Praktijk in beeld 2 is online. Op de website schrijft Kennisnet hierover:

Praktijk in Beeld bevat 14 praktijkvoorbeelden over het gebruik van ict in de basisschool. Ieder voorbeeld is voorzien van video, achtergrondinformatie, internetbronnen en toepassingsmogelijkheden. Met deze voorbeelden wil Kennisnet leraren stimuleren om ict in te zetten in het onderwijs. De voorbeelden zijn laagdrempelig en laten zien hoe makkelijk het is om met ict aan de slag te gaan.

De oude praktijk in beeld was alleen verkrijgbaar op een cd. Niet echt meer van deze tijd natuurlijk. Gelukkig is het nu gewoon online toegankelijk. Er zijn 5 nieuwe onderwerpen toegevoegd: wiki’s, webquests, digitale schoolborden, weblogs en Google Earth.

In het kader van wiki’s is Harry Spoelstra en de leerlingen van zijn school geïnterviewd. Ze hebben het natuurlijk over WikiKids. Leuk om de kids (pardon: kinderen) te horen praten over WikiKids.

Alleen van Google Earth is nog geen video beschikbaar. Hopelijk komt die ook zo spoedig mogelijk nog.