Dit jaar ben ik begonnen met de Kenniskring Kantelende Kennis. De kenniskring doet onderzoek naar de vraag: Hoe verloopt het proces van kennis creëren, zowel van lerenden, als van organisaties als tussen organisaties.
Sinds kort hebben de lectoren een aangescherpt theoretisch kader neergezet. In de samenvatting gaan ze in op de belangrijkste punten.

Samenvatting

Om er voor te zorgen dat ik me het theoretisch kader eigen maak probeer ik vanuit mijn eigen referentiekader een reactie te geven op de verschillende begrippen. Het referentiekader is voor mij alle activiteiten die ik onderneem op het gebied van ICT en onderwijs en mijn werk op Hogeschool Domstsad. Per begrip zal ik hier iets over schrijven.

Eigen samenvatting Theoretisch kader Kantelende Kennis

Van deze samenvatting heb ik nog een korte presentatie gemaakt met de belangrijkste punten voor mijzelf: