Kim Heijnders, student van de Hogeschool Domstad, heeft haar meesterstuk geschreven over het onderwerp ICT en beginnende geletterdheid. De probleemstelling in haar meesterstuk is:

Hoe integreer je ICT in de kleuterklas, met als doel beginnende geletterdheid te stimuleren?

In haar meesterstuk gaat ze in op de allerdaagse kleuterklas, ICT in de basisschool, beginnende geletterdheid en op de praktijkuitvoering op haar basisschool.

Met de kinderen in haar klas heeft ze uiteindelijk drie activiteiten uitgevoerd:

  • De klassenkrant, zelf een kleuterkrant maken met de kinderen
  • Verhalen presenteren, een beeldverhaal met lego of ander materiaal
  • “Seizoenenboek”, beeldverhaal in PowerPoint

Bij alle activiteiten heeft ze gekeken op welke manier de tussendoelen voor beginnende geletterdheid aan bod kwamen. Daarnaast is gekeken op welke manieren kinderen zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken bij de activiteiten.

Het meesterstuk kun je hier downloaden

De presentatie is hier te vinden