Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in 2010

Al eerder maakte ik de vergelijking tussen de kennisbasis ICT en de Pabotool. Toen gaf ik al aan dat hier behoorlijk wat overlap in zit. Nu heb ik de punten die wel in de Pabotool maar niet in de Kennisbasis ICT in de laatste toegevoegd. Je krijgt dan onderstaande Kennisbasis ICT. In rood is aangegeven wat uit de Pabotool nog niet voorkwam in de Kennisbasis ICT.

kennisbasis ICTplus

Vandaag was ik aanwezig bij twee bijeenkomsten waarin het onderwerp ICT-competenties een belangrijke rol speelde. ‘s Ochtends was ik in Zoetermeer bij Kennisnet waarbij we een bijeenkomst hadden met de opleidingsdocenten ICT en onderwijs van de Pabo’s. ‘s Middags was ik in Utrecht bij een bijeenkomst van Kennisnet waarin werd gesproken met verschillende partijen die betrokken zijn bij het onderwijs en die iets kunnen zeggen over de manier waarop vanuit hun doelgroep tegen ICT in het onderwijs wordt aangekeken. Beide interessante bijeenkomsten.

Ik vond het erg prettig om met collega’s van andere Pabo’s te praten over wat ons bezig houdt bij het implementeren van ICT in de opleiding. Duidelijk is dat er een spanningsveld is in het geïntegreerd of het apart aanbieden van ICT. Ik denk dat we het liefste zien dat ICT geïntegreerd wordt aangeboden maar dat we bang zijn dat de collegaopleiders hier niet toe in staat zijn. ‘s Ochtends noemde een van de collega’s dat zij op hun opleiding werken met ICT-vakcoaches (Nelly Lemmens van de HAN bracht dit in) en ‘s middags hoorde ik van Anna Tomson, informatiemanager aan de HvA de term TPACK-competente teams. Beide gaan eigenlijk uit van hetzelfde idee. Gezamenlijk kijk je of je ICT integreert in het onderwijs. Hier kijken zowel de opleidingsdocent ICT en onderwijs als de opleidingsdocent van een vak en vakoverstijgend naar. Het leek me een mooie constructie om te werken aan de implementatie van ICT in het opleidingsonderwijs.

Afgelopen periode hebben we hier toevallig zelf ook ervaring mee opgedaan in onze eigen opleiding. We hebben aanbod verzorgd samen met de collega’s Rekenen, Taal en Onderwijskunde en pedagogiek. Ik heb gemerkt dat dit een omslag in het denken is voor zowel de collega’s als voor onszelf. Collega’s zien nu de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en wij sluiten nog beter aan op het andere aanbod (wat we al probeerden in onze eigen lessen hiervoor).

Wel merk ik dat de manier waarop we nu werken het aanbod erg versnippert en het erg puzzelen is om te kijken of de punten die in de samenwerking niet aan bod kunnen komen nog wel een plek krijgen. Gelukkig houden we daarvoor ook nog aparte lessen waarin we daar aandacht aan kunnen besteden.

Wie een ideale constructie bedacht heeft mag het zeggen. Of bovenstaande de beste manier is durf ik niet te zeggen. Hoor graag hoe anderen hier over denken.

Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het schrijven van een boek voor Pabostudenten. Het boek heeft als titel ICT voor de klas en is een basisboek dat een overzicht geeft van de uitgebreide mogelijkheden om met ICT je onderwijs te verrijken. In april 2011 komt het boek uit. Deze week kreeg ik alvast de cover te zien van het boek.

In het boek staan de volgende hoofdstukken:

 • ICT in de wereld om je heen
 • Opgroeien in een gemedialiseerde wereld
 • Leren en professionaliseren
 • Het digibord
 • Rijke leeromgevingen vormgeven
 • ICT op maat
 • ICT en projectmatig werken
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • ICT op schoolniveau

Meer informatie zal in de komende tijd vast nog wel volgen.

Vanaf vandaag is de website Visie op leermateriaal online. Hiervoor heeft Kennisnet verschillende mensen uit het onderwijs geïnterviewd. Omdat ik een bijdrage heb geleverd aan de module Ontwikkelen van digitaal leermateriaal sta ik ook op de video. De filmpjes gaan in op de onderwerpen Kwaliteit, Kwantiteit, Professionaliteit, Kosten en tijd. Ook staan er oproepen. Mijn oproep is gericht aan de lerarenopleidingen.

Welke mogelijkheden bieden ICT om aan de slag te gaan met meervoudige intelligenties en leerstijlen? Die vraag stond centraal in de bijeenkomst die we samen met de collega’s van Onderwijskunde en pedagogiek hebben gegeven. Als openingsfilmpje hebben we hiervoor het lipdubfilmpje van de Dr. Boschschool gebruikt.De vragen die de studenten daarna moesten beantwoorden waren:

 • wat zijn de kenmerken van een lipdub?
 • aan welke intelligenties kun je aandacht besteden met deze opdracht
 • hoe kun je leerlingen vanuit hun leerstijl hieraan een bijdrage laten leveren?

