Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in mei, 2010

In het hoofdstuk Een nieuwe maatschappij gaat Jarvis in op het begrip: Elegante organisatie.

Jarvis noemt Facebook een voorbeeld van een elegante organisatie. Het is elegant omdat het bestaande community’s een platform geeft om met elkaar te communiceren. Jarvis benadrukt dat je als bedrijf zelf geen community kunt starten maar dat je bestaande community’s moet ondersteunen. Zo’n platform is een manier waarop je orde kunt scheppen in de chaos van het internet.

Jarvis geeft aan dat verschillende bedrijven dit doen: orde scheppen in de chaos. Google doet dit rondom het zoeken, Amazon doet dit op het gebied van consumentenopinies, Facebook, LinkedIn organiseren vrienden en collega’s. Flickr geeft fotoliefhebbers de mogelijkheid zich te organiseren en Wikipedia biedt een platform waarop de collectieve kennis neergezet kan worden. Platformen biedt mensen de mogelijkheid tot zelforganisatie. We zijn niet meer afhankelijk van andere organisaties die dat voor ons doen.

Als je een platform aanbiedt kun je van te voren niet bepalen welke groepen hier gebruik van zullen gaan maken. Dat moet je aan de groepen zelf over laten. Jarvis noemt als voorbeeld van de website Meetup dat de populairste groep een groep heksen was. Een platform moet open zijn en flexibel. Zo kunnen verschillende soorten groepen er gebruik van maken. Met deze platformen wordt Internet sociaal.

Jarvis haalt ook de campagne van Obama aan waarin gebruik wordt gemaakt van social software. Daar blogde ik al eerder over toen ik de Plug In sessie van Studium Generale had bijgewoond.

Door de platformen wordt het internet ook minder anoniem zegt Jarvis. Je gaat om met mensen die je kent, aardig vindt en vertrouwt.
Communities kun je dus niet creëren en ze doen wat ze zelf willen. En het geeft ons middelen in handen om onszelf te organiseren.

Verder gelezen

Ik vind het opvallend dat Jarvis niet spreekt van web 2.0. Een term die aan O’reilly wordt toegeschreven.
Een paar voorbeelden van hoe social software er voor zorgt dat mensen zich zelf kunnen organiseren: de flashmob en de Iraanse presidentsverkiezingen.

Via onder andere Facebook worden flashmobs georaniseerd. Meer voorbeelden van flashmobs vind je op YouTube.

De Iraanse presidentsverkiezingen werden op Twitter op de voet gevolgd. Examinor.com schrijft hierover:

In the past, oppressive regimes kept rebellions quiet with relative ease. They simply didn’t allow media to get out and cover it. But then the social media revolution happened. And along with it came many devices that couldn’t be suppressed, like cell phones and mobile computing devices. Now the “unconventional” has become the norm. And along with it came a flood of information about what was really happening in Iran.

Lees ook meer hierover op:

Nieuwe rage in Frankrijk is de apero geant. Een grote facebookborrel.

Dat dit niet alleen positief is laat dit bericht zien.

Voor het onderwijs

Zijn er voor het onderwijs ook elegante organisaties bedacht of ingericht? Kennisnet biedt (zoals al eerder aangegeven) verschillende mogelijkheden zoals de communities en wiki’s. Surf had Surfgroepen en komt nu met een nieuwe omgeving.

Een ander punt dat Jarvis noemt is dat virtuele groepen bij elkaar komen. In het onderwijs zie ik zoiets gebeuren bij de TeachMeets. Online besluit iemand om een bijeenkomst te organiseren. Een wiki wordt ingericht en iedereen die mee wil doen kan zich inschrijven. In Nederland zijn een aantal Teachmeets georganiseerd.

In hoofdstuk 3: een nieuwe openbaarheid gaar Jarvis in op de volgende onderwerpen:

 • Als je niet opzoekbaar bent, word je niet gevonden
 • Niemand kan zonder googlesap
 • Het leven is openbaar, het zakenleven ook
 • Je klanten zijn je reclamebureau.

Als je niet opzoekbaar bent, word je niet gevonden

Is je website te vinden via Google? Mensen gaan niet rechtstreeks naar jouw site toe maar vinden je via Google. Belangrijk is om te weten met welke zoektermen mensen jou vinden via Google. Je moet zoekmachineoptimalisatie toepassen (in een afkorting SEO). Koppen die je artikelen meegeeft moeten te indexeren zijn voor een zoekmachine.

