Naar aanleiding van het bericht dat de Internet Archive inmiddels 10 PetaByte aan informatie heeft verzameld, heb ik een nieuwe les gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het is een minder uitgebreide les dan de vorige. Ik heb me beperkt tot dit bericht. Deze opdracht leent zich gemakkelijk om uit te breiden naar nog meer manieren om informatie op te slaan en dergelijke. Hoor graag welke opdrachten jullie naar aanleiding hiervan nog zouden kunnen bedenken.
Uitgangspunt trouwens bij deze lessen (ik denk dat de komende tijd er meer zullen volgen) is dat kinderen meer grip krijgen op het internet en alles wat daar mee samenhangt. Heb je daar ook ideeën over dan hoor ik die graag.