Dit jaar was ik voor het eerst op het innovatium aanwezig. Het innovatium werd dit jaar verzorgd door SURF en INHOLLAND. Het thema was dit jaar Dwarsbalken en zichtlijnen. Op de dag was ook een redactie aanwezig die van verschillende sessies een stukje hebben geschreven.
Zelf heb ik op het Innovatium ook een bijeenkomst verzorgd. Dit deed ik samen met twee studenten van Hogeschool Domstad: Dennis de Vries en Miryam van Beaumont. De presentatie ging over het project Google Earth in de klas. Een project in het kader van de Kennisrotonde van ICT op school. Dennis en Miryam hebben hierbij lessen ontworpen en daarnaast nog onderzocht hoe dit op school ingezet zou kunnen worden. De presentatie staat hieronder.


Verder was nog de vraag of de studenten een bijdrage wilden leveren voor het e-zine. Het was mij niet precies duidelijk wanneer dit ingeleverd moest worden en daarom is het e-zine zonder hun recensies afgemaakt. Ik neem ze hier wel op omdat ze een indruk geven hoe zij de sessies (onze eigen en die van Active Audience) hebben ervaren.

Zou de recensies liefst op Scribd zetten maar dat duurt zo lang en geeft steeds problemen bij het uploaden dat ik kies voor Surfgroepen.