“Hoe leren wij groep 5 (witte school) en groep 6 (zwarte school) door middel van een zelgemaakte gezamenlijke website met elkaar in concat komen?”

Dit was de leervraag die Natasha Davies en Gaby de Rooij, twee vierdejaars studenten van Hogeschool Domstad, zich stelden toen ze met de ICT-opdracht aan de slag gingen. Naast deze algemene leervraag stelden ze ook nog een aantal subvragen op:

  • via e-mail contact leggen en brieven sturen;
  • overleggen over opdrachten die gezamenlijk gedaan worden;
  • informatie verwerken uit boeken, internet en eigen ervaringen;
  • publiceren van zelfgeschreven teksten;
  • lezen en onderhouden van de website;
  • op samenwerkingsdagen een ouderavond voorbereiden waarop de website gepresenteerd wordt;
  • een presentatie verzorgen op de ouderavond;
  • leren omgaan met verschillende kinderen waarbij culturen, ideeën, meningen, leerstijlen, omgangsnormen en gedrag van elkaar verschillen.

Het resultaat is een hele mooie website gemaakt de door de leerlingen. De website is gemaakt met de websitemaker van Kenniset.