Niemand kan zonder Googlesap

Hoe meer er naar je gelinkt wordt hoe beter je te vinden bent. Zorg dat je dus online te vinden bent en dat je inhoud doorzoekbaar is. Gebruik Google om mensen naar je toe te laten komen.

Het leven is openbaar, het zakenleven ook

Jarvis haalt hier Flickr.com aan als website waar de defaultinstelling openbaar is in plaats van privé.  Laat zien wat je doet en laat mensen daar op reageren. Jarvis ziet openbaarheid als een morele waarde. Je laat zien dat je te vertrouwen bent en geen geheimen hebt.

Je klanten zijn je reclamebureau

Positieve opmerkingen van mensen online over je product werken nog beter dan zelf reclame maken voor je eigen bedrijf. Door het netwerk verspreiden positieve berichten zich snel. En als je naar het nekwerk luistert heeft dit weer positieve effecten op je product in het netwerk zelf.

Verder gelezen

In het artikel Zoekmachineoptimalisatie van Wikipedia halen de schrijvers de regels aan die Google gebruikt voor SEO.

 1. Gebruik van trefwoorden in de domeinnaam
 2. Gebruik van trefwoorden in de titel van een pagina (iedere unieke pagina een eigen unieke titel)
 3. Gebruik van trefwoorden in heading tags (<h1> , <h2> , <h3>)
 4. Gebruik van trefwoorden in de paginanaam van een URL
 5. Geen dynamic page parameters in een URL
 6. Beperkte paddiepte in een URL, bij voorkeur maximaal 3 folders diep
 7. Gebruik van trefwoorden in de “ALT”-tag van afbeeldingen
 8. Gebruik van trefwoorden in de body text van een pagina
 9. Gebruik van trefwoorden in de ankerteksten van (interne) hyperlinks

Pagerank hangt nauw samen met SEO. Hoe hoger je Pagerank hoe belangrijker je pagina (lees op Wikipedia hier meer over). En natuurlijk krijg je dan ook mensen die hier mee aan de haal gaan en pagina’s zo hoog mogelijk willen laten eindigen die niets met het onderwerp te maken  hebben waarop je daadwerkelijk zoekt. Lees hier meer over bij Google bom.

Voor het onderwijs

Een groot probleem in het onderwijs is dat docenten aangeven geen geschikt materiaal te kunnen vinden. En toch is er veel materiaal aanwezig op internet. Probleem hierbij is de grote verspreiding van dit materiaal. Gelukkig verandert dit steeds meer en kan via Edurep steeds meer onderwijsinformatie gemakkelijk gevonden worden: http://edurep.kennisnet.nl/. Zie hier voor een overzicht van aanbieders: http://edurep.kennisnet.nl/wiezijnaangesloten/aanbiedersmetadata.

In het hoofdstuk Nieuwe structuren behandelt Jarvis 5 onderwerpen:

 • De link verandert alles
 • Doe wat je het beste kunt en link naar de rest
 • Sluit je aan bij een netwerk
 • Wees een platform
 • Denk gedecentraliseerd

In de link verandert alles geeft Jarvis aan wat de kracht is van links op internet. Je bent zo binnen de kort mogelijke tijd verbonden met elkaar. Via de link is alles te vinden. En als je alles een uniek adres geeft (de permalink) kun je elkaar gemakkelijk weer vinden.

Doe wat je het beste kunt en link naar de rest.

Omdat de link zo gemakkelijk is kun je je concentreren op wat jij het beste kunt doen. Voor de rest verwijs je door naar anderen. Jarvis geeft aan dat een krant hier gebruik van zou kunnen maken. Het hoeft voor de lezer niet alles nog een keer te vertellen in 1 artikel maar kan gemakkelijk verwijzen naar eerdere of andere artikelen. Jarvis geeft aan dat dit specialisatie, kwaliteit en samenwerking zal stimuleren.

Sluit je aan bij een netwerk

Jarvis geeft aan dat het internet korte metten maakt met oude bedrijfswaarden als: bezitten van klanten, beheren van distributie, maken van exlusieve deals, concurrenten buitensluiten. Het internet biedt openheid en stimuleert samenwerking. Internet maakt contacten gemakkelijker. De contacten op zich zijn ook waardevol.

Jarvis haalt de manier waarop Google met advertenties omgaat aan als voorbeeld hoe je gebruik kunt maken van het netwerk. Google plaats geen advertenties op de startpagina www.google.nl (of .com) maar op alle websites die het indexeert.  Google ondersteunt het netwerk door het aanbieden van content en functionaliteit: Google Maps, YouTube enzovoort.