Studenten werden erg enthousiast van het filmpje en ik ben benieuwd of het ook navolging krijgt (we hopen zelf ook een lipdub te maken met de hogeschool; zo’n zeventig studenten hebben zich hier inmiddels voor opgegeven). In de bijeenkomst zelf moesten studenten daarna zelf lessuggesties bedenken bij verschillende ICT-middelen. Zelf kwamen ze ook nog met de flashmob filmpjes die je ook regelmatig op YouTube voorbij ziet komen.Bladgoud is het bedrijfje van Sijmen Cozijnsen en Sharda Balgobind en is gespecialiseerd in het opzetten van websites, schrijven van webteksten, het geven van advies, hosting en beheer.Hun website is nu online en ziet er erg mooi uit.

Zij hebben me  geholpen bij de overgang naar deze nieuwe blogomgeving en daar ben ik erg blij mee moet ik zeggen. Zonder verlies van verkeer heb ik zo de overgang gemaakt van blogger naar wordpress.

Op hun website vind je precies welke diensten ze aanbieden, achtergronden over wie ze nu precies zijn en waar ze voor staan, hun portfolio, contactmogelijkheden, faq en blog. Uit de blog komt ook duidelijk naar voren dat ze een grote voorliefde hebben voor Open Source. Ben benieuwd wat ze daar nog meer over gaan schrijven.

Afgelopen week heb ik samen met mijn collega Don Zuiderman en de collega’s van de sectie Rekenen een bijeenkomst verzorgd aan de tweedejaars studenten waarin we de mogelijkheden van het digibord aan bod hebben laten komen als het gaat om het houden van een interactieve nabespreking.  Kunst bij de interactieve nabespreking is om de antwoorden van de leerlingen te gebruiken bij je verdere uitleg van de som. Mogelijkheden van het digibord zijn om materiaal van te voren klaar te zetten en interactief materiaal te gebruiken. Die twee moet je op elkaar zien af te stemmen. In dit bestand (op Wikiwijs) zie je hoe we dat geprobeerd hebben. Basis is het materiaal dat studenten, die de instructie moesten geven, zelf hebben bedacht. Het notebook-bestand is niet bedoeld om zo direct in de klas te gebruiken maar om je ideeën te geven welke mogelijkheden je hebt.

Na afloop van de les was de behoefte om meer te weten van de mogelijkheden van het digibord alleen maar meer geworden.

Op 27 oktober vindt de Kick-off bijeenkomst plaats van MediaMachtig in Utrecht. MediaMachtig is een stichting, opgericht door Margreet van den Berg, die  als doel heeft leerlingen  bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Door leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en ze laten werken met media, worden ze zich bewust van de mogelijkheden en bedreigingen van het gebruik ervan.

Tijdens de (gratis) kick-offbijeenkomst, van 14:30 tot 17:00 op de Lerarenopleiding basisonderwijs HU Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht, krijg je meer uitleg over Stichting MediaMachtig en de manier waarop je subsidies kunt indienen en wordt er gesproken door Remco Pijpers en 5 enthousiaste  leraren uit het basisonderwijs, die al veel ervaring hebben met mediawijsheid. Een inspiratiebijeenkomst dus ook.

Voor de bijeenkomst moet je je opgeven. Dat doe je met dit formulier.

De hoofdpagina van WikiKids is nu nog toegankelijker gemaakt. In de bijna 5 jaar dat WikiKids nu bestaat heeft WikiKids al verschillende hoofpagina’s gehad. Die groeide steeds mee met de inzichten over het werken met WikiKids en de ontwikkeling van WikiKids zelf. Deze versie van hoofdpagina is clean en overzichtelijk. Er staat minder tekst op, en je vindt sneller de informatie die je nodig hebt.
Belangrijkste aspect is het feit dat je mee kunt schrijven aan WikiKids. Die informatie is daarom prominent in beeld komen te staan. In de tweede laag vind je het artikel van de week en de afbeelding van de week. Dat geeft duidelijk weer wat je op WikiKids kunt vinden. In de derde laag zijn links opgenomen naar de belangrijkste portalen en zie je hoe je contact op kunt nemen.
Na deze update van de voorkant zullen ook de portalen voor de Kids en het Onderwijs nog worden aangepakt. Ook die kunnen nog toegankelijker. Vooral op het punt van auteursrechten en copyright vallen die nog te verbeteren. Die informatie zit nu nog te veel verstopt.

Heb je nog tips dan zijn die natuurlijk van harte welkom.

Via Yammer kwam ik deze video tegen. Een TED-talk over hoe web-video het leren innoveert. Erg interessant.