De nieuwsbrief van Paboweb staat deze keer helemaal in het teken van het project Samen deskundiger met de Pabo. In de nieuwsbrief staat onder andere te lezen dat:

Uitgangspunten van het traject zijn:

  • De aansluiting bij lopende activiteiten van Kennisnet ICT op School op dit terrein;
  • Aansluiten bij samenwerkingverbanden die er al zijn tussen scholen (c.q. besturen) voor PO onderling of samenwerkingsverbanden die er tussen pabo”s onderling zijn en met name die samenwerkingsverbanden tussen beide doelgroepen van Pabo’s en PO;
  • Gebruik maken van al bestaande expertise op dit gebied niet als de oplossing maar als leerobject om zo nodig verder op door te bouwen.

Binnen onze hogeschool sluit het project Samen Deskundiger bijvoorbeeld mooi aan wat we doen op de basisschool De Klimop in Nieuwegein. De school is druk bezig met een verandersproces waarbij wij hen ondersteunen. De leekrachten en begeleiders houden hiervan een weblog bij. De kinderen nu ook: De Kleine Klimop.