Veel geld vragen om deel te  mogen nemen aan zo’n netwerk is niet verstandig. Je kunt beter je netwerk maximaal laten groeien zodat het daardoor zijn waarde krijgt en concurrenten geen kans krijgen.

Wees een platform

Om netwerken te stimuleren kun je platformen maken waarop netwerken bij elkaar komen. Op een platform help je anderen om waarde op te bouwen. Doordat anderen gebruik maken van jouw platform wordt je platform zelf ook weer waardevol. Voor het platform zelf betalen gebruikers niet. Gebruikers stel je in staat om verder te bouwen op het bestaande platform. De mashups die zo ontstaan levert weer nieuwe diensten op. Zodra veel mensen jou platform gebruiken kan die uitgroeien tot standaard wat je eigen platform weer versterkt. Het openstellen van je platform zodat anderen er verder op kunnen ontwikkelen heeft als voordeel dat je de kracht van iedereen gebruikt in plaats van alleen je eigen kracht.

Denk gedecentraliseerd

Probeer niet alle bezoekers naar 1 plek te krijgen maar probeer jezelf te verspreiden over het hele internet. Ga naar je klanten toe en verwacht niet dat ze naar jou toe komen. Googles advertenties kom je dus ook niet tegen op de homepage zelf maar op alle andere websites wel. Ook biedt Google widgets aan met toepassingen van andere bedrijven.

Een voorbeeld waarmee Google een standaard lijkt neer te zetten is met video op internet. Door het gemakkelijk verspreiden van YouTubefilmpjes is het videoformaat van YouTube zo’n beetje de standaard geworden voor het verspreiden van filmpjes.

Als anderen jouw content opnemen verspreid je daarmee weer je eigen naamsbekendheid.

Het opnemen van een widget van een bedrijf kan voordelig zijn als mensen via de widget die op jou site is opgenomen iets kopen bij dat bedrijf.

Verder gelezen

Jarvis noemt al veel voorbeelden van platformen waarvan je gebruik kunt maken. Maar er zijn natuurlijk meer. Een paar platformen waar ik gebruik van maak:

www.slideshare.net/: SlideShare is the world’s largest community for sharing presentations. SlideShare is a business media site for sharing presentations, documents and pdfs. SlideShare features a vibrant professional community that regularly comments, favorites and downloads content. Content also spreads virally through blogs and social networks such as LinkedIn, Facebook and twitter.

www.scribd.com: Scribd is the largest social publishing and reading site in the world. We’ve made it incredibly simple for anyone to share and discover informative, entertaining and original written content on the web and mobile devices. Our vision is to liberate the written word, to connect people and organizations with the information and ideas that matter most to them.

www.linkedin.com: Your professional network of trusted contacts gives you an advantage in your career, and is one of your most valuable assets. LinkedIn exists to help you make better use of your professional network and help the people you trust in return. Our mission is to connect the world’s professionals to make them more productive and successful. We believe that in a global connected economy, your success as a professional and your competitiveness as a company depends upon faster access to insight and resources you can trust.

www.blogger.com: Met Blogger kun je op eenvoudige wijze je gedachten en je mening over actualiteiten, je leven of andere interessante onderwerpen met de rest van de wereld delen. We hebben een heleboel functies ontwikkeld om het bloggen zo eenvoudig en effectief mogelijk te maken.

www.twitter.com: Twitter is a real-time information network powered by people all around the world that lets you share and discover what’s happening now.

Bij het ene platform is het de bedoeling om inhoud te verspreiden op andere sites. Bij andere juist weer om mensen samen te brengen en samen te werken.

Voor het onderwijs

Welke platformen zijn er in het onderwijs? En zorgt het onderwijs dat ze ook overal gevonden kunnen worden? Onderwijsmensen maken gebruik van bestaande platformen (zoals Linkedin) en gebruiken bestaande middelen om zichzelf te verspreiden (zoals slideshare).

Platformen speciaal van het onderwijs zijn er natuurlijk ook. Kennisnet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid aan leerlingen en leraren om content te ontwikkelen op hun website in de vorm van de websitemaker (www.websitemaker.nl) en de webquestmaker (www.webquestmaker.nl). Ze bieden ook een platform om lessen met elkaar te delen in de vorm van Wikiwijs (www.wikiwijs.nl). Dan zijn er nog de communities (http://communities.kennisnet.nl/).  En dan is er nog het platform YURLS van Sipke Kloosterman: http://www.yurls.net/. Aardig om te zien dat dit zowel als startpagina gebruikt wordt (overzicht: http://overzicht.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=28213) en als manier om webwandelingen (en dergelijke) op te maken: http://webje.yurls.net/. Vanuit Vlaanderen komt er een nieuw platform onze kant op: www.klascement.nl/.

