Een opdracht voor de studenten deze week was ” Wie ben ik online?”. De opdracht zoals die door Freek Zwanenberg op YouTube werd uitgelegd.
Zelf heb ik de opdracht ook maar eens uitgevoerd om te kijken wie ik online ben. Het duurt even voordat je weet waar je je ook al weer allemaal had aangemeld en waar je actief bent. Hieronder een presentatie waar ik online allemaal te vinden ben. Misschien ben ik nog wel plekken vergeten.

Digitaal zelfportret
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: zelfportret digitaal)

Wie ben jij online?