Vandaag gaf ik de eerste bijeenkomst vanuit ICT-educatie binnen de profielminor Schoolontwikkeling en Innovatie (SOI). In deze bijeenkomst heb ik de studenten laten zien welke keuzes ik gemaakt heb om tot de opzet voor deze bijeenkomst te komen. Dat hield in dat ik vertelde hoe ik in de afgelopen jaren met deze profielminor ben omgegaan en hoe studenten hier op reageerden. Om kort te gaan: ze waren nog niet tevreden.
Ook heb ik aangegeven welke overwegingen ik dit jaar heb gemaakt voor ICT binnen SOI. Vanuit mijn overwegingen heb ik uiteindelijk aangegeven welke keuze ik uiteindelijk heb gemaakt. Deze keuze was: Stel het kind centraal en vraag wat het kind wil leren. In de tweede groep gaf een student aan: wat een kind wil weten of kunnen omdat leren zo schools klinkt.
We hebben hiermee geoefend en het is de bedoeling dat de studenten me laten weten wat kinderen willen leren. Mijn insteek zal dan zijn om de volgende bijeenkomst aan te geven op welke manier ICT hierbij kan ondersteunen. Ik ben erg benieuwd waar de kinderen mee komen.

Hieronder de presentatie die ik heb gebruikt.

En in dit document een overzicht van de onderwerpen die studenten hebben genoemd.

Inventarisatie SOI