Worden er door het onderwijs ook widgets of andere toepassingen gemaakt die je op je eigen site kunt gebruiken? Er is een widget van de HBO-kennisbank: http://www.widgetbox.com/widget/hbo-kennisbank. Op deze pagina van Kennisnet vond ik nog een paar widgets: http://syndicatie.kennisnet.nl/algemeen/widgetsengadgets. Dit zijn widgets waarmee je op je computer of via je eigen website kunt zoeken in andere databases.

Vraag: Wat ik nog niet ben tegengekomen zijn onderwijssites die er voor zorgen dat je je eigen inhoud kunt verspreiden middels embed-code of mashups. Als iemand ze kent hoor ik het graag.

In Wat Zou Google Doen beschrijft Jeff Jarvis de veranderingen, die je in het tijdperk waarin je via Google alles kunt vinden, zou moeten doorvoeren. Jarvis heeft zijn boek verdeeld in 3 delen: Google stelt de regels, Als Google het voor het zeggen had en de G-Generatie. In deel 1 zet Jarvis tips op een rijtje die hij onderbouwt met voorbeelden uit de praktijk. In deel 2 past hij die tips toe op een aantal gebieden en in deel 3 gaat hij in op de manier waarop de ontwikkelingen de huidige generatie beïnvloeden.

In de komende blogposts zet ik kort op een rij wat Jarvis behandelt in deel 1. Ik doe dit per hoofdstuk van zijn boek. Onder het kopje Verder gelezen geef ik aan wat ik hier zelf nog meer over gevonden heb. En ik sluit de posts af (kijken of dat steeds lukt) met Voor het onderwijs waarin ik kijk of dit soort principes ook op het onderwijs zijn toe te passen.

Hoofdstuk 1: Nieuwe verhoudingen

In Nieuwe verhoudingen laat Jarvis zien dat de macht (voor een deel) verschoven is van de producent naar de consument. Hij illustreert dit met zijn ervaringen met het bedrijf Dell. Door te publiceren op zijn blog over de slechte ervaringen met Dell mobiliseert hij veel mensen die ook de slechte ervaringen van Dell openbaar maken. De slechte berichten over Dell worden over genomen door grote nieuwsorganisaties. De volgende tips geeft Jarvis het bedrijf:

 • Kijk wat consumenten over je zeggen op internet (blogs lezen etc)
 • Praat met de afnemers (consumenten) en vraag wat je kunt doen
 • Ga zelf online (om te bloggen) zodat je transparant bent
 • Gebruik je blog om fouten toe te geven en geef daar aan hoe je aan verbetering werkt.

Verder gelezen

Deze open manier van communiceren waarbij je de consument niet afscheept maar betrekt bij je producten zie je op verschillende manieren terug komen. Jarvis noemt in zijn boek Ideastorm (http://www.ideastorm.com/) dat door Dell is ingezet. Zoeken op internet leverde een aantal hits op waar (in principe) hetzelfde gebeurde:

http://www.ideeencentrale.nl/: “Heb je een voorstel dat de dienstverlening naar de burger verbetert of de bedrijfsvoering ten goede komt? Via de Ideeëncentrale weet je zeker dat je idee in goede handen is. Er wordt serieus naar gekeken door het topmanagement van je organisatie en als zij er iets in zien, wordt het zorgvuldig uitgewerkt en daarna uitgevoerd.”

http://www.battleofconcepts.nl/: “Op battleofconcepts.nl zijn bedrijven en overheidsinstanties op zoek naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken. Bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor een marketingcampagne of een oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk.”

http://www.cleverclimate.org/: “Welcome to Clever Climate. You’re on top of the platform for new, innovative, creative ideas, that may just make a difference by offering that unexpected helping hand to the worldwide movement aiming to solve the climate crisis.”

http://www.openinnovatie.nl/openinnovatie.php: “(…)Het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan (…) een enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten, en natuurlijk met de eindgebruiker.”

