Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in december, 2008

De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het maken van een verzameldocument voor studenten van de eerste fase van de Pabo. Dit verzameldocument gaat over ICT en lesgeven en begeleiden. De bedoeling van het stuk is dat studenten zien wat de mogelijkheden zijn van ICT-gebruik binnen een les. Dit stuk heb ik nu af en is hier te downloaden.

In het stuk ga ik in op de doelen je kunt stellen voor een les en hoe ICT hieraan een bijdrage kan leveren, hoe je een inleiding van de les kunt versterken door ICT te gebruiken, hoe je binnen verschillende leergebieden ICT kunt toepassen en welke toetsmogelijkheden ICT biedt.

Bij het tot stand komen van dit stuk heb ik feedback gevraagd aan mijn collega’s op Hogeschool Domstad en van edubloggers. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor hun gegeven feedback. Adviezen heb ik zoveel mogelijk overgenomen. Wel heb ik keuzes gemaakt om een aantal zaken nog niet op te nemen. Zo vroeg André Mansen bijvoorbeeld waarom ik helemaal niet het digitale schoolbord had opgenomen. En vroeg Elke Das waarom ik zo weinig aandacht besteedde aan web 2.0.
Het werken met het digitale schoolbord ga ik behandelen in thema 4. Het volgende thema voor de studenten van de eerste fase. Dat staat in het teken van de organisatie. Daar vind ik het goed passen.
Met web 2.0 krijgen de studenten in de tweede fase nog meer te maken. Het zit er hier en daar al wel in maar in thema 6 komt het nog meer naar voren.

Ik ben benieuwd wat anderen van dit stuk vinden. Reacties zijn van harte welkom.

Vandaag stond een bericht op onze Portal dat ik graag overneem hier:

In de keuzegids 2009 staat Hogeschool Domstad vermeld als beste PABO in Utrecht. Hieronder een deel van de tekst:

Met alleen al drie pabo’s in Utrecht is er ook in het midden van het land volop keus.
In Utrecht doet de Domstad-pabo het beter dan de twee overige pabo’s.Dit komt onder andere door de contacttijden en de faciliteiten op Domstad.

Ieder jaar verschijnt de keuzegids Hoger Onderwijs. Deze gids is samengesteld door een onafhankelijke redactie bij het Hoger Onderwijs. De gids bevat systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het Hoger Onderwijs. De studentenoordelen zijn afkomstig uit de Nationale Studentenenquete, uitgevoerd in opdracht van de overheid door CHOICE.
De gids wordt door toekomstige studenten gebruikt om een studie die te kiezen of te checken, en bovenal om de beste opleiding te kiezen.

Ons motto: ieder kind verdient de beste leraar. En die komt van Domstad! wordt zo weer mooi bevestigd.

Help mee om zoveel mogelijk kerst en nieuwjaarswensen te verzamelen op de Christmas and new year wiki.

Iedereen kan meehelpen om van deze wiki een bijzonder warme en vriendelijke plek te maken. Voeg je eigen wens toe. Doe dit in je eigen taal of dialect. Stel anderen op de hoogte van deze wiki. Mensen die je kent in je omgeving of in het buitenland.

Hopelijk krijgen we zo een prachtige wiki met duizenden wensen aan elkaar.

Je kunt nog meer doen. Je kunt ook je eigen kaart op de wiki zetten. Daarvoor is een aparte pagina gemaakt.
Vind je een kaart sturen fijner, stuur dan een kaart en ik zet het op de wiki. Het zou mooi zijn als vanover de hele wereld kaarten binnenkomen.

Heb je goede voornemens voor 2009? Zet die dan op de New Years Intentionspage.

Vier je geen kerst maar een ander feest? Dan is er nog de pagina met andere wensen.

Vorig jaar hebben we een klein begin gemaakt met de wiki. Hopelijk vult de wiki zich dit jaar uitgebreid.

In navolging van anderen sluit ik aan bij dit aardige initiatief. Een citaat uit het dichtstbijzijnde boek:

Maybe the Old Ones will let me torture you for a little while before you go.

