Binnenkort zal ik op deze weblog een stukje schrijven over beeldcultuur, mediawijsheid en hoe je volgens mij daar in het onderwijs aandacht aan kunt besteden. Vandaag viel me opeens op dat de kleinste eenheid van tekst ook een beeld is. De letter is immers ook een beeld (zie ook Letter op Wikipedia) dat een bepaalde geluid weergeeft. Stom natuurlijk, maar hiervoor zag ik tekst en beeld als twee aparte media. Eigenlijk maakt tekst dus weer gebruik van een ander medium (namelijk beeld) om zichzelf weer te geven. Hmmm. Ik moet hier nog even langer over nadenken, denk ik. Want als tekst pas kan bestaan door beelden zouden beelden dan pas weer kunnen bestaan door teksten?