Open deze website staat een mooi overzicht van de verschillen tussen gesloten en open innovatie:

Voor het onderwijs

Zou het voor het onderwijs ook mogelijk zijn om zo open te zijn? Management naar docenten toe en docenten naar studenten/leerlingen en ouders toe. Vertaalt naar het onderwijs zouden de tips als volgt kunnen luiden:

 • Kijk wat docenten/leerlingen/ouders over je zeggen op internet (blogs lezen etc)
 • Praat met de docenten/leerlingen/ouders en vraag wat je kunt doen
 • Ga zelf online (om te bloggen) zodat je transparant bent
 • Gebruik de onlineomgeving om fouten toe te geven en geef daar aan hoe je aan verbetering werkt.

Veel van onze studenten zitten op Hyves. Wil je snel zien wat ze over Hogeschool Domstad te zeggen hebben dan kun je bijvoorbeeld kijken op: http://www.hyves.nl/almanak/1009275/MBO_HBO_Universiteit/Hogeschool_Domstad/wiewatwaar/.

Contact leggen via de hyves met studenten is toch niet echt gebruikelijk. Ik weet niet hoe dat bij andere hogescholen is? Ik zie daar toch nog wel een drempel. Terecht of niet?

Hogeschool Domstad probeert richting studenten transparant te zijn door een portal te gebruiken en informatie op de ELO te zetten. Voor aankomende studenten en de basisscholen is er de website en de ELO. Maar als je studenten vraagt naar transparantie dan zullen ze zeker nog wel het een en ander op te merken hebben.

Hogeschool Domstad houdt als instituut geen blog bij. Zelf maak ik hier wel gebruik van. Bijvoorbeeld op http://onderzoekdomstad.blogspot.com/ waarin voor mentoren die studenten begeleiden informatie staat over het onderzoek dat studenten moeten doen. Ik hoor van verschillende kanten dat men dit erg op prijs stelt. Reacties krijg ik hierop nog maar weinig.

Veel basisscholen versturen digitale nieuwsbrieven om ouders te informeren. Daarmee proberen ze zo transparant mogelijk te zijn. Zijn er ook scholen zijn die ouders een platform bieden om met hen in gesprek te gaan?

Sinds een paar weken ben ik overgestapt op wordpress. Blogger ondersteunde geen ftp-upload meer. En hoewel ik erg tevreden ben over de diensten van Google wilde ik toch graag mijn eigen blog op mijn “eigen” server hebben draaien. Onder mijn naam staan trouwens nog meer blogs die wel gewoon bij Google draaien en dat blijven doen, maar goed deze wilde ik toch echt op mijn eigen plekje hebben staan. 

Over het installeren zelf zal ik nog een apart bericht schrijven want hierbij heb ik hulp gehad van mijn oud-collega Sijmen Cozijnsen die vanuit zijn bedrijf Bladgoud me uitstekend heeft geholpen.

Omdat ik overstap vanuit Blogger naar WordPress zijn veel dingen nog nieuw voor mij. En volgens mij zijn er ontzettend veel mogelijkheden om je blog nog mooier te krijgen. Tips en ideeën van anderen zijn daarbij van harte welkom.

André Manssen heeft een heel handig boekje gemaakt voor iedereen die wil leren werken met Notebook van het SMARTboard. Komt voor mij precies op tijd aangezien we volgende week met studenten hier mee aan de slag gaan.

Basisvaardigen ‘SMART Notebook’-software

WikiKids heeft de komende tijd een nieuw portaal: over het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Het is een werkportaal. Dat betekent dat er al veel informatie te vinden is maar ook vooral bedoeld om leerlingen verder aan het werk te zetten om er zelf informatie aan toe te voegen. Dit kunnen ze doen door artikelen waar nu naar verwezen wordt verder aan te vullen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een land dat meedoet of over het Nederlands elftal. Heb je zelf ideeën over hoe je het portaal kunt aanvullen dan kun je dat ook aangeven.

Op de website digibordopschool.nl heb ik op de Google Earth pagina een nieuw kmz-bestand gezet. Met dit kmz-bestand kun je naar mijn idee goed een project rondom het wereldkampioenschap voetbal starten. In het bestand vind je de landen die meedoen aan het WK en meer informatie over Zuid-Afrika. Zo zijn duidelijk aangegeven wat de provincies zijn en in welke steden gevoetbald wordt. In het bestand zit ook een map met informatie over de klimaten van Zuid-Afrika: de gebieden zijn aangegeven en je kunt direct 360-graden foto’s openen die een beeld geven over het betreffende klimaat. Tot slot zijn er nog een paar video’s in opgenomen met muziek van het WK.

Een testbericht om te kijken of mijn feed nog werkt. Sorry voor de overlast.