Uit Necropolis (2008) van Anthony Horowitz. Necropolis is het derde deel in de serie The Power of Five.

De regels zijn simpel:

  • Neem het dichtstbijzijnde boek, nu meteen
  • Ga naar pagina 56
  • Vind de vijfde zin
  • Citeer die zin op je blog
  • Kopieer deze instructies onderaan de post
  • Zoek niet naar een goed boek, mooi boek, maar pak het dichtstbijzijnde

Vandaag zijn zo’n 60 studenten weer afgestudeerd van de Hogeschool Domstad. We hadden daarom een mooi afstudeerfeest georganiseerd. Hieronder de foto’s van de avond.

Vandaag begonnen met het bijstellen van mijn verzameldocument ICT: lesgeven en begeleiden. Zo kwam ik ook weer eens op de website van het Freudenthalinstituut. De rekenspelletjes zijn de bekendste onderdelen. Maar ze zijn ook te volgen via hun wiki en weblog. De blog lijkt nog niet actief gevolgd worden. Dat is jammer want het is een mooie manier denk ik waarop de nieuwste ontwikkelingen op rekengebied te volgen zijn.

Op 12 en 13 maart 2009 worden de nationale rekendagen georganiseerd. Samen met studenten van Hogeschool Domstad verzorg ik daar een workshop over het onderwerp Rekenen en ICT. We gaan in de komende tijd de mogelijkheden onderzoeken die Google Earth biedt voor Rekenen. We richten ons daarbij op meten en meetkunde. Deze week hadden we de eerste bijeenkomst waarin we de opzet toelichten. Hierbij was ook mijn collega van Rekenen Henry van Kraanen aanwezig om vanuit Rekenen zijn bijdrage te leveren. Hij benadrukte dat de lessen interactief zouden moeten zijn. Dat leerlingen uitgedaagd worden om een bepaald probleem op te lossen. Dat het natuurlijk betekenisvol moet zijn en dat bepaald moet worden of de opdrachten worden ingezet om te oefenen of te verrijken. In januari hebben we een volgende bijeenkomst. Dan gaan we de plannen verder bespreken. In maart is er nog een voorbereidingsbijeenkomst voor de workshop.

Nationale Rekendagen 2009
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: googleearth google)

Volgende week hebben we een inspirerende dag op Hogeschool Domstad rondom wereldburgerschap. Op YouTube alvast een voorproefje wat wij op Hogeschool Domstad doen aan wereldburgersschap.

Meer informatie over wereldburgersschap is te vinden op werelddocent. Meer filmpjes over dit onderwerp vind je op deze pagina.

Dit jaar ben ik begonnen met de Kenniskring Kantelende Kennis. De kenniskring doet onderzoek naar de vraag: Hoe verloopt het proces van kennis creëren, zowel van lerenden, als van organisaties als tussen organisaties.
Sinds kort hebben de lectoren een aangescherpt theoretisch kader neergezet. In de samenvatting gaan ze in op de belangrijkste punten.

Samenvatting

Om er voor te zorgen dat ik me het theoretisch kader eigen maak probeer ik vanuit mijn eigen referentiekader een reactie te geven op de verschillende begrippen. Het referentiekader is voor mij alle activiteiten die ik onderneem op het gebied van ICT en onderwijs en mijn werk op Hogeschool Domstsad. Per begrip zal ik hier iets over schrijven.

Eigen samenvatting Theoretisch kader Kantelende Kennis

Van deze samenvatting heb ik nog een korte presentatie gemaakt met de belangrijkste punten voor mijzelf:

Deze week ben ik begonnen met het nakijken van de leervragen die studenten inleveren. Studenten combineren een bepaald leergebied met ICT. Daar komen mooie dingen uit zoals onderstaand verslag van een vierdejaars student van Hogeschol Domstad. Zij heeft een verslag gemaakt waarin ze kijkt welke mogelijkheden ICT biedt aan het aardrijkskundeonderwijs en specifiek kaartvaardigheden. Ook Google Earth komt hierbij voorbij.

Leervraag_wereldoriëntatie