Vorige week hebben we de vierdejaars studenten het een en ander verteld over mediawijsheid. Uitgangspunt hierbij was de presentatie die ik heb gemaakt over mediawijsheid. Nog lang niet alle aspecten van mediawijsheid kwamen hierbij aan de orde maar ze hebben (denk ik) wel een aardig beeld gekregen van wat mediawijsheid inhoudt. In eerste instantie heb ik me vooral gericht op informatieve beelden. Maar het wordt eigenlijk pas interessant als het gaat om beelden die willen overtuigen, of je iets willen laten doen. Beelden zoals ze bivoorbeeld in de reclame worden gebruikt. Een mooie website over hoe beelden in de reclame worden gebruikt is Pundo3000. Project 1 laat mooi zien hoe beelden er echt uit zien. En dat kan soms nogal verschillen met de beelden zoals je die in de reclame voorgeschoteld krijgt. Ook het filmpje van Dove geeft altijd een mooi inzicht hoe de reclame werkt.
Zeker als je bedenkt hoe dit het beeld van mensen beinvloed over wat normaal is. Een ander mooi voorbeeld hiervoor is de documentaire van Sussie Bergman over Beperkt houdbaar.

Ik denk dat mijn volgende verzameling van beelden zich richt op reclame en marketing.