In de afgelopen periode stond voor onze tweedejaars studenten het thema “signaleren en analyseren van verschillen” centraal. Vanuit verschillende invalshoeken zijn ze hier mee bezig geweest. Ook vanuit ICT. In een eerder bericht vermeldde ik al de presentatie die we hebben gegeven aan het begin van het thema. Dit moest de theoretische basis vormen voor de rest van het thema. Het was een flinke presentatie waar in één keer veel informatie werd uitgestort over de studenten. Misschien een beetje teveel.
Dit thema was voor ons sowieso een flinke leerperiode. Voor studenten waren verschillende zaken namelijk nog helemaal niet zo duidelijk. Hier hebben we ook aardig wat commentaar op gekregen. Zo was niet duidelijk wat voor soort bewijslast ze nu konden verzamelen voor hun portfolio. Ook was nog niet duidelijk welke literatuur nu precies belangrijk was. In de loop van de periode hebben we dit dus nog duidelijker moeten maken. In het onderstaande document staan alle zaken voor de studenten daarom (overzichtelijk) op een rijtje.

De volgende onderwerpen komen in dit document aan bod:

 • Welke competenties staan centraal
 • Welke ICT-competenties worden behandeld
 • Hoe is het thema opgebouwd vanuit ICT
 • De theoretische achtergronden
 • Vragen
 • Een overzicht van mogelijke bewijslast
 • Bronnen
 • Bijlagen

In de theoretische achtergronden gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Waarom besteden we aandacht aan verschillen?
 • Welke verschillen zijn er tussen de generaties?
 • Welke visies op scholen zijn er en welke invloed heeft dit op omgaan met verschillen?
 • Hoe kun je verschillen op school managen?
 • Welke educatieve hulpmiddelen kun je gebruiken om in te spelen op de verschillen?

In de bijlagevind je een overzicht van de materialen die we tijdens de lessen hebben gebruikt:

Bijlage les 1: Opdracht Woordkasteel
Bijlage les 1: Omgaan met verschillen’ en wensen met betrekking tot educatieve software
Bijlage les 1: Beschrijvingsmodel voor evaluatie educatieve software
Bijlage les 3: Circuit

In het circuit zijn we ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Werken met Somplextra
 • Werken met de dansmat
 • ICT voor leerlingen uit het speciaal onderwijs
 • Werken met meervoudige intelligenties
 • Goede bronnen vinden en lessen samenstellen

Het verzameldocument wilde ik neerzetten bij Scribd maar daar geeft het converteren problemen. Daarom heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen SURFgroep en daar het bestand neergezet. Je kunt het hier downloaden. Ik heb het ook nog een keer geplaatst op mijn eigen website.

Voor de studenten is het beschikbaar in de ELO die we gebruiken (N@tschool). Het onderwerp leent zich naar mijn idee ook verder voor een kennisobject. In Interactumverband zijn we hier ook mee bezig. Er is een marktplaats waar alle kennisobjecten op moeten komen te staan.