. We hebben in 6 bijeenkomsten de mogelijkheden verkend. We hebben het daarbij gehad over: Onderwijskunde en Pegogiek, Nederlands, Rekenen, Wereldoriëntatie en de Kunstvakken. Dit alles heeft een nieuw verzameldocument opgeleverd waarvan de eerste versie hier te vinden is. In het document staat de informatie die studenten in de afgelopen periode hebben ontvangen. Het is een eerste versie want volgend jaar stel ik het weer bij. De laatste opdracht die de studenten kregen was het maken van een videofilm in één uur. De resultaten daarvan staan op YouTube. We hebben hierbij ook wedstrijd aan gekoppeld. Daarover binnenkort meer. Kun je niet zo lang wachten? Dan moet je op YouTube maar zoeken op Hogeschool Domstad.