De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het maken van een nieuw document voor de tweedejaars studenten. Dit maal was het onderwerp Vakoverstijgend werken (het is hier te downloaden). Dit thema staat nu centraal. De studenten lopen stage in de bovenbouw. Het document is bedoeld om studenten voor te bereiden op de kennistoets en casustoets. Ook staan er suggesties voor bewijslast in voor het portfolio. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Mogelijkheden ICT binnen projectwerk en verhalend ontwerp
 • Cognitivisme, constructivisme en connectivisme
 • web 2.0
 • mobile learning
 • veilig en verantwoord computergebruik
 • Webwijsheid
 • Webquest
 • games
 • wiki
 • podcast
 • Google Earth
 • Weblog

Bij het samenstellen van het document heb ik verschillende bronnen geraadpleegd. Hieronder die bronnen nog een keer op een rijtje:

Pabotool
http://pabo.onderwijstools.nl/

Projectonderwijs en verhalend ontwerp
Alkema E., Van Dam E., Kuipers J., Lindhout C., Tjerkstra W. (2006). Méér dan onderwijs. Van Gorcum, Assen. (Te vinden op sherpa-pro)

www.kenniswiki.nl/wiki/Digitaal_schoolbord

www.verhalendontwerpen.nl/Literatuur/index_literatuur.htm

Cognitivisme, constructivisme en connectivisme
Kok (2006). Talenten transformeren, over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen. Fontys Hogescholen. Eindhoven. Internetlink: http://www.fontys.nl/generiek/bronnenbank/sendfile.aspx?id=11621

Discussie over het nieuwe leren: www.extranet.ou.nl/inter-studie-alg-o31411/Symposium5/materiaal/bronnenmateriaal/Nieuweleren_discussie_PS.PDF
www.connectivism.ca/about.html

Web 2.0
www.ictopschool.net/kennis/vraagstukken/0092/

Mobile learning
http://users.edte.utwente.nl/kommers/oratie.pdf
www.kenniswiki.nl/wiki/Mobile_learning
www.ictopschool.net/Themapagina/pda-in-het-onderwijs
http://waag.org/
www.futurelab.org.uk/

Veilig en verantwoord computergebruik
www.kenniswiki.nl/wiki/Gezond_computeren
www.planet.nl/planet/show/id=1096809/sc=73d234
www.pestweb.nl
http://veilig.kennisnet.nl/
www.stopdigitaalpesten.nl/
www.iksurfveilig.nl/
www.albion.com/netiquette/index.html
www.disney.nl/DisneyOnline/CyberNetiquette/

Webwijsheid en mediawijsheid
http://mediawijs.kennisnet.nl/
www.kenniswiki.nl/wiki/Webwijsheid

Webquests
www.webquests.nl
www.webkwestie.nl
http://webquest.kennisnet.nl/
http://webquest.kennisnet.nl/webquest_maker
http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/StructuresSequences.pdf

Games
Berg, M. Van den, Simons, R.J.(2007). Wat weten we over gaming in het PO en VO. ICT op school, Zoetermeer.
Slot, R. (2006). Gamenderwijs, het toepassen van gaming op een Jenaplanschool. Meesterstuk Hogeschool Domstad. Utrecht. Ook te vinden op: http://www.gerarddummer.nl/meesterstuk/Meesterstuk_Gaming_WO_en_Jenaplan.pdf
www.gamemakerkids.nl/
www.make-a-game.nl/
www.stagecast.com/
www.squeakland.org/
www.kidsprogramminglanguage.com/nederlands/
www.mlgk.nl/
www.seriousgames.org/index2.html
http://gaming.kennisnet.nl/
www.spelletjesplein.nl/
www.games2learn.nl/wiki/Hoofdpagina
www.games2learn.nl/wiki/Virtueel_Zoetermeer
www.games2learn.nl/images/8/85/VirtueelZoetermeer-lesprogramma.pdf

Wiki
www.wikikids.nl
http://blogger.xs4all.nl/elkedas/archive/2006/11/25/155615.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis

Podcasts
www.ossinhetonderwijs.nl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=10000&pid=19
www.mees.ws/
http://dehooiberg.websitemaker.nl/groep7a/
http://dehooiberg.websitemaker.nl/groep7a/1363907
www.de-hooiberg.nl/podcastproject/
www.epnweb.org/

Google Earth
www.geography.org.uk/projects/gtip/thinkpieces/gis/#2
www.edugis.nl/
www.werkenmetgoogleearth.nl
www.earthquests.nl.
www.kenniswiki.nl/wiki/Google_Earth

Weblogs
www.manssen.nl/Computersindeklas/dossiers/dossier-webloggen/soortenklassenlogs.htm
www.blogger.com
www.web-log.nl
www.manssen.nl/Computersindeklas/surftips/klassenweblogs.htm

Bewijslast
Hoogeveen, P. Winkels. H. (2005)Het didactische werkvormenboek.Variatie en differentiatie in de praktijk. Van Gorcum. Assen. (Ook te vinden op sherpa-pro).
www.fi.uu.nl/rekenweb/leraren/matrix.xml

De studenten ontvangen dit document in onze ELO.