Student Esther Molenaar van Hogeschool Domstad heeft met haar groep 8 een mooie website gemaakt over het voortgezet onderwijs. Hierbij heeft ze gebruik gemaakt van de websitemaker van Kennisnet. In groepjes hebben de leerlingen aan de verschillende onderdelen van de website gewerkt. Zo was er bijvoorbeeld een groepje die zich bezig hield met de lay-out. Hier is verschillende keren over gestemd om tot goede afspraken te komen. Doelstellingen voor de kinderen tijdens dit project waren:

  • Kinderen lezen stukken tekst en informatie in verschillende bronnen over het voortgezet onderwijs (folders, open dagen, internet)
  • Kinderen informatie laten vinden die ze kunnen gebruiken voor het maken van de website.
  • De kinderen in eigen woorden teksten kunnen schrijven uit de gebruikte bronnen.
  • De kinderen kunnen zelf structureren d.w.z. zelf een structuur weten aan te brengen in hun informatieve tekst.
  • De kinderen kunnen een selectie maken aan informatiebronnen en hebben hierover een kritische houding.
  • Kinderen plaatsen hun eigen tekst op de website, werken aan de lay-out, hoofdstukindeling, links en reageren op het werk van elkaar.