Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in juni, 2012

Hoe kunnen we ICT integreren in de lerarenopleiding? Die vraag stond centraal in de bijeenkomst die ik vandaag heb verzorgd op Driestar Hogeschool. Op uitnodiging van Michel Vaders heb ik verteld welke ervaringen wij hiermee hebben op Hogeschool Utrecht (Pabo Amersfoort).
Het was een bijeenkomst waar we met behulp van de presentatie die ik had voorbereid een mooie discussie hebben gevoerd. Ik had een aantal invalshoeken voorbereid: vanuit een voorbeeldopdracht theoretische concepten toelichten, twee modellen voor ICT-integratie in de lerarenopleiding, vanuit een opleidingsdidactiek nadenken over ICT-integratie en laten zien van praktische voorbeelden van hoe je ICT zou kunnen integreren.
In de bijeenkomst hebben we uiteindelijk gekozen voor de invalshoek van de opleidingsdidactiek en de praktische voorbeelden. Het was voor het eerst dat ik met behulp van een opleidingsdidactiek heb aangegeven hoe je studenten ICT-competent kunt maken. Ik heb hierbij gekozen voor het concern based model van Fuller en Brown. In de presentatie hieronder vind je die op dia 64 tot en met 70. Ik ben benieuwd wat anderen van deze opbouw in opdrachten vinden die aansluiten bij de concerns van de studenten.

Van welke set moeten we in het onderwijs nu uitgaan? De ICT-bekwaamheden van Kennisnet of de Kennisbasis ICT zoals ontwikkeld door ADEF-ICT. In het onderstaande artikel zet ik beide naast elkaar en vergelijk ze met elkaar. Conclusie: beide sets zijn met elkaar te verenigen. Welke set je als uitgangspunt kiest, is naar mijn idee arbitrair. Ik hoor graag hoe anderen hier over denken. Want volgens mij moeten we wel streven naar 1 set. Dat verduidelijkt de positie van ICT in het onderwijs en maakt invoering ook gemakkelijker.

Kennisbasis ICT en ICT Bekwaamheidseisen

Inmiddels heeft Kennisnet versie 1.3 van de ICT-bekwaamheden geschreven. Deze versie is tot stand gekomen op basis van gesprekken die Kennisnet heeft gevoerd met verschillende partijen en het zelf verder door ontwikkelen van de ICT-bekwaamheden.

Deze versie verschilt op een aantal punten met de vorige set:

Piramide van digitale vaardigheden

Kennisnet wil graag aansluiten bij de Europese ontwikkelingen rondom het digivaardig maken van elke burger. Kennisnet maakt daarbij (afgeleid van het model van Digivaardig en Digiveilig) een onderscheid in drie niveaus:

  1. digitale basisvaardigheden
  2. beroepsspecifieke ICT-vaardigheden
  3. vaardigheden voor de ICT-professional

De ICT-bekwaamheden voor leraren horen bij niveau 2. Niveau 3 is voor bijvoorbeeld de bovenschoolse ICT-coördinatoren.

Uitwerking context-specifieke voorbeelden

In de bijlage zijn voorbeelden opgenomen van hoe context-specifieke voorbeelden worden uitgewerkt. Dit zijn handige overzichten waar je snel achtergrondinformatie kunt vinden.
Ict Bekwaamheid Leraren Versie 1.3

Op 15 mei is er ook een sessie gehouden over de ICT-bekwaamheden. Het verslag daarvan vind je hieronder.

Punten die ik erg belangrijk vond zijn:

  1. aandacht voor de pedagogische competentie
  2. aandacht voor de lerarenopleiding

In de set komt nog steeds niet goed naar voren dat leraren ook kennis moeten hebben van mediapedagogiek (zoals ik het maar even noem). Dit houdt in dat leraren kennis moeten hebben van hoe leerlingen online opgroeien en wat daar de voor- en nadelen van zijn.

De lerarenopleidingen basisonderwijs zijn naar mijn idee bij deze set nog te weinig betrokken. Ik hoor in ieder geval nog weinig van het LOBO. Ook moet deze set bekend zijn en doorleefd worden door de lerarenopleiders zelf. Dus een koppeling met VELON en de kennisbasis voor lerarenopleiders lijkt me ook zeer gewenst.

Verslag Werksessie Ict Bekwaamheid 150512-1

Gisteren heb ik de serie Summerhill gekeken. Summerhill is een democratische school. In de serie dreigt de school gesloten te worden. Reden is dat leerlingen niet verplicht aan lessen hoeven mee te doen. Ik vind het een mooi beeld geven van hoe anders onderwijs georganiseerd kan worden. Als opleidingsdocent van een lerarenopleiding vind ik het ook belangrijk dat studenten in aanraking komen met veel verschillende visies op onderwijs. Ik probeer daarom zoveel mogelijk beelden te verzamelen die de gedachten over hoe onderwijs er uit kan zien kan aanscherpen. Een verzameling van beelden vind je in mijn diigo-lijst over visie op onderwijs. Ben wel benieuwd hoe jullie denken over deze school. Ik weet namelijk niet of zo’n school voor iedereen geschikt zou zijn. Misschien wel maar misschien ook wel niet.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Nog een maand en dan gaan we trouwen! De meeste zaken zijn geregeld voor de grote dag. Er moeten nog een paar uitnodigingen de deur uit. Maar dan kan het feest beginnen. Heb er zin in!